TWS (Tivoli Workload manager) - maestro

<h6>Status: </h6> ps -ef| grep tws … vypise procesy a uzivatele jedouciho TWS klienta (mailman, writer, batchman, netman)<br />

<h6>Start/Stop: </h6> /exploit/scripts/appli/StartStop/start_tws_client.ksh<br /> /opt/IBM/TWA/TWS/StartUp … nastartuje netman (network management process) + WAS - ekvivalent conman start. Na Windows jeste Tivoli Token Service
su - tws -c “conman start” … nastartuje TWS
su - tws -c “conman startappserver” … nastartuje WAS
su - tws -c “conman startmon” … nastartuje event monitor process
su - tws -c “conman stop,wait”
su - tws -c “conman shut”

Cesty

%programFiles%/IBM/TWA/TWS
/opt/Tivoli/TWS/twsadm<br /> /opt/IBM/TWA/TWS<br /> grep echec /opt/IBM/TWA/TWS/stdlist/2014.10.24/* … projde logy z 24.10.2014 a zjisti, ktery selhal

Architektura

master domanin manager - generuje plan (bezne kazdych 24h). Muze byt Backup MasterDM
Doman Manager -
FTA - Fault Tolerant Agent - agent ktery ziska plan na cely den
Standartni - ziskava pokyny v dany cas, potrebuje spojeni
Extended agent - (FTA nebo standrartni) specificky interface na ovladani aplikaci (SAP, Datastage)
Dynamic agent - agent ktery ma vic konektoru do aplikaci

Komponenty

netman - master proces, ma spojeni
batchman -

/opt/IBM/TWA/TWS/bin/conman<br /> %setsym 1<br /> %sj PRFIDB#@.@+state=ABEND … ukaze ukoly, jez skoncily spatne<br /> %sj SERVER@JOBSTREAM.JOB … ukaze ukol spusteny na SERVER, ktery se jmenuje JUBSTREAM.JOB
%sj SICDB#BACKUP_ARCHIVE.ARCHIVE_LOG<br /> %sj SINICISIDB#PPJGIT05H.PPGITEXT2;info … Ukaze, ktery skript se spousti
%sj PRFIDB#BACKUP_ARCHIVE.ARCHIVE_LOG;std … Ukaze vystup skriptu<br /> <br /> conman sc … (showcpus) seznam TWS domeny (manazer a agenti) - kde je I J, ten nazev agenta bezi na tomto stroji<br /> conman unlink cpu=&lt;CPUID&gt;<br/> conman link cpu=&lt;CPUID&gt;<br /> conman sj … ukaze probehle ukoly
conman sj @#@ … (showjobs) show jobs *#* ukaze seznam na vsech nodech vsech jobu<br /> conman sj UP10#@ … ukaze vsechny ukoly na nodu UP10
sj UP10#@;info … ukaze vsechny ukoly na nodu UP10 a zobrazi info o skriptu
conman sj @#@+state=abend … Ukaze ukoly, jez skoncily spatne
conman sf … (showfiles) ukaze soubory, ktere ovlivni joby - podminku
conman shwodomain … ukaze informace o domene
conman sr … (showresources) ukaze prostredky (promenne, kterymi se omezuji joby
conman ss … (showschedules) ukaze, jake posloupnosti ukolu jsou definovany (schedules, job streams)
conman sp … (showprompts) ukaze prompty - kde job ceka na inteakci
/opt/tws8.1/sched.txt<br /> /opt/tws8.1/prodsked<br /> /opt/tws8.1/jobs.txt<br />

Agent

2 typy agentu - FTA (Fault Tolerant Agent) - ziska plan na zacatku dne a provadi tasky i kdyz neni spojeni na server. Standard - potrebuje spojeni. Taky Dynamic agent atd.

Ostatni

/opt/TWS/TWA/TWS/Symphony
/opt/TWS/TWA/TWS/Sinfonia
Sinfonia - je tam ulozen batch plan
Symphony - ulozen day plan

Composer

Spousti se pod uzivatelem maestro

composer help ... help\\
composer help command ... seznam prikazu\\
composer help add ... napoveda k prikazu add\\
/opt/TWS/TWA/bin/composer dis cpu=PPRMS1 ... ukaze informace o Workstation PPRMS1\\
composer dis user=samae\\
composer dis user=DOMAIN\user\\
composer dis user=@#@twsadm@\\
composer dis j=PRRMS1#RUFNPFCUPLD ... informace o jobu na workstation\\
composer dis cal=OEM ... ukaze kalendar\\
composer create soubor from s=SERVER#schedupe ... vytvori soubor s definici\\
composer replace SOUBOR ... prepise aktualni definici novou ze souboru\\
composer dis [SCHEDULE,CPU,JOBS,JOB,RESOURCES,PROMPTS,PARMS,PARAMETERS,CALENDARS,USERS,WORKSTATION,DOMAIN,WORKSTATIONCLASS,WSCL,WS,J,JD,JOBDEFINITION,JOBSTREAM,JS,EVENTRULE,ERULE,VARTABLE,VT,VARIABLE,VB]\\

Priklady

<b>Nahrani noveho jobu</b>

echo '
$JOBS
CPU#JOBNAME
  SCRIPTNAME "/test.sh"
  STREAMLOGON user
  DESCRIPTION "test job"
  TASKTYPE UNIX
  RECOVERY STOP
' > JOBNAME.txt
composer validate JOBNAME.txt
composer add JOBNAME.txt

<b>Vytvoreni SCHEDULE</b>

echo '
SCHEDULE CPU#TEST
ON RUNCYCLE A "FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU"
AT 1240
VALID FROM 10/18/2016
:
CPU#JOB1
  AT 1245
  
CPU#JOB2
  FOLLOWS JOB1
  
END
' > JOBNAME.txt
composer validate JOBNAME.txt
composer add JOBNAME.txt
conman sbs CPU#TEST # submit schedule
conman ss CPU#TEST # show schedule
conman sj CPU#TEST.@ # list of all  jobs
conman sj CPU#TEST.JOB1 info # more info about job
conman rr CPU#TEST.JOB1 # rerun
conman sbj CPU#job1 #submit job
conman sj CPU#JOBS.JOB #show job which was submited outside schedule
conman sbj CPU#job1 into=CPU#TEST alias=CPU1_1 #submit job into submited schedule
conman cs CPU#TEST # cancel schedule
conman ss CPU@TEST(1234 10/18) ... show schedule from exact run
conman set 1; ss CPU#JOBS.JOB ... shows job from yesterday
conman sj @#65798 sin std ... shows single output from last run of job run #65798
conman kill CPU#TEST # kills the job
conman confirm CPU#TEST.JOB1 SUCC # zmeni status na jaky chci
conman ap CPU#TEST.JOB2 ... alter priority
conman deldep CPU#TEST.JOB2 follows CPU#TEST.JOB1 ... delete dependency

Instalace

twsinsttwsinst -new -uname TWS_user -password qaz12qaz -jmportssl false -jmport 31114 -inst_dir “c:\Program Files\IBM\TWA\TWS_user” … instalace FTE (TWS agenta)
wdinstsp … Jina ticha instalace