App Center … platforma pro mobilní aplikace - repozitář, testování atd

iPhone aplikace

Cocoapod

manažer závislostí pro Swift a Objective-C Cocoa projekty (pro Xcode projekty)

sudo gem install cocoapods … nainstaluje Cocoapods
Podfile … konfigurační soubor pro Cocoapods, obsahuje požadované knihovny z cocoapods.org, pod –version … verze
pod install … nainstaluje závislosti
open XYZ.xcworkspace … spustí XCode

IPA balíčky

jsou zabalené zip soubory. Chce li se člověk podívat do metainformací, rozbalí zip, a v adresáři payload klikne v MacOS na aplikační balíček pravým tlačítkem a zvolí 'Show Package Contents', kde se podívá na Info.plist

security cms -D -i PROFIL.mobileprovision … prevede mobileversion binarni verzi profilu do plist formatu
codesign -d –entitlements :- “Payload/DigitalOpco.app”

sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app/Contents/Developer … nastavi xcode cestu na adresář s Xcode
xcodebuild -version … build aplikace
xcodebuild -list -project PROJEKT.xcodeproj … Informace o projektu - targety, schemata atd
xcodebuild -list -workspace VFCZDigitalOpco.xcworkspace … Informace o workspacu - targety, schemata atd
xcpretty

PlistBuddy … prace s plist souborem - čtení a úprava
PlistBuddy -c “Print :CFBundleVersion” ./Info.plist … přečte hodnotu CFBundleVersion
PlistBuddy -c “Set :CFBundleVersion 15” ./Info.plist … Nastaví hodnotu CFBundleVersion
/usr/libexec/PlistBuddy -c 'Print :UUID' /dev/stdin «< $(security cms -D -i VodafoneOne_AppStore.mobileprovision) … zobrazí UUID z mobileprovision profilu

altool

altool –validate-app -f SOUBOR.ipa -u UZIVATEL -p HESLO -t ios … zvaliduje soubor
altool –upload-package SOUBOR.ipa -u UZIVATEL -p HESLO -t ios –bundle-id nazev.id.balicku –bundle-version 36 –bundle-short-version-string 1.0.1 –apple-id 123456 … nahraje balíček do TestFlight