Scripting - batch files

Externi odkazy

Prikazy

Promenne, cykly, podminky, vystupy

SET AAA=HELO
ECHO %AAA%<BR> @echo %time% … vypise aktualni cas
ECHO %OS% … bypise verzi operacniho systemu
%USERNAME% … aktualni uzivatel
%PATH% … cesta ke spustitelnym souborum
%CD% … Current directory - aktualni adresar

IF
PRIKAZ1 && PRIKAZ2 … jestli prikaz1 je v poradku, proved prikaz 2
FOR %A IN (1 2) DO ECHO %A … pouziti FOR v prikazove radce
FOR A IN (1 2) DO ECHO A … pouziti FOR v BAT souboru

Ostatni prikazy

ATTRIB … meni prava na pristupy k souborum
ATTRIB +R +A +S -H D:\adresar\soubor … zapne atribut na cteni, archiv a systemovy soubor, vypne skryty soubor
ATTRIB -R D:\ /S /D … zapne atribut na cteni v aktualnim adresari a jeho souborech (/S) i jeho podadresarich (/D)
CACLS … meni pristupy ACL k souborum a slozkam
CACLS D: /T /G uzivatel:F … na Disku D: a ve vsech podadresarich da uzivateli plny pristup (G-Grant, F-Full access)
CACLS D:\adresar /E /R uzivatel … Nanahradi prava, ale edituje je (/E). Odebere uzivatele z ACL
CACLS D:\soubor /E /P uzivatel1:N uzivatel2:RWC /D uzivatel3 … Nahradi ALC pro uzivatele1 na None, uzivatele2 Read Write Change a zakaze uzivatele 3 (Deny)
CALL D:\BATCH\SendSuccessMail.vbs … spusti VBS
cscript … jednotny prikaz na spousteni skriptu a kodu (perl, python, vbs), sluzby se musi registrovat
@echo OFF … vypne vypisovani prikazu na obrazovku
md c:\users\<username> … zalozi adrasar
net user klint >nul 2>&1 && echo User Exists || echo User doesn't exist
rmtshare \\SERVER\UZIVATEL$=c:\users\uzivatel /grant uzivatel:f /grant administrator:f /remove everyone … nasdileni adresare v siti. Pristup maji jen uzivatele uzivatel a administroator (f-full,r-read,w-write,c-change), nikdo jiny
time /t … ukaze aktualni cas
type soubor.txt … vypise obsah souboru
where … ukaze cestu ke spustitelnemu programu, ktery je v aktualnim adresari, nebo v PATH
whoami … vypise aktualniho uzivatele vcetne domeny