Java Servlet Pages

Obsah:

odkazy:

JAVA API Docs on Oracle
JAVA

<a name=“HTMLznacky|]]

HTML - Skriptovaci znacky

Jsou jednotlive prikazy, je k dispozici 8 objektu

&lt;%= request.getParameter (“title”) %&gt; … vypise GET parametr “title”
&lt;%= request.getRemoteHost () %&gt; … vypise pocitac klienta
&lt;%= response.setContentType (“text/plain”) %&gt; … odpoved bude prosty text
&lt;%= session.getId (“title”) %&gt; … vypise id sezeni
&lt;%= new java.utilDate() %&gt; … vypise cas
&lt;%= out.println (“ahoj”) %&gt; … vypise ahoj
&lt;%= config.getInitParameter(“hello”);%&gt; … ziska paramert hello z web.xml

<a name=“XMLznacky|]]

JSP XML Skriptovaci znacky

V xml dokumnetech je se nepouziva &lt;% a %&gt; ale &lt;jsp:expression&gt; a &lt;jsp:/expression&gt;]]

&lt;jsp:expression&gt; request]].getParameter (“title”) &lt;jsp:/expression&gt;

JSP HTML Skriptlety

Jsou casti kodu, ktere se vkladaji do zkompilovaneho servletu z JSP

&lt;% String queryData = request.getQueryString();
&lt;% if (pravda) { %&gt; ahoj &lt;% } %&gt; … vypise ahoj, pokud promenna pravda je pravdiva
out.println (“Attached GET data: ” + queryData); %&gt; … Sktiptlet, ktery vypise prilozene GET data
&lt;jsp:scriptlet&gt; if (Math.random() < 0.5) { &lt;/jsp:scriptlet&gt; MENSI &lt;jsp:scriptlet&gt; } &lt;/jsp:scriptlet&gt; … skriptlet, ktery podminien vypise MENSI

JSP XML Skriptlety

Vkladaji se do dvojic &lt;jsp:scriptlet&gt; a &lt;/jsp:scriptlet&gt;

&lt;% String queryData = request.getQueryString();
out.println (“Attached GET data: ” + queryData); %&gt; … Sktiptlet, ktery vypise prilozene GET data
&lt;jsp:scriptlet&gt; if (Math.random() < 0.5) { &lt;/jsp:scriptlet&gt; MENSI &lt;jsp:scriptlet&gt; } &lt;/jsp:scriptlet&gt; … skriptlet, ktery podminien vypise MENSI

JSP HTML Deklarace

Jsou casti kodu, ktere se davaji do hlavniho tela tridy servlety (vne jspService, neco jako do init u scriptletu)

&lt;%! private int accessCount = 0; !&gt; … vytvori promennou

JSP XML Deklarace

Vkladaji se mezi &lt;jsp:declaration&gt; a &lt;jsp:declaration&gt;

JSP HTML Direktivy

&lt;%@ page import=“package.class,java.util.*” %&gt; … naimportovani tridy, ktera pak bude k dispozici
&lt;%@ page contentType=“text/plain” %&gt; … Volba typu Content-Type (to same jako response.setContentType trida)
&lt;%@ page contentType=“application/vnd.ms-excel” %&gt; … Volba typu Content-Type (to same jako response.setContentType trida)
&lt;%@ page isThreadSafe=“true” %&gt; … JSP pojede v single thread modu
&lt;%@ page session=“false” %&gt; … znemozni pouziti session (sezeni)
&lt;%@ page buffer=“32kb” %&gt; … nastavi velikost vyrovnavaci pameti na 32kb - pozadavek se odesle uzivateli, az bude mit 32 kb
&lt;%@ page autoflush=“true” %&gt; … vyrovnavaci pamet (buffer) se automaticky vyprazdni, dojde li k preteceni (jinak vyjimka)
&lt;%@ page info=“Info o tomto JSP” %&gt; … Text ktery se vyvola tridou getServletInfo
&lt;%@ page import=“package.class,java.util.*” %&gt; … naimportovani tridy, ktera pak bude k dispozici
&lt;%@ page errorPage=“chyba_zpracovani.html” %&gt; … v pripade neosetrene vyjimky se zobrazi nadefinovana stranka
&lt;%@ page isErrorPage=“true” %&gt; … ato stranka se chova jako chybova (je strankou, na kterou odkazuje errorPage, vyjimka se zobrazi pomoci JSP znacky “exception”, nebo trida scriptletonem exception.prontStackTrace (new PrintWriter(out));
&lt;%@ include file=“navigacni_pruh.jsp” %&gt; … v dobe kompilace servletu z JSP vlozi na toto misto jiny kod (aktualizuje se v dobe zmeny hlavniho JSP
&lt;jsp:include file=“navigacni_pruh.jsp” flush=“true” %&gt; … v dobe pozadavku JSP vlozi na toto misto jiny staticky kod
&lt;jsp:plugin type=“applet” code=“applet.class” width=“100” height=“200” %&gt; … vlozi na toto misto applet

JSP XML Direktivy

&lt;%jsp:directive.page import=“package.class,java.util.*” /&gt; … naimportovani tridy, ktera pak bude k dispozici