MacOS

Sluzby

launchctl list … seznam slizem
launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/ssh.plist … zastaveni/stop slushy

Balickovaci system

sudo installer -verbose -pkg aaa.pkg … nainstaluje balíček
pkgutil –pkgs … seznam nainstalovaných balíčku
pkgutil –pkg-info net.pulsesecure.TnccPlugin.pkg … informace o balíčku
pkgutil –only-files –files net.pulsesecure.TnccPlugin.pkg … seznam nainstalovaných souboru z balíčku

Homebrew

brew install corkscrew # =⇒ tunnel SSH through HTTP proxies
brew install htop # =⇒ https://htop.dev
brew install node # =⇒ https://nodejs.org
brew install tree # =⇒ http://mama.indstate.edu/users/ice/tree
brew install vim # =⇒ https://www.vim.orgtunnel SSH through HTTP proxies
brew install –cask balícek … nejaké balíčky jsou typu cask - instalace balíčku
brew uninstall cask -balíček … odinstalace cask balíčku
brew upgrade –cask –greedy –all … upgrade a přeinstalování všech cask balíčků

Macports

port … management balíčků
sudo port -v selfupdate
sudo port install nodejs10 … instalace node
port installed … seznam nainstalovaných balíčků

pkgsrc

Sit/network

https://github.com/xjasonlyu/tun2socks/wiki/Examples … Socks5 nastavení
stove karty
ifconfig … seznam síťových zařízení a ip adres
ifconfig lo0 10.0.0.1 alias … pride dalsi alias (ip adresu)
scutil –proxy … ukáže nastavení proxy

Routing
netstat -rn #… zobrazi routovaci tabulku
route delete default
route add default 192.168.0.1
route change default -interface $INTF
route change 192.168.0.0/16 -interface $INTF
route -n add -net 192.168.2.0/24 192.168.1.1
networksetup -listallnetworkservices #… nastaveni site, stere pretrva restart
networksetup -listnetworkserviceorder #.. jine vylistovani
networksetup -setadditionalroutes networkservice [dest1 mask1 gate1] [dest2 mask2 gate2] … [destN maskN gateN]]

firewall - pf packet filtering
pfctl -d … zakáže packet filtering (firewall)
pfctl -e … opvolí firewall
pfctl -F all … Flush - smaže všechna pravidla (rules, nat, queue, info)
pfctl -z … smaže statistiky
pfctl -s all … ukáže všechna pravidla
pfctl -v -s rules … ukáže pravidla RULES i se statistikama
pfctl -vvsTables … seznam tabulek
echo "rdr pass on lo0 inet proto tcp from any to 10.0.0.1 port 80 -> 127.0.0.1 port 3000" | sudo pfctl -ef -
pfctl -v -n -f /etc/pf.conf … otestovani sitovych pravidel
pfctl -v /etc/pf.conf … nacteni sitovych pravidel
pfctl -q .. tichy mod

name resolution
discoveryutil udnsflushcaches
dscacheutil -flushcache

Síťové profily networksetup -listlocations … seznam profilů, tzv. lokací
networksetup -getcurrentlocation … ukáže aktuálmí profil
networksetup -switchtolocation aaa … přepne na profil aaa

Microsoft Defender

mdatp

other

csrutil status … system integrity protection status

správa zařízení a disků

system_profiler SPUSBDataType … ukáže připojená USB zařízení
system_profiler SPPCIDataType … sezam PCI zařízení
diskutil list … seznam disků
diskutil listFilesystems … seznam file systémů
ioreg -p IOUSB seznam USB