Ant

Apache ANT - program, ktery je alternatuvou pro make pro jaovoske aplikace. Ma za ukol zautomatizovat vytvareni programu pomoci nadefinovanych cilu, tedy napriklad kompilace, provadeni testu atd.

Obsah

Externi odkazy
Minimalni definice
Zakladni prikazy Antu
Priklad projektu na WebSphere

Externi odkazy

Minimalni definice

<?xml version=“1.0” encoding=“iso-8859-2” standalone=“yes”> … definice xml dokumentu
<project name=“minimalni projekt” basedir=“.” default=“pozdrav”> … cely dokument musi byt uzavren ve znackach projekt
<target name=“pozdrav”> … devinice cile. Musi existovat alespon 1 cil - vychozi, ktery je u parametru default ve znacce project
<!– Vypise pozdrav –> … komentar
<echo message=“Ahoj”\> … Vypis na obrazovku
</target> … ukonceni cile
</project> … ukonceni projektu

Zakladni prokazy ANTu

<priject name=“a” depends=“b,c”> … definice cile, nazev je povinny, zavislosti jsou nepovinne. zavislosti provedou akce b a c pred akci a

Priklad projektu na WebSphere

<project name="Jmeno projektu" default="init">
 <property file="ant.properties"/>
 <target name="init">
  <tstamp/>
  <echo message="--- boild of ${ant.project.name} started at ${TSTAMP} on ${TODAY} by ant v.${ant.version} ---"/>
 </target>

 <target name="stopApplication" description="Stop the specified appli">
  <echo message="--- Stopping the ${applicationnName}"/>
  <wsadmin script="${softwareDir}\stopApplication.py" lang="jython" profile="{$softwareDir}\profile.py" port="${portNB}" conntype="soap">
   <arg value="${applicationName}>
   <arg value="${clusterName}">
  </wsadmin>
 </target>

 <taskdef name="wsadmin" classname="com.ibm.websphere.ant.tasks.WsAdmin"/>
</project>

<property name“applicationName” value=“APP1”>