Sprava systemu - uzivatele, balicky, jadro, logy...

admintool … manazer nastaveni systemu<br /> boot … poradi bootovacich medii<br /> luxadm … administrace diskovych poli<br /> luxadm -v display<br /> luxadm -v port<br /> dmesg … zpravy z jadra<br /> /usr/platform/`uname -i`/sbin/prtdiag -v … informace o hardware<br /> modinfo … informace o nactenych modulech v jadru<br /> modload … nacte modul do jadra<br /> modunload … odstrani modul z pameti v jadre<br /> prtconf … ukaze nastaveni systemu<br /> psrinfo … informace o procesoru<br /> sar … (System acrivity report)<br /> showrev … ukaze informace o OS<br /> top<br /> vmstat … (virtual memory statistics)<br /> swap -l … ukaze informace o swapu<br /> echo '$c' | adb -k /var/crash/`hostname`/vmunix.0 … analyza system dumpu<br /> pstack core.2580 … analyza dumpu<br /> Explorer Data Collector … sberac dat o systemu<br />

Zarizeni

admintool … graficky manazer nastaveni systemu (uzivatele, tiskarny, hosts atd.)<br /> iostat -ne … statistika chub v tabulce<br /> iostat -En … upovidana statistika I/O zarizeni<br /> prtvtoc /dev/rdsk/c0t1d0s0 … informace o fyzickem disku - oddily, velikost atd.<br /> drvconfig … vytvari zarizeni v /devices<br /> devfsadm … udela vsechny prikazy: disks, tapes, atd.<br /> devlinks … vytvori /dev/ zarizeni pro pseudo zarizeni a doplnkove zarizeni<br /> disks … vytvori /dev/ zarizeni pro disky<br /> tapes … vytvori /dev/ zarizeni pro paskove mechaniky<br /> ports … vytvori /dev/ zarizeni pro seriove porty<br /> rem_drv … odinstalovani ovladace zarizeni<br /> sysdef … seznam nainstalovanych zarizeni<br /> /etc/minor_perm … prava nove vytvarenych zarizeni<br />

Balicky, programy, software

pkgadd … pridani balicku<br /> pkgadd -d /patch nmap-4.76-sol9-intel-local … nainstaluje balicek /patch/nmap-4.76-sol9-intel-local<br /> pkgadd -d . -s spool SMCnmap … presune balicek SMCnmap z aktualniho adresare do /var/spool/pgk<br /> pkgchk … otestuje nainstalovany balicek<br /> pkgchk -l -P /usr/bin/showrev … napise, zda je nainstalovany tento soubor, pod jakym balickem atd.<br /> pkginfo … vylistovani nainstalovanych balicku<br /> pkginfo -l … vylistovani podrobnych informaci o nainstalovanych baliccich<br /> pkgparam … informace o baliccich<br /> find /usr/package | pkgproto > Prototype … vytvareni definice balicku pro pkgmk
pkgrm … odebere balicek<br /> pkgtrans -s Product /var/tmp stream.pkg SUNWzlib SUNWftpr … Prevede balicek, ktery je adresar, na stream balicek<br /> pkgmk … vytvoreni balicku. Postup na tvorbu balicku
patchadd 114568-24 … Nainstaluje patch 114568-24<br /> patchadd -p … ukaze nainstalovane patche<br /> patchrm 114568-24 … odinstaluje patch 114568-24<br /> showrev -p … ukaze nainstalovane patche<br /> /var/sadm/install/contents … vsechny nainstalovane balicky, soubory zmeny<br /> /var/sadm/patch … seznam patchu<br /> /var/sadm/pkg … seznam nainstalovanych balicku<br /> sunsolve.sun.com … patche pro Solaris<br />

Uzivatele

passwd -x -1 user … nastavi maxage na -1 pro usivatele user<br /> useradd<br /> userdel<br /> usermod<br /> modprpw -k user … vynuluje pocitadlo neuspesnych backupu<br /> listusers, logins<br /> /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/pam.conf, /etc/skel/local.profile<br />

Procesy

ptree … ukaze strom procesu<br /> pfiles 232… ukaze ktere soubory ma otevrene proces 232<br /> pgreg tmp … ukaze, ktere cislo procesu ma v nazvu tmp<br /> pldd 232 … ukaze ktere knihovny uziva proces 232<br /> prun … spusti job<br /> pstop … zastavi job<br /> pwdx .. vypise aktualni cestu, ve ktere je proces<br />

Parametry jadra

vi /etc/systemfile<br /> ndd … vytvori bootovaci skript s parametry z predchoziho souboru<br />

SUN Software for download<br />