SAP

SAP je zkratka pro “Systems, Applications and Products”. Firmy SAP AG nabizi produkty pro informacni systemy pro stredni a velke firmy (ERP - planovani podnikovych zdroju, CRM (sprava vztahu se zakazniky, …).

Interni odkazy

SAP produkty:

SAP BO BI (SAP BusinessObjects Business Intelligence platform) … Business Inteligence produkt
SAP Business Objects - produktova rada prevzata z prebrane firmy Business Objects orientovana na BI
SAP BW (puvodne BIW - Business Information Warehouse), pozdeji zkraceno SAP BW, pozdeji znamo jako “SAP BI” - soucast Netweaveru
SAP ECC (Enterprise Central Component) -
SAP ERP (Enterprise Resources Planning), drive SAP R/3, nyni modul v ECC … reseni pro firmy zahrnujici moduly jako: Material Management, Platy a distribuci, Finance, Personaln (HR) atd. Vyvijeno v ABAPu
SAP ERP HCM (Human Capital Management) - nastroj pro HR (personalni)
SAP EP (SAP NetWeaver Enterprise Portal) … portal na prezentaci dat a funkci k modulum, zpristupneni dat na intranetu, vyvoj v Jave
SAP HANA - databaze “in memory” - vetsina dat je v pameti a tim nabizi vetsi vykon. SAP reseni na Warehouse a BI reseni, OLAP atd.
SAP NetWeaver MDM (Master Data Management)
SAP PI (Netwarer Process Integration) … EAP (Enterprise Application Integration) nastron na vymenu dat mezi internimi a externimi aplikacemi SAP reseni, vyvoj v jave
SAP PO (Process Orchestration) - produkt zahrnujici SAP Business Process Management, SAP Process Integration and SAP Business Rules Management nabizejici komponenty k optimalizaci business procesu.
SAP PPM (Product & Portfolio Management - nastroj na denni vedeni projektu, spoluprace atd.
SAP PS (Project System) - nastroj na prehled projekti, jejich rentability, nakladu atd
SAP SLM (Supplier Lifecycle Management)
SAP SRM (SAP Supplier Relationship Management) - reseni na rizeni procesu s klicivymi obchodnimi partnery
SAP SCP (Supply Chain Management) … reseni na vedeni dodavatelskych retezcu (planovani, koordinaci, vykonavani)
SAP SLT (SAP Landscape Transformation Replication Server) - sluzba v Netweaver platforme na realtime/non-realtime transformaci dat z SAP ERP do SAP HANA
SAP TREXX - hledaci a klasifikacni engine v NetWeaver edici (wiz wikipedie)
SAP XI (Exchange infrastructure) - EAI (enterprise application integration) sluzba na vymenu dat mezi firemnimi informacnimy systemy a externimi IS

Aplikacni servery

ABAP Web Application Server for ABAP modules … aplikacni server pro ABAP moduly
Java Web Application Servers for Java modules … aplikacni server pro java moduly

Pojmy

Legacy system … puvodni informacni system, ktery musi jet s novym informacnim resenim

Nastroje

Alloy (IBM produkt na pristup do SAP aplikace z Lotus Notes)