python -m json.tool < data.json … validace syntaxe
curl http://kdesi/cosi/neco.json | sed '/^{/,/^}/!d' … vyselektuje pouze json''