WebSphere Application Server

Obsah

<dl> <dt>Externi odkazy</dt> <dt>Interni odkazy</dt> <dt>Instalace/odinstalace/aplikace oprav</dt> <dt>Webove sluzby</dt> <dt>WAS: Start/Stop/Status</dt> <dt>WAS: konfiguracni binarky</dt> <dt>Logy</dt> <dt>Konfiguracni soubory</dt> <dt>Sluzby, poskytovatele sluzeb</dt> <dd>JMS</dd> <dd>JDBC</dd> <dd>Webovy server a webove sluzby</dd> <dt>Aplikace</dt> <dt>Ant</dt> <dt>wsadmin prostredi - JACL, Jython</dt> <dt>shell: uzitecne prikazy</dt> </dl>

Externi odkazy

Interni odkazy

Komponenty

WebSphere Stand alone - typ profilu, ktery hostuje aplikace a neni managovany jinym procesem
Federated Application Server - (federovany node) typ profilu, ktery hostuje aplikace a je managovany jinym profilem (procesem) - Konfiguracni mnozina je cela (cell)
Deployment Manager - (dmgr) typ profilu, ktery nehostuje aplikace ale managuje vsechny profily v cele
Node Agent - nehostuje aplikace ale je prostrednik mezi dmgr a federovanymi nody
Administrative Agent, Job manager, Secure proxy server

Instalace/odinstalace/aplikace oprav

Pro nalezeni WebSphere Aplikacniho Serveru (WAS) je uzitecne vyjmenovat obvykle cesty k WAS soucastem:

<dl> <dd>PLUGIN=/usr/WebSphere/Plugin|/opt/WebSphere/VERZE/Plugin … AIX|Linux WebSphere HTTP Plugin adresar</dd> <dd>WAS=/usr/IBM/WebSphere/AppServer|/usr/Websphere|/opt/IBM/WebSphere/AppServer|C:\program Files\IBM\WebSphere\AppServer … AIX|AIX|Linux|Win WebSphere AS adresar</dd> <dd>PROFILY=/usr/Websphere/profiles|/opt/IBM/Websphere/profiles … AIX|Linux WAS adresar s profilama</dd> <dd>PROFIL=$PROFILY/PROFIL … Adresar s profilem Aplikacniho Serveru WAS</dd> <dd>UI=/opt/IBM/WebSphere/UpdateLinstaller … Adresar s Update Installerem</dd> <dd>WAS/wstemp … docasna data administracni konzoly</dd> </dl>

V pripade nainstalovanych balicku s WAS, lze hledat nasledujici:

<dl> <dd>lslpp -l | grep WSBAA … WebSphere Base - Aplikacni server</dd> <dd>rpm -qa | grep WSIHS … WebSphere IBM Http Server</dd> <dd>lslpp -l | grep WSPAA … WebSphere Plugin - Plugin WAS pro HTTP server</dd> </dl>

Architektura

Deployment Manager - DMgr - Administracni centralni bod mnoha aplikacnich serveru v administracni skupine - Cell - soucast WAS ND edice (Network Deployment)
Nodeagent - JVM ktere dela prostrednika mezi DMgr a jednotlivymi servery - spousti, zastavuje, prenasi konfiguraci (synchronizuje)
Aplikacni servery - bud standalone - administruje se kazdy sam, nebo soucasti Celly - administrovane pomoci Dmgr
CIM - Centram Installation Manager - centralni misto na instalace, updaty a uninstalace AS
Job Manager - administracni misto na posilani administracnich ukolu pro AS registrovanych v administracnich agentech (admin agent) nebo DMgr. Popis v Redbooku Flexible Management

Instalace

$PATH_TO_INSTALL_MEDIUM/WAS/install … Instalace pomoci grafickeho pruvodce
$PATH_TO_INSTALL_MEDIUM/WAS/install -options response.txt -silent … ticha instalace bez grafiky
~/waslogs/* … logy z instalace - Je treba prepinac traceLevel=INFO pod UNIXem
C:\Docoments and settings\Administrator\Local settings\Temp\niflogs … logy z instalace pod Win
$WAS/logs/install/log.txt … log instalace

Odinstalace

$WAS/_uninst/uninstall -silent … odinstalace WASu

Aplikace oprav, update

Spustit <b>IBM Update Installer</b> - pruvodce instalaci update-u pro WAS, IHS, ..:
$UI/update.sh … spusti UpdateInstaller pruvodce
$WAS/bin/versionInfo.sh … Verze WASu
$WAS/logs/update/$VERZE/updatelog.txt

Webove sluzby

http://HOSTNAME:9060/admin … Administracni konzola na Manazeru Distribuovanych serveru
https://HOSTNAME:9043/admin … Administracni konzola na Manazeru Distribuovanych serveru - SSL
http://HOSTNAME:9060/ibm/console … Administracni konzola na Standalone aplikacnim serveru
http://localhost:9080/bpc … Portal WPC - WebSphere Process Serveru
http://localhost:9080/snoop … test interniho HTTP transportu
http://localhost:9080/WSamples
http://localhost:9080/PlantsByWebSphere
https://localhost:9443/snoop … test SSL HTTPS transportu

WAS: Start/Stop/Status

$WAS/bin/* … binarky z tohoto adresare spousti akce na vychozi (default) profil, pokud se nezada jinak. Stejne binarky jsou v $PROFIL/bin a ty se spousti na dany profil
$PROFIL/bin/serverStatus -all … Vypise status vsech serveru
$PROFIL/firststeps/firststeps.sh … prvni kroky po instalaci profilu v WAS - zakladni konfigurace profilu, start/stop
$PROFIL/bin/startNode.sh NODE … Spusti node NODE v distribuovanem systemu
$PROFIL/bin/startServer.sh AppServerN … Spusti aplikacni server AppServerN v profilu PROFIL
$PROFIL/bin/startManager.sh … spusti Deployment manager
$PROFIL/bin/stopServer.sh … zastaveni Aplikacniho serveru
$PROFIL/bin/stopNode.sh NODE … Spusti node NODE v distribuovanem systemu
$PROFIL/bin/stopManager.sh … spusti Deployment manager
$IBMHTTP/bin/apachectl start … start IBMhttp server po startu WAS

WAS: konfiguracni binarky

$WAS/bin/* … binarky z tohoto adresare spousti akce na vychozi (default) profil, pokud se nezada jinak. Stejne binarky jsou v $PROFIL/bin a ty se spousti na dany profil
$PROFIL/bin/ProfileCreatcd or/pctPLATFORM … Profile Creation Wizard
$PROFIL/firststeps/firststeps.sh … Graficky nastroj - prvni kroky po instalaci profilu v WAS - zakladni konfigurace profilu, start/stop, ivt, pmt, stusteni prikladu a admin konzoly, odkaz na infocentrum
$PROFIL/bin/migration.sh … Migration Wizard
$PROFIL/bin/ivt.sh … Installation Verification Test
$PROFIL/bin/ivt.sh server1 default -p 9081 -host myhost
$PROFIL/bin/pmt.sh … Profile Management Tool - graficky nastroj na vytvareni profilu

$WAS/java/bin/java -cp ws_runtime.jar com.ibm.ws.security.util.PasswordEncoder secret … zakoduje heslo ve verzi 6.1
$WAS/java/bin/java -cp ws_runtime.jar com.ibm.ws.security.util.PasswordDecoder {xor}LDo8LTor … rozkoduje heslo ve verzi 6.1
$WAS/java/bin/java -cp securityimpl.jar:iwsorb.jar::ras.jar:wsexception.jar:bootstrap.jar:emf.jar:ffdc.jar com.ibm.ws.security.util.PasswordEncoder secret … zakoduje heslo secret ve verzi 6
$WAS/java/bin/java -cp securityimpl.jar:iwsorb.jar::ras.jar:wsexception.jar:bootstrap.jar:emf.jar:ffdc.jar com.ibm.ws.security.util.PasswordDecoder {xor}LDo8LTor … rozkoduje heslo {xor}LDo8LTor ve verzi 6
${WAS_HOME}/java/bin/java -Djava.ext.dirs=${WAS_HOME}/plugins:${WAS_HOME}/lib com.ibm.ws.security.util.PasswordDecoder {xor}JycnJycnJyc= … dalsi moznost
$WAS/java/bin/java -cp securityimpl.jar:iwsorb.jar com.ibm.ws.security.util.PasswordEncoder secret … zakoduje heslo secret ve verzi 5
$WAS/java/bin/java -cp securityimpl.jar:iwsorb.jar com.ibm.ws.security.util.PasswordDecoder {xor}LDo8LTor … rozkoduje heslo {xor}LDo8LTor ve verzi 5
$WAS/bin/PropFilePasswordEncoder $PROFIL/properties/soap.client.props com.ibm.SOAP.liginPassword … zakoduje heslo v souboru s heslem pro wsadmin
$PROFIL/bin/addNode.sh DMGRSERVER DMGRPORT … federace nodu v profilu PROFIL k bunce (cell) spravovane DMGR DMGRSERVER s SOAP portem DMGRPORT
$PROFIL/bin/removeNode.sh DMGRSERVER DMGRPORT … odtrzeni nodu v profilu PROFIL od bunce (cell) spravovane DMGR
$PROFIL/bin/renameNode.sh DMGRSERVER DMGRPORT NOVEJMENO … Prejmenovani nodu v profilu PROFIL v bunce (cell) spravovane DMGR na NOVEJMENO
$PROFIL/bin/syncNode.sh DMGRSERVER DMGRPORT … Synchronizace nastaveni <b>STOPLEHO</b> nodu v profilu PROFIL v bunce (cell) spravovane DMGR podle konfigurace na DMGR
$PROFIL/bin/syncNode.sh DMGRSERVER DMGRPORT -stopservers -restart … Automaticky stopne servery, zesynchronizuje a nastartuje servery
$PROFIL/bin/backupConfig.sh … zazalohovani profilu
$PROFIL/bin/restoreConfig.sh … obnoveni profilu ze zalohy
$WAS/bin/manageprofiles.sh -help … spravce profilu - vytvareni/mazani/vypis/informace. Stejne prepinace jako u wasporfile + neco navic
$WAS/bin/manageprofiles.sh -setDefaultName PROFIL … nastavi vychozi profil
$WAS/bin/manageprofiles.sh -backupProfile PROFIL … zazalohuje profil
$WAS/bin/manageprofiles.sh -restoreProfile PROFIL … obnovi profil ze zalohy
$WAS/bin/manageprofiles.sh -create -profileName AP1 -serverName AS1 -cellName TestCell -nodeName TestNode1 $WAS/bin/ProfileManagement/pmt.sh … Profile Management Tool - Pruvodce vytvarenim profilu
$WAS/bin/wasprofile.sh … spravce profilu v nizsich verzich nez 6.0. Nahrazen prikazem manageprofiles.sh
$WAS/bin/wasprofile.sh -help … napoveda
$WAS/bin/wasprofile.sh -delete -help … napoveda k mazani profilu
$WAS/bin/wasprofile.sh -delete -profile PROFILE … smaze profil
$WAS/bin/wasprofile.sh -create -profileName PROFILE -profilePath PROFILEPATH -templatePath install_root/profileTemplates/default -nodeName NN -hostName HN -serverName SN … Vytvoreni profilu
$WAS/bin/wasprofile.sh -listProfiles … seznam profilu
$WAS/bin/wasprofile.sh -getName -profilePaht PP … jmeno profilu podle cesty
$WAS/bin/wasprofile.sh -getPath - profileName PROFILE … cesta profilu podle jmena
$WAS/bin/wasprofile.sh -validateRegistry … Otestovani integrity registru profilu
$WAS/bin/wasprofile.sh -validateAndUpdateRegistry … Otestovani integrity registru profilu, smaze profily, ktere nelze najit
wsadmin -c “$AdminApp install /home/myDir/myApps/App1.ear {-appname appl1}” … pomoci JACL prikazu nainstaluje balicek s aplikaci
wsadmin -lang jython -c “AdminApp.install('/home/myDir/myApps/App1.ear', '[-appname appl1]')” … pomoci jythonu nainstaluje balicek s aplikaci
wsadmin -f skript.jacl … spusti jacl script
wsadmin -lang jython -f skript.py … spusty Jython script
wsadmin -f test1.jacl -profile setup.jacl -conntype SOAP -port mymachinesoapportnumber -host mymachine … SOAP spojeni na server mymachine a spusti jack skript pod profilem nadefinovanem v setup.jacl
wsadmin -conntype NONE -c “$AdminApp uninstall app” … lokalni uninstall aplikace
wsadmin -lang jython -conntype NONE -c “AdminApp.uninstall('app')” … lokalni uninstall aplikace pomoci jythonu
$WAS\bin\WASService.exe … konfigurace WAS jako sluzby
$WAS\bin\WASService.exe -add “Deployment Mgr -serverName dmgr -profilePath “C:\…\DmgrProfile1” -restart true … Registrace sluzby
$WAS\bin\WASService.exe -remove … Registrace sluzby
ikeyman … prace s SSL klici
gsk7cmd … prace s SSL klici

Logy

$PROFIL/logs/dmgr/SystemOut.log … Logy Deployment Manageru
$PROFIL/logs/nodeagent/SystemOut.log … Logy Node Agenta (start/stop nodu)
$PROFIL/logs/nodeagent/stopServer.log … Logy Node Agenta - Stop nodu
$PROFIL/logs/nodeagent/startServer.log … Logy Node Agenta - Start nodu
$PROFIL/logs/APPSERVER/SystemOut.log … Logy aplikacniho serveru APPSERVER
$PROFIL/logs/APPSERVER/stopServer.log … Logy aplikacniho serveru APPSERVER - Stop serveru
$PROFIL/logs/APPSERVER/startServer.log … Logy aplikacniho serveru APPSERVER - Start serveru
install_root/logs/wasprofile/ … logy prikazu wasprofile $PROFIL/wstemp … sessions jednotlivych uzivatelu pres webovou administracni konzolu
$PROFIL/log/AboutThisProfile.txt … Informace o vytvorenem profilu (porty atd)
??/commandAssistanceJythonCommands_USER.log … logy Admin konzole

Konfiguracni soubory

$PROFIL/config/cells/$CELL/nodes/$NODE/serverindex.xml … porty
$PROFIL/config/cells/$CELL/virtualhosts.xml … porty
$PROFIL/config/cells/$CELL/security.xml … nastaveni bezpecnosti, napriklad secure pristup k admin konzole atd
$PROFIL/config/cells/FRELIXPRDAS1CCellAPAC/fileRegistry.xml … nastaveni uzivatelu

Sledovani/ladeni vykonu

PMI ( Performance Monitoring Infrastructure ) … Monitoring and Tuning > Performance Monitoring Infrastructure (PMI)

Sluzby, poskytovatele sluzeb

JMS

SIB (Service Integration Bus) je “domena zprav” ve vychozim WebSphere AS. Na SIB se definuji jednotlivi clenove SIBu - jednotlive AS, ve kterych zpravidla byva vytvoren Messaging Engine.
- Application servers &gt; server_name &gt; SIB service &gt; SIB_name &gt; Configuration reload enabled … povoleni aktivace nekterych zmen bez restartu SIBu (Aplikacnich serveru, ktere jsou cleny SIBu)

JDBC

Oracle 10 JDBC ovladace

Webovy server a webove sluzby

Vytvoreni Weboveho Serveru je potreba k umozneni <b>generovani konfiguracniho</b> souboru k WebSphere Pluginu. U IHS serveru s povolenou administracni konzolou umoznuje Webovy server i <b>stop</b> a <b>start</b> weboveho serveru, <b>propagaci konfiguracniho souboru</b>, atd.

<tt>Servers &gt; Server Type &gt; Webserver &gt; New</tt>

Virtualni skupiny slouzi k vytvoreni tzv. skupin, ktere patri do stejneho Virtualniho jmena “Virtual Name”. Obvykle 1 http server, nebo obecne 1 server s IP adresou hostuje nekolik domen - virtualnich jmennych adres. Do virtualni skupiny pak prirazujeme jednotlive aplikace, ktere jsou pod jedno virtualniu jmennou adresou. V nastaveni virtualni skupiny je treba nastavit vsechny porty, na kterych http server bude poslouchat a ktere nesledne bude preposilat WebSphere Aplikacnimu Serveru

Environment &gt; Virtual hosts &gt; default_host &gt; Host Alliases &gt; *:80

Aplikace, ktera bude k dispozici pres HTTP server se musi nastavit, aby byla HTTP serveru pristupna (skrz plugin). Neni-li asociovana k Webovemu serveru, HTTP server nepouziva pro URL plugin ale hleda stranku v adresari se statickymi strankami definovanem v HTTP serveru (napr. httpd.conf)

Applications &gt; WebSphere enterprise applications &gt; APLIKACE &gt; Manage Modules … Oznacit webovy modul web.xml a oznacit aplikacni server i webovy server, pote dat aplikovat a restartovat aplikaci. Nasledovne se vygeneruje a propaguje konfiguracni soubor pluginu

Aplikace

Ziskani URL aplikace: HTTP konfiguracni soubor + Plugin + application.xml a web.xml meta deskriptor aplikace
grep context-root $PROFIL/InstalledApps/*/*.ear/META-INF/application.xml … application.xml deskriptor aplikace
grep url-pattern $PROFIL/InstalledApps/*/*.ear/*.war/WEB-INF/web.xml … web.xml deskriptor aplikace

wsadmin prostredi

wsadmin pouziva k administraci 5 zakladnich commandu: AdminControl, AdminConfig, AdminApp, AdminTask a Help
$WAS/web/mbeanDocs/index.html … Popisy vsech MBean typu

shell: uzitecne prikazy

ps -ef | grep -v grep | grep WebS | awk '{ print $(NF-2),$(NF-1),$(NF) }' | sort | uniq
ps -ef | grep httpd | grep -v grep | awk '{ print $9,$10,$11,$12,$13,$14 }' | sort | uniq
LANG=en_US