Table of Contents

BMC Control-M

Control-M pouziva tabulky ukolu. V kazde tabulce ukolu jsou nadefinovany ukoly. Kazda tabulka ma take prirazeno daily name (nazev casovace). Pro kazdy casovac je nadefinovana funkce “new day” (novy den), kdy se muzou aktivovat znova ukoly z tabulky. Kdyz ukol splni casovaci kriterium (scheduling criteria), tak se vlozi do casove tabulky (scheduling table). Kdyz ukol v casove tabukce splni aktivacni kriterium, tak se spusti (active job).

Agent

<h6>Status: </h6> ctmping
ag_ping … pingne server (node) - zjisti, zda funguje spojeni
$CTMAGENT/scripts/ag_diag_comm … diagnostika agenta, ukaze cast nastaveni, server, atd

<h6>Start/Stop: </h6> $CTMAGENT/scripts/start-ag -p ALL -u ctmagent
$CTMAGENT/scripts/shut-ag -p ALL -u ctmagent

<h6>Ovladani</h6> ctmpsm -TABLE -LISTTABLE “*” … vypise vsechny tabulky ukolu a nazvy casovace (daily name)
ctmpsm -TABLE -LISTJOBS 28 … seznam ukolu v casove tabulce c. 28 (z ctmps -TABLE -LISTABLE)
ctmpsm -LISTAJFTAB EXPORT-DAILY-APAC … seznam jobu konkretni tabulky, a jejich stav v casove tabulce
ctmpsm -LISTALL ALL
ctmpsm -LISTALL ALL | grep 20141114 … vypise vsechny joby na dany den
ctmpsm -LISTJOB WAITTIME -SORT ORDERID … vypise vsechny joby ze schedule table, ktere cekaji na spravny cas
ctmpsm -LISTSYSOUT 00000fa6 … vypise obsah sysout pro job 00000fa6
ctmpsm -LISTFULLDETAILS 00000fa6 … vypise parametry jobu
ctmpsm -UPDATEAJF 00000f7b HOLD … uspi job (FREE - uvolni, RERUN, …)
ctmpsm -UPDATETABLE EXPORT-DAILY-APAC HOLD
ctmkilljob -ORDERID 00000cay … ukonci job
ctmorder -TABLE EXPORT-DAILY-APAC -name Purge_CPD -odate odate -FORCE y
ctmudly -DAILY_NAME APACPPW … seznam uklou pro UserDaily (casovac) APACPPW a jejich status

<h6>Konfigurace</h6> export CONTROLM=“/bmc/ctmagpp/ctm/“
export IOA_HOME=$CONTROLM
export LIBPATH=“$LIBPATH:CONTROLM/exe”
export PATH=“$PATH:CONTROLM/exe”
$CTMAGENT/data/OS.dat … konfigurace parametru operacniho systemu
$CTMAGENT/data/CONFIG.dat … konfigurace parametru Control-M agenta

Server

ctm_menu
ctmping
ctmsetown … konfikurace vlastnika procesu na “remote host”
ctmhostmap … seznam “remote host”
ctmloadset … reportovani CPU prostedku na load balancovanych nodech
CTMLOG LIST 20141108 0900 20141108 2300 … vylistuje logy od 8.11.2014 9:00 do 21:00
CTMSCHEDT … ukaze schedulovaci tabulku a DAILYNAME
ctmudly -DAILY_NAME A2MPP -odate 20141109 … ukaze jake ukoly jsou naplanovany do 9.11.2014

 
 emreportcli ... vyexportuje reporty z EM Reoport Facility (alerty)\\
 em ctl ... ovladani komponent EM\\