České matematické texty

Matematické kihovničky

Odkazy na "internetové kihovničky": Na následujících stránkách se vyskytuje hodně odkazů na učební matematické texty:<br/>
[[http://www.fimuni.org/index.php|Studijni materialy na FI.MUNI.CZ]]<br/>
[[http://www.fi.muni.cz/zkusto/|Projekt Zkusto]] na FI.MUNI.CZ<br/>
[[http://adela.karlin.mff.cuni.cz/elib/|El. knihovna na UK MFF]] - funguje jen castecne<br/>
[[http://www.kma.zcu.cz/main.php?DRC=./STRUCTURE/05_ebooks/02_Skripta/&DRL=CZ&DROF=0|Stud. materialy z FAV ZCU]]<br/>
[[http://math.fce.vutbr.cz/vyuka/matematika/|Vyukove materialy]] na VUT Ustav matematiky a desk. geometrie<br/>
[[http://mat.fsv.cvut.cz/skripta/|Vyukove materialy]] na CVUT, Ustav matematiky na stavebni fakulte<br/>
[[http://mat.fsv.cvut.cz/skripta/|Studijní materialy]] Slezské univerzitě (matematický ústav)<br/>
[[http://home.pf.jcu.cz/~novakp08/Matematika/|Matematická skripta a texty na českém webu]]<br/>

Odkazy na lidi a jejich matematické texty na Masarykově univerzitě

prof. RNDr. Slovák: Lineární algebra, řešené příklady z lineární algebry, Elementární algebraická geometrie, geometricke algoritmy, geometrické struktury na varietách, reprezentace polojednoduchých Lieových algeber<br/>

prof. RNDr. Rosicky: Matematická logika, Teorie mnozin, Základy matematiky<br/>

doc. RNDr. Paseka: Kodovani, Kryptografie, Matematicka ekonomie, Geometricke modelovani, Pojmova analyza, Linearni algebra<br/>

doc. RNDr. Niederle: Financni matematika<br/>

doc. RNDr. Polak: Teorie her, pologrupy<br/>

doc. RNDr. Cadek: Uvod do algebraicke topologie (e)<br/>

doc. RNDr. Janyska: Afinni zobrazeni, Kruhove inverze<br/>

doc. RNDr. Kucera: Algebra II (Svazy, univerzalni algebra), Algoritmy teorie cisel <br/>

doc. RNDr. Dosla: Diferenční rovnice ve středoškolské matematice<br/>

Text k prednasce Prof. Dosleho matematicke programovani<br/>

RNDr. Pospisil: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné, Diferenciální počet funkcí více proměnných a diferenciální rovnice, Funkcionální analýza, Rovnice matematické fyziky<br/>

Doc. RNDr. Vesely: Numericke metody, Casove rady, Stochasticke procesy

Odkazy na lidi a jejich matematické texty na Karlově univerzitě

Doc. RNDr. Bureš Jarolím DrSc.: Lineární algebra<br/>

Doc. RNDr. Aleš Mrápal DrSc.: Teorie čísel a RSA, algebra, komutaticní okruhy<br/>

Motl Luboš PhD., Miloš Zahradnik - lineární algebra, cviceni<br/>

RNDr. Jelinek: Teorie funkci komplexni promenne<br/>

RNDr. Kalenda Ondrej PhD. cviceni z matematicke analyzy a diferencialnich rovnic, texty k mat. analyze<br/>

Doc. RNDr. Málek Josef CSc.: matematická teorie pružnosti, matematika pro fyziky<br/>

Prof. RNDr. Maly DrSc.: Teorie miry a integralu, Teorie derivace a integralu pro pokrocile, Variacni pocet - rozdelane<br/>

Prof. RNDr. Netuka DrSc.: Teorie potencialu, teorie míry a integrál<br/>

Mgr. Poul Lukáš Nejake texty k ODR, topoligii… (nefungují odkazy)<br/>

Doc. RNDr. Pick Luboš, DSc. cviceni z matematicke analyzy a diferencialnich rovnic, texty k mat. analyze<br/>

Mgr. Pokorný Milan PhD.: matematika pro fyziky<br/>

Doc. RNDr. Rataj Jan CSc.: bodové procesy<br/>

Mgr. Pick Luboš, PhD. kombinatoricka teorie grup, algebra, linearni algebra<br/>

Mgr. Šmíd Dalibor, PhD. sbirka na bilineární formy do lineární algebry<br/>

prof. RNDr. Vladimir Soucek DrSc.: Diferencialni geometrie křivek a ploch, Lineární algebra, Lieovy grupy, matematika pru fyziky, mat. analýza pro fyziky

Mgr. Somberg Petr PhD.: Algebraicka geometrie, Elipticke krivky, Algebraicka topologie, Integralni topologie, reprezentacni teorie, linearni algebra, mat. analyza<br/>

Doc. RNDr. Tůma Jiří DrSc.: Lineární algebra, algebra, metody šifrování<br/>

Doc. RNDr. Veselý Jiří CSc.: Mat. analyza čtená podruhé, <br/>

Výborný Karel, Motl a kol.: Sbírka příkladů k lineární algebře, matematika pro fzyiky<br/>

Odkazy na matematické texty ze Slezské univeryity v Opavě:

Krajicek Jan Geometric Model Theory <br/> Seidler Antonín Klasická matematická logika, Metamatematika teorií množin <br/> Seidler Jan Stochasticke diferencialni rovnice <br/> Tvrdý Milan Teorie integrálu, Lineární okrajové úlohy <br/> doc. RNDr. Vanžura Jiří, CSc. Matematická analýza <br/>

Odkazy na matematické texty obecně na internetu:

Spider na FEI VUT Sktipta Doc. RNDr. Jaromíra Baštince z lineární algebry<br/> cifrikova matematika zakladni texty k algebre, analyze…<br/> wikipedia cz - &#269;eské vydání wikipedie<br/> seznam - veda/matematika - matematické odkazy ze seznamu<br/> A pro pocitani zertovnych prikaldu je pekne se podivat na Korespondencni seminar KAM MFF UK<br/>