SQL prikazy pro Oracle jsou na strance Oracle SQL.

Externi odkazy

Oracle soucasti a ovladani Oracle

Oracle Enterprise Manager - webova aplikace na management Oracle databazi v prostredi

I/SQL*Lnstalace

rpm -i oracle-xe-10.2.0.1-1.0.i386.rpm
service oracle-xe configure
touch /home/oracle/.profile
chown oracle:oracle /home/oracle/.profile
echo PATH=$PATH:/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/bin » /home/oracle/.profile … prida binarky do cesty
echo export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server » /home/oracle/.profile
echo export ORACLE_SID=XE » /home/oracle/.profile … sdeli Oracle, se kterou databazi budu pracovat
alias sqlplus=“rlwrap sqlplus … historie prikazu v sqlplus

su - oracle
sqlplus / AS SYSDBA
nebo http://127.0.0.1:8080/apex
opatch lsinventory … vypise vsechny nainstalovane soucasti
opatch apply … aplikace pathcu

Stop/start/status

Start:
su - oracle
. oraenv
sqlplus / as sysdba; startup; …. (nebo startup nomount) (spusti se mimo jine smon)
sqlplus / as sysdba; tartup pfile=/opt/oracle/product/11.2.0/dbhome_BI/dbs/initorcl.ora … spusti se Ora s jinym specifikacnim souborem
lsnrctl start … start listeneru
lsnrctl status LISTENER_ABC … stav listeneru (portu

Status:
ps -ef | grep smon
ps -ef | grep tns … zda jede listener
lsnrctl status
tnsping orcl … ping na instanci orcl

Stop:
sqlplus / as sysdba; shutown immediate;
lsnrctl stop … stop listeneru

Konfigurace

cat /etc/oratab … SIDy, cesty atd.
env | grep ORA … ukaze informace z promennych s jakou instanci pracuji>br> $ORACLE_HOME/dbs/spfileorcl.ora … defaultnni specifikacni soubor pro instanci
sqlplus / as sysdba; create spfile from pfile; … vytvori se defaultni specificky soubor z aktualniho
$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora<BR> $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora

Nastroje

Database Configuration Assistant - DBCA - soucasti OUI, nebo pristupny pomoci GUI
Oracle Universal Installer - OUI
Oracle Application Express … posloucha defaultne na http portu 8080

AWR - Automatic Workload REpository … monitoruje vykon a hlasi udalosti
SQL*plus … dotazovy interfejs SQL
iSQL*plus … Webova verze SQL*plus … dotazoveho interfejsu. Spouzti se na adrese http://localhost:5560/isqlplus
YaSQL … Yet Another SQL*Plus - SQLPlus s historii a ovladanim vystupu pri dlouhych vypisech
netvgr … Oracle Net Manager - konfigurace Oracle, jak Oracle Enterprise Manager
DMBS_SERVER_ALERT … PL/SQL balicek pro spravu alertu systemovych udalosti
DBMS_SESSIO, SBMD_MONITOR … kontrolovani SQL tracovani

Systemove procesy

https://docs.oracle.com/cloud/latest/db112/CNCPT/process.htm#CNCPT9840

ps -ef | grep smon … (System MONitor) - proces na pozadi - se spousti pro kazdou instanci. Parametr - bezici instance. SMON provadi Recovery, cleaning and stara se o extendy
ora_mman_INSTANCE … (Memory MANager) - proces instance na pozadi, ktery se stara o zmeny velikosti SGA pameti
ora_dbw?_INSTANCE … (DataBase Writer) - proces instance na pozadi, ktery zapisuje z SGA pameti do DB souboru
ora_pmon_INSTANCE … (Process MONitor) - proces instance na pozadi, ktery se stara o procesy

ora_arc?_INSTANCE … (ARChiver) - proces instance na pozadi, ktery kopiruje logy z REDO do ARCHIVE
ora_lgwr_INSTANCE … (LoG WRiter) - proces instance na pozadi, ktery zapisuje logy do Redologu
ora_reco_INSTANCE … (Recovery ORAcle Process) - proces instance na pozadi, ktery resi konfliktni dotazy
ora_mmnl_INSTANCE … (MMoN Lite) - proces instance na pozadi, ktery pomaha MMON procesu zapisovat ASH Buffer do AWE tabulek
ora_ckpt_INSTANCE … (Oracle Checkpoint Process) - proces instance na pozadi, ktery dava casove snamky do vsech tadafiles a kontrolnich souboru

SELECT SID,SERIAL#,STATUS,PROCESS,PROGRAM FROM V$SESSION; … seznam procesu, PID a SID
SELECT SID,SERIAL#,STATUS FROM V$SESSION WHERE USERNAME='JWARD'; … ukaze vsechny procesy uzivatele JWARD; SELECT * from V$PROCESS; … seznam systemovych procesu
SELECT * from V$SESS_IO; … seznam I/O statistik jednotlivych procesu
select * from V$SESSION_LONGOPS; … seznam parametru procesu, jez jedou dele jak 6 sekund
SELECT * from V$SESSION_WAIT; … seznam prostredku, ci udalosti, na ktere cekaji aktivni sessions
SELECT * from V$SYSSTAT; … statistika systemovych udalosti
SELECT * from V$RESOURCE_LIMIT … seznam omezeni zdroju
alter system kill session '21,5' … zabije uzivetalsy proces 'SID,SERIAL#' = '21,5';
Listener … http://localhost:1520/mydb

lsnrctl start/stop/status … Listener
tnsping localhost … test listeneru
isqlplusctl start/stop/status … iSQL*plus
database listener … posloucha defaultne na portu 1521
dbconsole … Oracle Manager Console na adrese http://localhost:5500/em
$ORACLE_HOME/bin/emctl start dbconsole
$ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole
$ORACLE_HOME/bin/emctl status dbconsole

konfiruracni soubory Oracle

$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora … konfigurace listeneru
$ORACLE_HOME/network/admin/tsnames.ora … konfigurace klientu pro listener
/etc/oratab (/var/opt/oracle/oratadb) … konfigurace instanci, obsahuje ORACLE_HOME a ORACLE_SID
init.ora … inicializacni parametry
$ORA_TZFILE=$ORACLE_HOME/oracore/zoneinfo/timezone.dat … soubor s definicema zon. Vetsi soubor je timezlgr.dat, Pouziti ma vliv na vykon Oracle
$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora … soubor s nastavenim listeneru

SELECT * FROM PRODUCT_COMPONENT_VERSION; … ukaze verze vsech komponent
SELECT * FROM V$VERSION … Ukaze verze Oracle

soubory/adresare

logy a alerty

SELECT udump … user dump - trace soubory a logy k uzivatelskym jobum - chyby
bdump … background dump - trace soubory a logy k jobum na pozadi - chyby

cdump … core dump - trace soubory a logy k zakladnim jobum - chyby
select * from V$LOGFILE; … ukaze aktivni LOG soubory
select METRICS_NAME,WARNING_VALUE,CRITICAL_VALUE from DBA_THRESHOLDS; … Alerty, treba na threshold mista v tablespaces
select OBJECT_NAME,MESSAGE_TYPE,METRIC_VALUE,CREATION_TIME from DBA_ALERT_HISTORY; … historie alertu
select * from V$ALERT_TYPES; … typy alertu
desc DBA_OUTSTANDING_ALERTS; … dalsi tabulka s alerty
desc V$METRICNAME; … jmena metrik desc V$METRIC; Metriky
desc V$METRIC_HISTORY;
BACKGROUND_DUMP_DEST … nastaveni dumpu pro bdump

USER_DUMP_DEST … nastaveni udump
MAX_DUMP_FILE_SIZE … nastaveni max. velikosti pro dump
SQL_TRACE = TRUE … inicialsizacni parametr pro tracovani dumpu
ALTR SESSION SET SQL_TRACE TRUE; … zmeneni tracovani za behu
trcsess … program Oracle (spousti se z shellu) na cteni trejsu dumpu

SQL Plus - pristup do Oracle

sqlplus username/password AS SYSDBA … spusti sqlplus a pripoji se pod uzivatelem username jako uzivatel SYSDBA

sqlplus / AS SYSOPER … spusti sqlplus a pripoji se pod aktualnim uzivatelem jako uzivatel SYSOPER
sqlplus /NOLOG … spusti SQLPlus a nepripojuje se do instance
desc V$SESSION … ukaze popisy promennych tabulky (nahledu)
column name format a10 … format promenne NAME pri vypisu bude 10 znaku
column id format 9; … nastavi format sloupce id na cislo

Pripojeni k databazi

CONNECT user/passwd … pripojeni uzivatele user s heslem password

CONNECT oracle/oracle AS SYSDBA … pripoji uzivatele oracle s pravy uzivatele SYS (administrator)
CONNECT oracle/oracle AS SYSOPER … pripoji uzivatele oracle s pravy na prece s tabulkama
CONNECT / … pripoji se pod aktualnim systemovym uzivatelem
CONNECT /@net_service … pripoji se na vzdalenou databazi net_service
/D

Instance - proces Oracle, ktery se muze pripoji k nejake databazi a pracuje nad ni

STARTUP … startovani instance, hleda SPFILE v $ORACLE_HOME/dbs
STARTUP PFILE= /mydb/pfile.ora … spusti instanci s inicializacnimi parametry z /mydb/pfile.ora
STARTUP NOMOUNT … nastartuje instanci, nenamountuje databaze

STARTUP MOUNT … nastartuje instanci, namountuje databazi, ale neotevre
STARTUP RESTRICT … nastartuje instanci, mountuje a otevre databazi, ale omezi pripojovani jen na uzivatele s “RESTRICTED SESSION”
STARTUP FORCE … nejdriv provede SHUTDOWN ABORT, pote nastartuje instanci
STARTUP OPEN RECOVVERY … otevre instanci a zahaji recovery
ALTER DATABASE MOUNT … namountuje nenamountovanou databazi
ALTER DATABASE OPEN … otevre namountovanou databazi
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY … otevre namountovanou databazi jen pro cteni
ALTER DATABASE CLOSE … zavre namountovanou databazi
ALTER SYSTEM DISABLE RESTRICTED SESSION; … vypne omezene pripojovani

ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION; … zapne omezene pripojovani
SHUTDOWN = SHUTDOWN NORMAL … stopovani instance, pocka, az ulohy skonci
SHUTDOWN IMMEDIATE … stopovani instance
STHUDOWN TRANSACTIONAL
SHUTDOWN ABORT
select host_name,instance_name from v$instance; … ukaze bezici instance
ALTER SESSION DISABLE PARALLEL DML; … zakaze paralelni vykonavani SQL prikazu INSERT, UPDATE, DELETE
ALTER SESSION ENABLE PARALLEL DDL; … povoli paralelni vykonavani SQL prikazu CREATE, ALTER
ALTER SESSION ENABLE FORCE PARALLEL QUERY PARALLEL 5; … prikaze paralelni vykonavani SQL prikazu QUERY se stupne paralelismu 5

Pamet SGA (System Global Area)

ALTER SYSTEM SGA_MAX_SIZE … meneni max. velikosti SGA pameti
SELECT SUM(value) FROM V$SGA; … celkova velikost jednotlivych slozek SGA pameti
SELECT * FROM V$SGA; … vypis jednotlivych slozek pameti
SELECT * FROM V$SGAINFO; … podrobnejsi vypis jednotlivych slozek pameti
SELECT * FROM V$SGASTAT; … dlouhe statistiky o pameti SGA
SELECT * FROM V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS; … Ukaze informace o jednotlivych slozkach dynamickych SGA komponentach
SELECT * FROM V$SGA_DYNAMIC_FREE_MEMORY; … aktualni mnoztsvi volne pameti, ktera je k dispozici k dynamickym operacim

SELECT * FROM V$SGA_RESIZE_OPS; … ukaze poslednich 400 dynamickych zmen pameti
SELECT * FROM V$SGA_CURRENT_RESIZE_OPS; … ukaze probihajici dynamicke zmeny pameti

Spousteni SQL, PL/SQL skriptu a shell prikazu

//download-west.oracle.com/docs/cd/B12037_01/appdev.101/b10807/toc.htm

@/u01/oracle/rdbms/admin/catalog.sql … pusti davku SQL prikazu
!ls … spusti prikaz ls z shellu

Sluzby

Interni sluzby: SYS$BACKGROUND, SYS$USERS
DBA_SERVICES
SELECT * FROM ALL_SERVICES; … ALL_SERVICES = V$SERVICES
V$ACTIVE_SERVICES
V$SERVICE_STATS
V$SERVICE_EVENTS
V$SERVICE_WAIT_CLASSES
V$SERV_MOD_ACT_STATS
V$SERVICE_METRICS

V$SERVICE_METRICS_HISTORY

V$SESSION
V$ACTIVE_SESSION_HISTORY
DBA_RSRC_GROUP_MAPPINGS
DBA_SCHEDULLER_JOB_CLASSES
DBA_TRESHOLDS
SELECT * FORM [DBA_SERVICES,ALL_SERVICES=V$SERVICES,V$ACTIVE_SERVICES,V$SERVICE_STATS,V$SERVICE_EVENTS,V$SERVICE_WAIT_CLEASSES,V$SERV_MOD_ACT_STATS,V$SERVICE_METRICS,V$SERVICE_METRIC_HISTORY,V$SESSION,V$ACTIVE_SESSION_HISTORY,DBA_RSRC_GROUP_MAPPINGS,DBA_CHEDULER_JOB_CLASSES,DBA_THRESHOLDS] … vypisy sluzeb

DATABAZE

Databaze

Mozno pouzit DCA - Database Configuration Assistant
ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE tempts2 … vytvori ci zmeni docasnou tablespace na tempts2. Tato ts musi byt jiz vytoverna
ALTER DATABASE SET DEFAULT BIGFILE TABLESPACE … Dynamicky zmeni velikost TS na BIGFILE
ALTER SYSTEM GLOBAL_NAME … zmeneni jmena a domeny databaze. Musi se pak vypnout DB, predelat kontrolni soubor a znovu spostit
Vytvori Databazi vcetne Control File:

CREATE DATABASE mydb
 USER SYS IDENTIFIED by heslo1
 USER SYSTEM IDENTIFIED BY heslo2
 LOGFILE GROUP 1 ('/mydb/redo01.log') SIZE 100M,
  GROUP 2 ('/mydb/redo02.log') SIZE 100M,
  GROUP 3 ('/mydb/redo03.log') SIZE 100M
  MAXLOGFILES 5
  MAXLOGMEMGERS 5
  MAXLOGHISTORY 1
  MAXDATAFILES 100
  MAXINSTANCES 1
  CHARACTER SER US7ASCII
  NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16
  DATAFILE '/mydb/system01.dbf' SIZE 325M REUSE
  ENTENT MANAGEMENT LOCAL
  SYSAUX DATAFILE '/mydb/sysaux01.dbf'
  DEFAULT TABLESPACE tbs_1
  DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temts1
   TEMPFILE '/mydb/temp01.dbf'
   SIZE 20M REUSE
  UNDO TABLESPACE undotbs
   DATAFILE '/mydb/undotbs01.dbf'
   SIZE 20M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;
Jednodussi vytvoreni DB

CREATE DATABASE mydb2; … Vytvori databazi mydb2, s TS: SYSTEM, SYSAUX v DB_CREATE_FILE_DEST a REDO + Control files tolikrat, kolik je definovano DB_CREATE_ONLINE_DEST_n v tet olokaci. Vse velikost 100MB. Pokud je UNDO_MANAGEMENT povolen, vytvori se i UNDO TS o velikosti 10MB.
DROP DATABASE; … smazani databaze vcetne datafile, redologs souboru, control files a souboru s inicializacnimi parametry
SELECT PROPERTY_VALUE FROM DATABASE_PROPERTIES WHERE PROPERTY_NAME = 'DEFAULT_TBS_TYPE'; SELECT NAME,DBID,OPEN_MODE,LOG_MODE FROM V$DATABASE; … seznam databazi
SELECT * from V$DATABSE; … zakladni parametry k databazim
SELECT * FROM GLOBAL_NAME … ukaze jmeno databaze
select NAME from V$DATAFILE; … seznam datovych souboru

Parametry pro CREATE DATABASE

RESETLOGS … Oracle vytvori sam soubory pro REDO
NORESETLOGS … REDO soubory se musi specifikovat pri vytvareni DB pomoci klicoveho slova LOGFILE


Vytvoreni kontrolniho souboru (napriklad pri poskozeni. Vytvori se kontrolni soubor uvedeni v PF dane databaze):

CREATE CONTROLFILE
SET DATABASE prod
LOGFILE GROUP 1 ('/ora/redo1-1.dbf', /ora/redo1-2.dbf),
GROUP 2 ('/ora/redo2-1.dbf', /ora/redo2-2.dbf)
RESETLOGS
DATAFILE '/ora/system.dbf' SIZE 3M, '/ora/users.dbf' SIZE 5M
MAXLOGFILES 50
MAXLOGMEMBERS 3
MAXLOGHISTORY 4000
MAXDAAFILES 200
MAXINSTANCES 6
ARCHIVELOG;

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE to '/ora/control.bkp'; … vytvori zaloho kontrolniho souboru
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE to TRACE; … vytvori sekvenci SQL prikazu, ktera dokaze vytvorit soucasny kontrolni soubor
alter dadatabase datafile '/oracle/FIN02/system/system02.dbf' resize 1000M; … zmeni velikost datoveho souboru
SELECT * FROM V$CONTROLFILE; … seznam kontrolnich souboru\\
select VALUE from V$PARAMETER where name = 'control_files'; … ukaze nazev kontrolniho souboru pro Databazi

SPF - Server Parameter File, PF a IPF - Initialisation PF

Binarni soubor s inicializacnimi parametry pro instanci, ktery se spusti automaticky pro STARTUP a nachazi se na strane serveru. Pokud neexistuje, musi se pri startu instance uvest nazev textoveho spuboru PFILE (parametr file), ktery muze byt na strane klienta, ne serveru. Pokud neni v defaultnim umisteni, musi se definovat SPFILE pred spustenim instance.
CREATE SPFILE='/oracle/dbs/spfilemydb.ora' FROM PFILE='/oracle/admin/initmydb/scripts/init.ora'; SHUTDOWN; EXIT … Vytvori SPF, pri pristim startu se pouzije DPF
CREATE SPFILE FROM PFILE=/oracle/admin/initmydb/scripts/init.ora; SHUTDOWN; EXIT … vytvori standartni SPFILE (spfile$ORACLE_SID.ora)
CREATE PFILE='/tmp/pfile.ora' FROM SPFILE; … vyexporuje aktivni SPF do textoveho PFILE
ALTER SESSION … meni parametry pri aktualni session (napriklad DB_CREATE_*)
ALTER SYSTEM … meni parametry
ALTER SYSTEM SCOPE=SPFILE … zmeni parametry v SPFILE
ALTER SYSTEM SET JOB_QUEUE_PROCESSES=50 COMMENT='temporary change 13/12/2010' SCOPE=MEMORY … zmeni max. pocet frontovych procesu, SCOPE muze byt MEMORY,SPFILE,BOTH a nastavuje, kde se provede zmena

ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_4='LOCATION=/u02/oracle/rbdb1/'MANDATORY,'REOPEN=2' SCOPE=SPFILE … specifikuje, kam se bude ukladat archiv logu c. 4
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_$='' … smazani parametru
ALTER SYSTEM SET DB_BLOCK_CHECKSUM TRUE; … dybamicky prepne prepinac
SHOW PARAMETERS … ukaze aktualni parametry
SELECT * FROM V$PARAMETER … ukaze aktualni parametry
SELECT * FROM V$PARAMETER2 … ukaze aktualni parametry, parametry v radcich
SHOW PARAMETERS SPFILE; … ukaze lokaci SPF, ktery se uziva
SELECT * FROM V$SPPARAMETER; … ukaze parametry SPF, ktery se uziva

Parametry pro inicializacni soubory - PF (Parameter File)

SGA_MAX_SIZE … maximalni velikost SGA pameti
PROCESSES = 60 … maximalni pocet soucasne spustenych procesu Oracle k instanci v OS
UNDO_MANAGEMENT AUTO … nastaveni undo politiky. Volby AUTO, nebo MANUAL
COMPATIBLE = 9.2.0.2 … nastaveni compatability souboru a zapnuti/vypnuti novych vlastnosti
LICENCE_MAX_USERS = 200 … nastaveni max. poctu uzivatelu
LICENCE_MAX_SESSIONS = 1000 … V Oracle mensi nez 10, omezeni poctu spojeni
DB_CREATE_FILE_DEST … Oracle bude sam managovat data soubory
DB_ONLINE_LOG_DEST_3 … Oracle bude sam managovat 3 redo logy?

DB_FILES 100 … Pocet souboru jez se alokuje v SGA pro datove soubory
DB_CHECK_SUM TRUE … Automaticky testuje Checksum datafiles. Pomalejsi, ale odhali chyby
DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE … Velikost mista, jez muze Oracle vyuzit na Flash recovery area
DB_CREATE_FILE_DEST='/a1'; … Vychozi adresar, kam Oracle pri operaci CREATE bude vytvaret datove soubory a docasne soubory, pokud neni zadana cesta/soubor. Pokud neni definovano DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n, pak i pro REDO logy a kontrolni soubory.
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n = '/a2'; … Vychozi adresar, kam se ukladaji REDO logy a kontrolni soubory (control files) pri operaci CREATE, pokud neni zadan adresar/soubor. n muze byt 1-5
DB_RECOVERY_FILE_DEST = '/a3' … Adresar, kam bude Oracle defaultne ukladat RMAN zalohy, flashback logy, a archivy se nezada adresar/jmeno souboru. Pokud neni nadefinovano DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_N, pak take REDO logy a ovladaci soubory (control files)
DB_RECOVERY_FILE_DEST … Oblast (adresar), kde bude Oracle pouzivat, vytvaret a managovat soubory k zaloham a obdove (REDO TS, …) - Flash recovery area. Musi byt nejdrive nadefinovana velikost
LOG_ARCHIVE_DEST_n … Oblast pro ARCHIVy, nesmi myt nastaveno zaroven DB_RECOVERY_FILE_DEST, nebo LOR_ARCHIVE_DEST_n musi byt rovno 'LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST'
LOG_ARCHIVE_DUPLEX_SET … Oblast pro mirrorovane ARCHIVy, nesmi myt nastaveno zaroven DB_RECOVERY_FILE_DEST

ARCHIVE_DEST_n
DISPATCHERS=”(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=144.25.16.201)(PORT=5000))(DISPATCHERS=2)“ … Konfigurace 2 dispeceru, kteri poslouchaji TCP na addr. 144.25.16.201 na portu 5000
UNDO_TABLESPACE=undotbs_01 … Undo tabulkovy prostor - pokud neexistuje, UNDO_MANAGEMENT se nespusti. Dynamicky paramert, pouziva se, kdyz je vice undo TS
UNDO_RETENTION=1800 … Minimalni cas, po ktery se ukladaji data do undo tabulkoveho prostoru pri vykonavani prikazu, 900 vychozi hodnota. Dynamicky parametr

Parametry DB

USER SYS IDENTIFIED be heslo1 … zabezpeceni uzivatele heslem heslo1
DATAFILE … Definovani parametru, ci datafile pro SYSTEM TS, pokud neni uvedeno, Oracle vytvori a managuje soubor + TS sam
EXTEND MANAGEMENT LOCAL … lokalne manazovany teblespace SYSTEM, kdyz neni EXTENS MANAGEMENT LOCAL pri vytvareni DB, Oracle vytvori defaultne “slovnikove-managovany” SYSTEM tablespace. Pokud se zada, nejde konvertovat zpet na dictionary-managed tablespace

LOGFILE … Definovani parametru, ci datafile pro REDO TS, pokud neni uvedeno, Oracle vytvori a managuje 2 REDO TS a soubory sam
(SMALLFILE|BIGFILE) DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE … Defaultni tablespace pro docasne operace. Neni-li zadano, uzivatele, kteri nemaji specifikovano jinak, pouzivaji SYSTEM tablespace - nedoporucije se. Pokud se pouzije Local Management, DEFAULT TEMPORARY TS se musi nadefinovat. Pokud Localy managed, pak default ts busi byt taky lokalne manazovana. Pokud se nezada TEMPFILE, system vytvori soubor sam.
(SMALLFILE|BIGFILE) UNDO TABLESPACE … Definovani parametru, ci datafile pro undo tablespace (undo management). Nezada-li se pri vytvareni DB pod jmenem SYS_UNDOTBS a ne ni-li specifikovan DATAFILE, system vytvori soubor sam. Neni li UNDO definovana, zaznamenavaji se akce do SYSTEM TS
SYSAUX TABLESPACE … Definovani parametru, ci datafile pro SYSAUX tablespace. Neni-li definovana pri vytvareni DB, Oracle vytvori TS a soubor automaicky sam
DEFAULT TABLESPACE … Defaultni tablespace pro nesystemove uzivatele, kteri nemaji specificky nastavene tablespace. Pokud se nenastavi, pouzivati tablespace SYSTEM - nedoporucuje se
CONTROL_FILES … Definovanikontrolnich souboru pro databazi. Neni-li specifikovano, oracle vytvori sam
SET DEFAULT BIGFILE DATABASE … Nastavi velikost TS na big - kazdy soubor muze mit az 4G bloku, oproti 4M pri small
SET TIME_ZONE … nastavi casovou zonu. Pokud se nenastavi, pouzije se defaultni. Casova zona jde zmenit ALTER SESSION. Definice zon jsou v soubory $ORA_TZFILE

SELECT * FROM V$TIMEZONE_NAMES ... seznam casovych zon\\

NOLOGGING … donuti databazi nelogovat nejake cinnosti do REDO
(NO) FORCE LOGGING … NOARCHIVELOG … nepouziva se archiv
MAXLOGFILES 5 … Maximalni pocet redologu
MAXLOGMEMBERS 5 … Maximalni pocet clenu v REDO LOG skupine
MAXLOGHISTORY 1 …
MAXDATAFILES 100 … maximalni pocet datovych souboru
MAXINSTANCES 1 … maximalni pocet instanci, ktere se daji spoustit nad databazi
DB_BLOCK_SIZE 4096 … velikost bloku 4096b pro SYSTEM TS. Pouziva se i jako vychozi nastaveni pro ostatni TS
READ_ONLY_OPEN_DELAYED=TRUE … pri otevirani databaze necte read only datove soubory, jen kdyz jsou potreba

/

Tablespace - Tabulkove prostory

http://aov.webzdarma.cz/oracle/tablespaces.html

Tabulky maji ulozene data v tabulkovych prostorech (Tablespace - TS - TBS) v datovych segmentech. Datovy segment je mnozina extentu (rozsahu), ktere mohou byt v roznych datovych souborech na ruznych mistech. Datovy extent je souvisly usek datovych bloku. Pokud se pri tvoreni TS nezada jmeno souboru vcetne cesty, Oracle vytvori sam datovy soubor v adresari definovanem v jedne z promennych DB_CREATE_FILE_DEST, DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n, DB_RECOVERY_FILE_DEST. Soubory jsou pak ukladany napriklad do DB_CREATE_FILE_DEST/DB_UNIQUE_NAME/datafile/o1_mf_tbs1_1ixd90q.dbf.

alter system set DB_CREATE_FILE_DEST='/a1'; … Vychozi adresar, kam Oracle pri operaci CREATE bude vytvaret datove soubory a docasne soubory, pokud neni zadana cesta/soubor. Pokud neni definovano DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n, pak i pro REDO logy a kontrolni soubory.
alter system set DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n = '/a2'; … Vychozi adresar, kam se ukladaji REDO logy a kontrolni soubory (control files) pri operaci CREATE, pokud neni zadan adresar/soubor. n muze byt 1-5
alter system set DB_RECOVERY_FILE_DEST = '/a3'; … Adresar, kam bude Oracle defaultne ukladat RMAN zalohy, flashback logy, a archivy se nezada adresar/jmeno souboru. Pokud neni nadefinovano DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_N, pak take REDO logy a ovladaci soubory (control files)
alter session set DB_RECOVERY_FILE_DEST = '/a3'; … Dalsi moznost zmeny parametru
CREATE TABLESPACE users; … Vytvori tabulkovy prostor 'users'. Datovy soubor bude vytvoren automaticky
create tablespace users SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND on NEXT 1280K MAXSIZE UNLIMITED; … vytvori tabuklovy prostor o velikosti 20 MB, ktery se v pripade potreby rozsiri vzdy o 128 KB. Maximalni velikost neni stanovena

create tablespace tblspc DATAFILE '/oradata/tblspc.dbf'; … Vytvori se tabulkovy prostor a vytvori se pro nej datovy soubor, jezs nesmi exisatovat
create tablespace tblspc datafile '/oradata/tblspc.dbf' REUSE; … Vytvori tabulkovy prostor a pouzije zadany soubor, i kdyz uz existuje
create tablespace tblspc size 500K EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALOCATE; … vytvori lokalne spravovany tablespace, jez pri rozsireni bude automaticky urcena velikost “extentu”. Pouziva se, kdyz je v tablespace mnoho objektu ruznych velikost - VYCHOZI nastaveni, kdyz neni uveden MANAGEMENT tablespace, nebo kdyz neni nastavena metoda AUTO, ci manual. Lokalne spravovane extenty maji data o extentech ulozeny v bitmape primo v tablespace.
create tablespace tblspc size 50M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 128K; … vytvori lokalne spravovan tabulkovy prostor, jez pri rozsireni bude rozsirena extenty o fixni velikosti 128kB
create tablespace tblspc SEGMENT SPACE MANAGEMENT MANUAL; … Vytvori takbulkovy prostor, kde se volne misto v segmentech spravuje manualne. VYCHOZI nastaveni, vyzaduje nastaveni parametru PCTUSED, FREELISTS a FREELIST GROUPS pro schema objektu
create tablespace tblspc SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; … Vytvori takbulkovy prostor, kde se volne misto v segmentech spravuje automaticky. Nevyzaduje nastavovani dalsich parametru
create tablespace tblspc TABLESPACE GROUP tblgroup1; … vytvori tabulkovy prostor a prida jej do skupiny tabulkovych prostoru tblgroup1
create tablespace tblspc DB_BLOCK_SIZE 8K; … vytvori tabulkovy prostor a nastavi velikost Bloku jinaci, nez vychozi
create tablespace tblspc LOGGING … Vytvori tabulkovy prostor a zapne logovani do REDO Logu (vychozi hodnota, neni-li uvedeno vubec)

create tablespace tblspc FORCE LOGGING … Vytvori tablespace a vynuti logovani vsech operaci. Hodi s v pripade STANDBY databazi
create tablespace tblspc NOLOGGING … Vytvori tabulkovy prostor a zakaze logovani do REDO Logu
create tablespace dctspc size 50M EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY DEFAULT STORAGE (INITIAL 50K NEXT 50K MINEXTENTS 2 MAXEXTENTS 50 PCTINCREASE 0); … Vytvori tablespace se slovnikove spravovanymi extenty. DEFAULT STORAGE je nastaveni segmentu, initial je velikost prvniho extentu, NEXT je velikost dalsiho extentu, MINEXTENTS je min. pocet extentu, MAXEXTENTS je max. p. extentu, PCTINCREASE ke procentualni narust velikosti kazdeho dalsiho extentu
create BIGFILE tablespace bigspc; … Vytvori tabulkovy prostor s jednim souborem typu BIG, ktery muze dosahovat obrovskych velkosti (desitky TB). Je typu automaticky EXTEND MANAGEMENT LOCAL a SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO a nemuze byt jinak
CREATE TEMPORARY TABLESPACE tmpspc; .. vyvori (dalsi) docasny tablespace, ktery slouzi pro uchovani docasnych dat napriklad pri SORT funkci. data zanikaji s session.
create bigfile temporary tablespcave bigtmpspc; … vytvori docasny tabulkovy prostor s parametrem BIGFILE
create temporary tablespace tmpspct TEMPFILE '/u2/data/tmpspc.dbf' REUSE; …Vytvori tablespace pro docasna data, specifikuje se datovy soubor. Soubor se prepise, kdyz existuje.
create temporary tablespace tmpspct SIZE 20M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 16MB; … vytvori se docasny tabulkovy prostor o danych parametrech (autoallocate nemuze byt pouzito u temptablespce)
create temporary tablespace tmpspc TABLESPACE GROUP tmpgroup1; … vytvori docasny tabulkovy prostor a zaroven ji prirazi do tablespace skupiny

ALTER TABLESPACE tblspc ADD DATAFILE '/u2/data/tblspc2.dbf' SIZE 100M; … Zmeni tabulkovy prostor tblspc tak, ze prida datovy soubor o velikosti 100MB
alter tablespace tblspc TEMPORARY; … zmeni tabulkovy prostor na docasny tabulkovy prostor
alter tablespace tblspc TABLESPACE GROUP tblgroup1; … prida tabulkovy prostor do skupiny tabulkovych prostoru
alter tablespace tblspc TABLESPACE GROUP ''; … odebere tabulkovy prostor ze skupiny tabulkovych prostoru
alter tablespace tblspc RENAME TO users; … prejmenuje tabulkovy prostor (COMPACTIBLE parametr musi byt &gt;= 10
alter tablespace tblspc RENAME DATAFILE '/u1/1.dbf' '/u1/2.dbf' TO '/u2/1.dbf' '/u2/2.dbf'; … prejmenuje Datove soubory v definicich, po te, co jsou fyzicky prejmenovane<. Musi byt v OFFLINE
alter tablespace users OFFLINE NORMAL; … prepne tabulkovy prostor do offline.
alter tablespace users OFFLINE TEMPORARY; … prepne tabulkovy prostor do offline. Jsou-li nektere soubory offline kvuli chybe zapisu, musi se pak udelat recovery pred online

alter tablespace users OFFLINE IMMEDIATE; … prepne tabulkovy prostor do offline, nezapise checkpointy a musi se udelat recovery pred online.
alter tablespace users ONLINE; … prepne tabulkovy prostor do online.
alter tablespace tblspc READ ONLY; … prepne tabulkovy prostor pouze do cteciho modu (zakaze zapis) (COMPACTIBLE musi byt vetsi nebo rovno 8.10)
alter tablespace tblspc READ ONLY; … prepne tabulkovy prostor pouze do modu cteni i zapis
alter tablespace bigspc RESIZE 80G; … zmeni velikost datoveho souboru u velikeho tabulkoveho prostoru na 80 GB
alter tablespace bigspc AUTOEXTEND ON NEXT 10GB; … zapne automaticke zvetsovani o 10 GB
alter tablespace bigspc AUTOEXTEND ON NEXT 10GB MAXSIZE 100GB; … zapne automaticke zvetsovani o 10 GB, max. velikost 100GB
alter tablespace dctspc DEFAULT STORAGE (NEXT 100K); … zmeni parametr NEXT u slovnikove manazovanych extentu
alter tablespace dctspc COALESCE; … Provede slouceni sousedicich volnych extentu

alter tablespace tmpspc ADD TEMPFILE '/oradata/tmpfile2.dbf' SIZE 18M; … Prida do docasneho tabulkoveho prostoru tmpspc dalsi datovy soubor o velikosti 18MB
ALTER DATABASE TEMPFILE '/oradata/tmpfile2.dbf' OFFLINE; … docasne vypne pouzivani datoveho souboru
alter database tempfile '/oradata/tmpfile2.dbf' ONLINE; … opet zapne pouzivani datoveho souboru
alter database tempfile '/oradata/tmpspc.dbf' RESIZE 18M; … zmeni velikost datoveho souboru
alter datavase tempfile '/oradata/tmpfile2.dbf' DROP INCLUDING DATAFLES; … vylouci datasoubor z pouzivani a navic jej smaze z disku
alter database XE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE tmpgroup1; … nastavi vychozi docasny prostor GRUPU tmpgroups1
alter database DATAFILE '/u2/data/tblspc2.dbf' AUTOEXTEND OFF; … vypne automaticke zvetsovani
alter database DATAFILE '/u2/data/tblspc2.dbf' RESIZE 100M; … Manualne zmeni velkost datoveho souboru
alter database DATAFILE '/u2/data/tblspc2.dbf' OFFLINE FOR DROP; … Zmeni datovy soubor do OFFLINE i kdyz nejde dopsat logy. Datafile nepujde dato do online, da se jen smazat

alter database RENAME DATAFILE '/u1/1.dbf' '/u1/2.dbf' TO '/u2/1.dbf' '/u2/2.dbf'; … prejmenuje Datove soubory v definicich, po te, co jsou fyzicky prejmenovane<. Musi byt v OFFLINE
DROP TABLESPACE users; … zrusi prazdny tabulkovy prostor
drop tablespace users INCLUDING CONTENTS; … zrusi tabulkovy prostor i kdyz neni prazdny
drop tablespace users INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES; … zrusi tabulkovy prostor i kdyz neni prazdny a smaze i daove soubory
SELECT * FROM V$TABLESPACE; … ukaze vsechny tablespace
select PROPERTY_NAME,PROPERTY_VALUE FROM DATABASE_PROPERTIES where PROPERTY_NAME=“DEFAULT_%_TABLESPACE”; vypise docasne TS
select * from DBA_TABLESPACES; … informace o databazovych tabulkovych prostorech, velikosti, statusu a pod.
select * from USER_TABLESPACES; … informace o uzivatelskych tabulkovych prostorech, velikosti, statusu a pod.

select * from DBA_TABLESPACE_GROUPS; … Seznam skupin tabulkovych prostoru
select * from DBA_SEGMENTS; … Seznam vsech segmenu DB Tabulkovych prostoru
select * from USER_SEGMENTS; … Seznam vsech segmenu uzivatelskych tabulkovych prostoru
select * from DBA_EXTENTS; … Seznam vsech extentu DB Tabulkovych prostoru
select * from USER_EXTENTS; … Seznam vsech extentu uzivatelskych tabulkovych prostoru
select TABLESPACE_NAME “TABLESPACE”,FILE_ID,COUNT(*) “PIECES”,MAX(blocks) “MAXIMUM”,SUM(blocks) “TOTAL” from DBA_FREE_SPACE group by TABLESPACE_NAME, FILE_ID; … Seznam vsech volnych mist DB tabulkovych prostoru a statistiky
select * from USER_FREE_SPACE; … Seznam vsech volnych mist uzivatelskych tabulkovych prostoru
select NAME from V$DATAFILE; … Seznam jednotlivych datovych souboru tabulkovych prostoru
select NAME from V$TEMPFILE; … Seznam jednotlivych datovych souboru docasnych tabulkovych prostoru

select * from DBA_DATA_FILES; … Seznam jednotlivych tabulkovych prostoru, datovych souboru a jejich parametry
select * from DBA_TEMP_FILES; … Seznam jednotlivych docasnych tabulkovych prostoru, datovych souboru a jejich parametry
select USERNAME,ACCOUNT_STATUS,DEFAULT_TABLESPACE from DBA_USERS; … Ukaze, ktery uzivatel standartne zapisuje do jakeho tabulkoveho prostoru
select * from DBA_TS_QUOTAS; … Ukaze kvoty na tabulkove prostory
select BLOCK_ID, BYTES, BLOCKS from DBA_FREE_SPACE where TABLESPACE='dctscp' order by BLOCK_ID; … vypise seznam volnych extentu ve slovnikove manazovanem tablespace
select * from DBA_FREE_SPACE_COALESCED … vypis parametru pro slucovani sousednich volnych extentu
select * from V$SYSAUX_OCUPANTS; … ukaze, jake tabulky obsahuje SYSAUX
select * from V$TRANSPORTABLE_PLATFORM; … seznam formatu pro exportovani tabulkovych prosoru
EXECUTE DMBS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_VERIFY('SYSTEM'); … Soucast baliku DBMS_SPACE_ADMIN - otestuje vsechny segmenty

EXECUTE DMBS_SPACE_ADMIN.TSEGMENT_CORRUPT('SYSTEM'); … Soucast baliku DBMS_SPACE_ADMIN - oznaci spatne segmenty
EXECUTE DMBS_SPACE_ADMIN.SEGMENT_DROP_CORRUPT('SYSTEM'); … Soucast baliku DBMS_SPACE_ADMIN - smaze oznacene segmenty jako corrupt
EXECUTE DMBS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_REBUILD_QUOTAS('SYSTEM'); … Soucast baliku DBMS_SPACE_ADMIN - znovu rebuilduje kvoty
EXECUTE DMBS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_MIGRATE_FROM_LOCAL('SYSTEM'); … Soucast baliku DBMS_SPACE_ADMIN - prevod z localy managed tablespace
EXECUTE DMBS_SPACE_ADMIN.TABLESPACE_MIGRATE_TO_LOCAL('SYSTEM'); … Soucast baliku DBMS_SPACE_ADMIN - prevod na localy managed tablespace
EXECUTE DBMS_TTS.TRANSPORT_SET_CHECK('tblspc1','tblspc2', TRUE); … otestuje, zda tabulkove prostory neovsahuji odkazy na data v jinych tabulkovych prostorech a zda mohou byt transportovany. Vystup jde do TRANSPORT_SET_VIOLATIONS

[[http://www.adp-gmbh.ch/ora/concepts/online_redo_logs.html|REDO Log]]

Parametry databaze (v PF): NOARCHIVELOG, ARCHIVELOG

ALTER SYSTEM SET ACHIVE_LAG_TARGET=1800; … zmeni cas, po kterem se rotuji REDO logy
alter database archivelog; … povoli logivani (musi byt vypnuta databaze
ALTER DATABASE ADD LOGFILE ('/ora/1.rdo', '/ora/2.rdo') SIZE 500K; … prida do databaze 2 REDO logy
ALETR DATABASE ADD LOGFILE GROUP 10 ('/ora/g10l1.rdo', '/ora/g10l2.rdo') SIZE 500K; … prida grupu REDO logu do databaze
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/ora/G10l3.rbo' to GROUP 10; … prida dalsi datafile do REDO grupy 10
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/ora/G10l3.rbo' to ('/ora/g10l1.rdo', '/ora/g10l2.rdo') … jiny zpusob pridani data souboru do skupuny REDO logu
ALTER DATABASE RENAME FILE '/ora/G10l3.rbo' TO '/ora2/g10l3.rbo'; … prejmenuje REDO log (musi byt prejmenovany soubor na systemu a zavrena databaze)
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 3; … smaze REDO skupinu 3
ALTER DATABSE DROP LOGFILE MEMBER '/ora2/g10l3.log'; … smaze clena REDO skupiny

ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE gROUP 3; … vycisti / promaze logy ve skupine 3
ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE UNARCHIVED GROUP 3; … vycisti / promaze logy ve skupine 3, ktera nebyla archivovana
ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE UNRECOVERABLE DATAFOILE '/ora/a.rdo'; … vymaze redo v offline databazi, kdyz ji chci dat do online a RDO log je poskozeny
alter database OPEN RESETLOG; … vytvori se dalsi REDO logy v DB_CREAE_ONLINE_DEST_n
ALTER SYSTEM DB_BLOCK_CHECKSUM DISABLE; … vypne kontrolu bloku v REDO logach
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; … prinuti zmenit pouzivani redologu na dalsi soubor
select member from v$logfile; … ukaze ve kterem souboru je redolog tablespace
select status from v$log; … ukaze status REDOLogu
select * from V$LOG_HISTORY; … vypis historie zmen v redo logach

Archiv Redologu

select log_mode from v$database; … Stav archivu
show parameter log_archive_start; … ukaze, zda se archiv startuje pri startu instance
alter database archivelog; … pri neotevrene databazi zapne archivovani REDO logu
alter database archivelog manual; … zapne manualni archivovani REDO logu
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL; … zaarchivuje aktualni REDO logy
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES=3; … Zmeni maximalni pocer ARC procesu
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_4='LOCATION=/u02/oracle/rbdb1/' … specifikuje lokaci archivu c 4

ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_4='LOCATION=/u02/oracle/rbdb1/'MANDATORY … specifikuje lokaci archivu c 4 a nastavi, ze zapis do nej je povinny
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_5='SERVICE - standby1'; … specifikuje, ze archiv 5 bude zalohovat na “standby1” z tnsnames.ora
ALTER SYSTEM LOG_ARCHIVE_FORMAT=arch_%t_%s_%r.dbf; … specifikuje format jmena souboru archivu
alter system archive log_start; … automaticky start archivu, nebo to stejne lze nastavit v init.ora
alter system LOG_ARCHIVE_DEST = '/arch1'; … zapne jen jeden/2 archivy, nastavi jejich lokaci
alter system LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST = '/arch2'; … prida k 1 archivu druhy, zalozni
alter system LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST=3; … nastavi, ze se musi povest zapis minimalne do 3 destinaci archivu
alter system set LOG_ARCHIVE_TRACE=12; … nastavi uroven logovani udalosti pri archivaci
archive log list; … ukaze stav archivu a zda je archivace zapnuta

recover database until cancel; … Obnova z archivu?
select DEST_ID,DEST_NAME,STATUS,BINDING from V$ARCHIVE_DEST; … Vypise seznam a stav vsech Archivu
select RECID,STAMP,NAME,DEST_ID from V$ARCHIVED_LOG; … ukaze lokace archivu
select * from V$ARCHIVE_PROCESSES; … prehled archivacnich procesu
select * from SYS.V$LOG; … seznam REDOLOGu, kde je vicet, co je potreba zaarchivovat
select * from V$BACKUP_REDOLOG; … informace o zalohach v archivech

Undo log

Undo tabulkovy prostor slouzi na ukladani undo logu. Uchovavaji se tam informace, ktere se meni v datovych souborech pri vykonavani operaci s daty

ALTER SYSTEM SET UNDO_RETENTION=2400; … zmeni UNDO_RETENTION - min. cas po ktery se uchovavaji data pri zmenach zpusobenych operacemi s daty
ALTER SYSTEM SET UNDO_TABLESPACE=undotbs2; … zmeni tabulkovy prostor pro UNDO logy
ALTER SYSTEM SET UNDO_TABLESPACE=''; … Vypne soucasny tabulkovy prostor z uzivani
ALTER TABLESPACE undotbs2 RETENTION NOGUARANTEE; … Zmeni garantovani zpetnych logu na vypnuto
CREATE UNDO TABLESPACE undotbs2 RETENTION GUARANTEE; vytvori Undo TS undotbs2, ktery garantuje undo proceduru pro datove operace. Pokud opearce nemuze jiz zapisovat do undo, tak se stornuje
SELECT TUNED_UNDORETENTION FROM V$UNDOSTAT; … ukaze hodnotu UNDO_RETENTION
SELECT RETENTION FROM DBA_TABLESPACES; … Ukaze u undo tabulek hodnotu, zda je nastaveno GUARANTEE, NONGUARANTEE nebo NOT APPLY
select * V$UNDOSTAT; … Obsahuje informace pro monitorovani a ladeni Undo prostoru
select * V$ROLLSTAT; … Pro automaticky Undo management, informace o chovani undo segmentu v undo TS

select * V$TRANSACTION; … Informace i Undo segmentech
select * DBA_UNDO_EXTENTS; … Ukaze status a velikost vsech extentu Undo TS
select * WRH$_UNDOSTAT; … Ukaze statisticky snapshot V$UNDOSTATu
select * WRH$_ROLLSTAT; … Ukaze statisticky snapshot V$UNDOSTATu
select TO_CHAR(BEGIN_TIME 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS') BEGIN_TIME, TO_CHAR(END_TIME 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SS') END_TIME, UNDOTSN, UNDOBLKS, TXNCOUNT, MAXCONCURENCY as 'MAXCON” FROM v$UNDOSTAT WHERE rownum ⇐ 144; … ukaze statistiky uzivani unda
UNDO_POOL … kvoty pro UNDO prostor pro jednotlive uzivatele

odhad velikosti Undo TS
DECLARE
 tid NUMBER;
 tname VARCHAR2(30);
 oid NUMBER;
 BEGIN
 DBMS_ADVISOR.CREATE_TASK('Undo Advisor', tid, tname, 'Undo Advisor Task');
 DBMS_ADVISOR.CREATE_OBJECT(tname, 'UNDO_TBS', null, null, null, 'null', oid);
 DBMS_ADVISOR.SET_TASK_PARAMETER(tname, 'TARGET_OBJECTS', oid);
 DBMS_ADVISOR.SET_TASK_PARAMETER(tname, 'START_SNAPSHOT', 1);
 DBMS_ADVISOR.SET_TASK_PARAMETER(tname, 'END_SNAPSHOT', 2);
 DBMS_ADVISOR.execute_task(tname);
 end;

Vystup lze videt v DBA_ADVISOR_*, nebo v Automatic Database Diagnostic Monitor v Enterprise Manager\\. Velikost UndoTS se doporucuje: UndoSpace_bloky = Undo_retention * Undo_blocks_per_second + overhead.

Balicek Flashback

DBMS_FLASHBACK … balicek na vraceni zmen pri omylem spustenych prikazech ci pri vyvoji
FLASHBACK TABLE … umozni uzivatelum obnovit tabulku do predchoziho casoveho bodu

Prechod na automaticky undo management
DECLARE
 utbsiz_in_MB NUMBER;
BEGIN
 utbsiz_in_BM ;= DBMS_UNDO_ADV.RBU_MIGRATION;
end;

Objekty v databazich

<a name=“uzivatele|]]

Uzivatele

Zakladni uzivatele: SYS (pwd: CHANGE_ON_INSTALL), SYSTEM (pwd: MANAGER)

alter user user quota unlimited on users;
ALTER USER “BENR” IDENTIFIED BY “passwd”; … zmeni heslo uzivatele BENR
CREATE USER obchod IDENTIFIED BY heslo; … vytvori uzivatele obchod s heslem heslo
create user ibm02wrd profile default identified by passwd default tablespace users temporary tablespace temp account unlock;
SELECT * FORM V$PWFILE_USERS … ukaze, kteri uzivatele maji SYSDBA a SYSOPER prava v souboru s hesly
GRANT SYSDBA to user; … prida prava SYSDBA uzivateli user
GRANT connect, resource TO obchod; … Prida prava na pripojeni a praci s tabulkoy pro uzivatele obchod
REVOKE CONNECT FROM user; … odebere prava CONNECT uzivateli user
orapwd file=hesla.pwd password=HESLO entries=30 … Vytvori soubor s hesly hesla.pwd na 30 zaznamu. heslo pro usivatele SYS je HESLO (nastavuje se jeste parametr REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE v init.ora)
init.ora : REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE … nastaveni souboru s hesly

select USERNAME,ACCOUNT_STATUS from dba_users where USERNAME like 'rman%'; … vylistuje uzivetere RMAN* a jejich status
select * from all_users; … vypis vsech nuzivatelu
select * from DBA_ROLES; … vylistuje seznam roli
select * from DBA_ROLE_PRIVS; … vylistuje seznam opravneni

Tabulky - Table

SELECT table_name FROM user_tables; … seznam tabulek
CREATE TABLE test (name VARCHAR(20)); … vytvori tabulku test s jednim sloupcem
create table sales (invoice_no NUMBER, s_y INT NOT NULL, s_m INT NOT NULL, s_d INT NOT NULL) PARTITION BY RANGE (Ss_y, _m, s_d) (partition jan04 values less than (2004, 2, 1), partition feb04 values less than (2004, 3, 1)); … vytvori tabulku, ktera je spojenim vice tabulek. Pouziva se napriklad ve skladisti (warehouse) dat
ALTER TABLE sales ADD PARTITION mar04 VALUES LESS THAN (2004,4,1); … prida dalsi cast tabulky do skladiste dat

alter table sales EXCHANGE PARTITION mar04 WITH TABLE sales_march_2004 INCLUDING INDEXES; … prepise data z tabulky sales_marc_2004 do tabulku mar02
alter table MOVE PARTITION jan04; … zrusi cast tabulky jan04
CREATE INDEX salex_index ON salex(invoice_no) LOCAL; vytvori index pro tabulku sales

Nahledy - View

CREATE VIEW cz_firmy AS SELECT id, zakaznik FROM firmy WHERE zemeid='CZ'; … vytvori nahled cz_firmy z tabuly firmy, vybere jen nektere radky a sloupce
SELECT * FROM cz_firmy; … Oracle toto prelozi jako: SELECT * FROM (select id, zakaznik from firmy WHERE zemeid='CZ')

Oracle procesy

ALTER SYSTEM SHARED_SERVERS = 3 … nastavi minimalni pocet sdilenych procesu na 2
ALTER SYSTEM MAX_SHARED_SERVERS = 100 … nastavi maximalni pocet sdilenych procesu na 100, mel by byt mensi nez inicializacni parametr PROCESSES
ALTER SYSTEM SET SHARED_SERVER_SESSIONS … Celkovy soucet sessions, ktere mohou jet soucasne. Omezene inicializacnim parametrem SESSIONS
ALTER SYSTEM SET DISPATCHERS = '(PROT=tcp)(DISP=2), '(PROT=tcps)(DISP=2)' … Nastaveni/zmena poctu dispatcheru
ALTER SYSTEM SET DISPATCHERS = '(INDEX=0)(DISP=3), '(INDEX=1)(DISP=1)' … Nastaveni/zmena poctu dispatcheru
ALTER SYSTEM SET MAX_DISPATCHERS … Max pocet dispatcheru. Do verze vcetne 10 se nepouziva
ALTER SYSTEM SET CIRCUITS … Celkovy pocet virtualnich okruhu v pameti ???
SELECT * FROM V$DISPATCHER;
SELECT * FROM V$DISPATCHER_CONFIG;

SELECT * FROM V$DISPATCHER_QUEUE;
SELECT * FROM V$QUEUE;
SELECT * FROM V$SHARED_SERVER;
SELECT * FROM V$CIRCUIT;
SELECT * FROM V$SHARED_SERVER_MONITOR;
SELECT * FROM V$SGA;
SELECT * FROM V$SGASTAT;
SELECT * FROM V$SHARED_POOL_RESERVED;

Oracle zamky / locks

select * from V$LOCKS; … seznam zamknutych zamku
select * from DBA_BLOCKERS; … seznam procesu, ktere blokuji objekty, na ktere ostatni procesy cekaji
select * from DBA_WAITERS; … seznam procesu, ktere cekaji na zamknute objekty
select * from DBA_DDL_LOCKS; … seznam DDL zamku
select * from DBA_LOCKS; … seznam zamku
select * from DBA_LOCK_INTERNAL;
select * from V$LOCKED_OBJECT; … seznam zamknutych objektu

<a name=“zalohovani|]]

Zalohovani a obnova databazi

Spusteni RMAN - Recovery MANager

echo $ORACLE_SID … kontrola, zda je nastaven SID instance
rman … nastartuje RMAN, nepripoji se do zadne zatabaze
rman @/dir/prikazy.txt … spusti RMAN a vykona prikazy v souboru prikazy.txt
rman TARGET SYS/pwd@target_str … Spusti RMAN a pripoji se do databaze

rman TARGET SYS/pwd@target_str LOG $ORACLE_HOME/dbs/log/my_log.log APPEND … Spusti RMANm pripoji se do DB a exportuje logy do souboru
rman TARGET SYS/pwd@target_str CATALOG cat_usr/pwd@cat_str … Spusti RMAN, pripoji se do DB a obnovi katalog

cat backup_full.rman
run {
  allocate channel d1 type disk;
  backup full database format '/export/rman/rman_%n_%T_%s_%p.bus';
}
rman nocatalog target / cmdfile='backup_full.rman' log='/export/rman/rman.log' ... spusti RMAN davkovy soubor\\

Ovladani RMAN

RMAN> @/my_dir/my_command_file.txt … spusti prikazy ze souboru
RMAN> backup database; … nejjednoduzsi zazalohovani databaze
RMAN> list backup; … bylistovani backupu

RMAN> list backup smmary; … statistiky backupu
RMAN> restore datafile '/oradata/system.dbf'; … obnoveni ze zalohy
RMAN> recover datafile '/oradata/system.dbf'; … obnoveni ze zalohy
RMAN> startup force nomount; … nastartuje instanci, ale nemountuje databazi
RMAN> CONVERT TABLESPACE tblspe1,tblspc2 TO PLATFORM 'Microsoft Windows NT' FORMAT '/temp/%U'; … zkonvertuje tabulkovy prostor do formatu Windows NT
RMAN> CONVERT DATADILE '/oradata/d1.dbf', '/oradata/d2.dbf' TO PLATFORM=“Solaris™ OE (32-bit)” FROM PLATFORM=“HP TRu64 UNIX” DBFILE_NAME_CONVERT ”/oradata/”, “/oradatasun” PARALLELISM=5; … konvertuje datove souboru

<a name=“dump|]]

DUMP

EXPORT:

# mkdir /export/oracle_exports
# chown oracle:dba /export/oracle_exports
create or replace directory exportdir as '/export/oracle_exports';
grant read, write on directory exportdir to system;
$ expdp system/passwd FULL=y DUMPFILE=exportdir:Oracle-Oct11-fullexp.dmp LOGFILE=exportdir:Oracle-Oct11-fullexp.log

$ EXPDP system/passwd DUMPFILE=expdat.dmp DIRECTORY=dpump_dir TRANSPORT_TABLESPACES = tblspc1,tblspc2 … exportuje data pro prenos tabulkovych prostoru mezi databazemi. Exp.dump je potrebny i spolu s datovymi soubory pro import do jine DB. Tabulkove prostory musi byt v read only modu, kdyz se dela dump.
IMPORT:

startup
create or replace directory dump_dir as '/u01/app/oracle/DUMPS';
$ impdp system/passwd FULL=y DIRECTORY=dump_dir DUMPFILE=Oracle-Oct11-fullexp.dmp LOGFILE=Oracle-Oct11-import.log

$IMPDP system/passwd DUMPFILE=expdat.dmp DIRECTORY=dpump_dir TRANSPORT_DATAFILES=/oradata/d1.dbf,/oradata/d1.dbf REMAP_SCHEMA=(orgiser1:newuser1) REMAP_SCHEMA=(orgiser2:newuser2) … naimportuje prenesene tabulkove prostory

Kopirovani souboru pomoci Oracle DBMS_FILE_TRANSFER

CREATE DIRECTORY SOURCE_DIR AS '/usr/adim/source'; … nastaveni promenne pro zdroj
CREATE DIRECTORY DEST_DIR AS '/usr/adim/destination'; … nastaveni promenne pro cil

GRANT EXECUTE ON DBMS_FILE_TRANSFER TO strmadmin; … nastaveni prava transferu pro uzivatele strmadmin
GRANT READ ON DIRECTORY source_dir TO strmadmin; … nastaveni prava cteni pro uzivatele strmadmin
GRANT WRITE ON DIRECTORY dest_dir TO strmadmin; … nastaveni prava zapisu pro uzivatele strmadmin
CONNECT strmadmin/strmadminpwd; … Pripojeni pod uzivatelem
BEGIN BBMS_FILE_TRANSFER.COPY_FILE(source_directory_object ⇒ “SOURCE_DIR', source_filename ⇒ 'db1.dbf', destination_directory_object ⇒ “DEST_DIR', destination_filename ⇒ 'db1_copy.dbf'); END; … Kopirovani souboru
BEGIN BBMS_FILE_TRANSFER.COPY_FILE@DB(source_directory_object ⇒ “SOURCE_DIR', source_filename ⇒ 'db1.dbf', destination_directory_object ⇒ “DEST_DIR', destination_filename ⇒ 'db1_copy.dbf'); END; … Kopirovani souboru na vzdalenych DB
DBMS_FILE_TRANSFER.PUT_FILE@DB1 … prenos na jiny server
DBMS_FILE_TRANSFER.GET_FILE@DB1 … prenos z jineho serveru

<a name=“sqlloader|]]

SQL*Loader - Import dat ze souboru

SQL*Loader nacita data ze souboru do Oracle tabulek. Je to velice rychlaa cesta, jak nacist data do tabulek.

create table sys_log_tbl (timestamp date, hostname varchar2(12), message varchar2(1024) );
$ cat syslog.ctl 
-- SQL*Loader Control File for Syslog
-- Oct 5 11:28:33 vixen su: [ID 810491 auth.crit]....
-- Oct 5 11:29:06 vixen last message repeated 4 times
-- 1----- -0----| |--0| |--------------->
-- 1----------->15 17-21 23--->1024
LOAD DATA
INFILE 'messages.0'
APPEND
INTO TABLE sys_log_tbl
(timestamp   POSITION(01:15) DATE "Mon DD HH24:MI:SS",
 hostname    POSITION(17:21) CHAR,
 message    POSITION(23:1024) CHAR
)
$ sqlldr USERID=ben/passwd CONTROL=syslog.ctl LOG=syslog.log