Unixové prikazy

Externi odkazy

expect - programovani v TCL, umi poslouchat a posilat odpovedi (mozno uzit pro telnet atd)
bash
http://kutngedg.homelinux.org/blog/ … blogy o AIX, LINUX, HP-UX, Solarix, SQL, Disk Arrarys, …
http://www.g-loaded.eu/2005/11/10/ … blogy o Linux problemech a jejich reseni
http://tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/howtos.html … navody na ruzne linux problemu