JVM a prepinace

-Dhttp.proxyHost=webcache.mydomain.com … nastaveni http proxy serveru
-Dhttp.proxyPort=8080 … nastaveni http proxy portu
-DsocksProxyHost=socks.mydomain.com … nastaveni socks proxy serveru jako vychozi komunikacni prostredek
-DsocksProxyPort=1080 … nastaveni socks proxy portu

java -Xdump:help … help k prepinaci -Xdump

-Xdump:java+heap+system+snap:events=user … nastavi JVM ze pri signalu se vytvori java core dump, system core dump, heap dump a snap dump
kill -3 PID … s predchozi konfiguraci se da signal JVM a vytvori se dumpy
dump /f soubor … Na Windows po stazeni WinDbg lze udelat to same
$JAVA_HOME/jre/bin/jextract systemcoredumpsoubor … zprocesuje vytvoreny dump. Ten se da pak poslat na SW support