Maple

Volna alternativa k programu Maple je Octave, ve kterem vsechny zaklady, o kterych zde pisi, funguji stejne, ci podobne, jako v Matlabu. Kromě těchto stránek najdete jistě celou řadu ostatních stranek, se základy ovládání a používání programu Matlab v českém jazyce. Ale třeba Vám budou právě tyto vyhovovat lépe než ty ostatní, jako třeba mě.<br/>

<dl> <dt><b>Popis kapitoly</b>
<dd> Seznam příkazů, které obsahuje. Kliknutím na aktivní popis kapitoly se přemístíte na stránku, která dané téma popisuje.
</dl>

<dl> <dt><b>Základní poznatky</b></dt> <dd> Zadávání skalárů (matic 1×1), vektorů (matic 1xm) a matic:
x=1
v=[1,2,3,4]
A=[1,2;3,4]

Výpis proměnné a:
a

Přiřazení matici (skaláru, vektoru) výsledek funkce:
a=sin(1)
[a]=sin(1)
b=[sin(1),sin(0)]
[c,d]=[sin(0),sin(-1)]
</dl>

<dl> <dt><b>Základní funkce</b></dt> <dd> <b>zeros(m,n)</b> - matice plná nul o rozměrech mxn<br/> <b>eye(m,n)</b> - jednotková matice o rozměrech mxn<br/> <b>rand(m,n)</b> - matice o rozměrech mxn plná náhodných čísel v intervalu (0,1)
<b>randn(m,n)</b> - matice o rozměrech mxn plná náhodných čísel v intervalu (-6?,6?)<br/> <b>min([a,b,c])</b> - minimum z a,b,c<br/> <b>max([a,b,c])</b> - maximum z a,b,c<br/> <b>abs(a)</b> - absolutni hodnota z a<br/> <b>disp('ahoj')</b> - vypíše hlášku “ahoj”<br/>

</dl>

<dl> <dt><b>Základní operace s maticema</b></dt> <dd>
<b>X+Y</b> součet matic, souhlasi-li dimenze<br/> <b>X+a</b> každé buňce matice X se přičte skalár a<br/> <b>X-Y</b> rozdíl matic, souhlasi-li dimenze<br/> <b>X-a</b> od každé buňky matice X se odečte skalár a<br/> <b>X*Y</b> součin matic, souhlasi-li dimenze<br/> <b>X*a</b> každá buňka matice X se vynásobí skalárem a<br/> <b>X'</b> matice X se transponuje a komplexně sdruží<br/> <b>X.'</b> matice X se transponuje<br/> <b>X^p</b> matice X se vynásobí p-krát sama se sebou (mocnina), souhlasi-li dimenze<br/> <b>X.+Y</b> součet matic po složkách, souhlasi-li dimenze<br/> <b>X.-Y</b> rozdíl matic po složkách, souhlasi-li dimenze<br/> <b>X.*Y</b> součin matic po složkách, souhlasi-li dimenze<br/> <b>X.^p</b> prvky matice X se vynásobí p-krát samz se sebou (mocnina)<br/> <b>X>Y</b> porovnání matic po složkách, souhlasi-li dimenze, vysledek matice plná nul a jednicek. (alternativy <, ⇐, >=, ==, ~=, &, |)<br/> </dl>

<dl> <dt><b>Podmínky</b></dt> <dd> if elseif else end
for break end<br/> while end</dd> </dl>

<dl> <dt><b>Kreslení</b></dt> <dd> plot
</dl>

<dl> <dt><b>Argumenty funkcí</b></dt> <dd> nargin</dd> </dl>

<dl> <dt><b>načítání/ukládáni dat z/do souboru</b>
<dd> </dl>