Mongo DB

Mongo DB patri mezi nerelacni (NoSQL) natabaze, tedy databaze dvojic - (klic, hodnota). Couch DB je databaze, ktera bezi jako sluzba, tedy typu Server - Klient. Vychozi port pro Couch DB je 27017.

Externi odkazy

Inside MongoDB: the Internals of an Open-Source Database - prezentace o vnitrni architekture mongodb

Start/stop/status

service couchdb start/stop … start/stop databaze

Konfigurace

dig SRV _mongodb._tcp.hk-prod.h8dkbpg.mongodb.net … informace o serverech, které obsluhují MongoDB cluster na mongodb.com
dig TXT _mongodb._tcp.hk-prod.h8dkbpg.mongodb.net … informace o replice na mongodb.com

JSON, Ovladani, atd

mongo --quiet dhsreport --eval "db.getCollectionNames().join('\n')" … spusti mongo prikaz z prikazove radky
mongo "mongodb+srv://SERVER" --username USER -p HESLO … pripojeni do interaktivniho modu

prikazy v mongo klientovi

show dbs … seznam databazi
use testdb … prepne se do databaze testdb, i kdyz neexituje (vytvori se prvnim zaznamem)
db.dropDatabase() … smaze databazi
show collections … seznam collection - tabulek
db.system.namespaces.find() … jiny zpusob listovani collections
db.createCollection("COLLECTION")
db.COLLECTION.count() … pocet radku v tabulce COLLECTION
db.COLLECTION.insert({"name":"tutorials point"}) … vlozi zaznam do collection COLLECTION
db.COLLECTION.find().pretty() … vylistuje všechny dokumenty (záznamy) v databázi COLLECTION v pěkném json zápisu
db.COLLECTION.find({"item.updated_iso": "2018-03-13T15:54:44+0100"}, {href: 1, "item.updated_iso": 1}) … filtr: jen zaznamy, kde je item.updated_iso rovno danemu retezci, uaze jen “href” zaznam a _id
db.COLLECTION.find({"item.created": { $gt: 1512054095781 }}) … filtr za pouziti vetsi nez
db.COLLECTION.updateMany({}, {$set: {pozdrav: “Ahoj”}}) … nastaví na všech záznamech vlastnost pozdrav na Ahoj
db.COLLECTION.update({}, {$set: {pozdrav: “Ahoj”}}) … nastaví na prvnímu záznamu vlastnost pozdrav na Ahoj
db.COLLECTION.update({_id: “127893142751892”},{$set: {pozdrav: “Ahoj”}}) … uprava záznamu s _id=127893142751892
db.COLLECTION.drop() … smaze collection
db.COLLECTION.getIndexes() … seznam indexu pro tabulku COLLECTION
db.COLLECTION.dropIndex("INDEX") … smaze index INDEX v tabulce COLLECTION
db.post.insert([

 {
  title: 'MongoDB Overview', 
  description: 'MongoDB is no sql database',
  by: 'tutorials point',
  url: 'http://www.tutorialspoint.com',
  tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
  likes: 100
 },

 {
  title: 'NoSQL Database', 
  description: "NoSQL database doesn't have tables",
  by: 'tutorials point',
  url: 'http://www.tutorialspoint.com',
  tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
  likes: 20, 
  comments: [	
    {
     user:'user1',
     message: 'My first comment',
     dateCreated: new Date(2013,11,10,2,35),
     like: 0 
    }
  ]
 }

])

Bezpecnost

'db.getUsers()' … seznam uzivatelu
db.createUser({user: “reportsUser”, pwd: “abcdefgh”, roles: [

   { role: "read", db: "reporting" },
   { role: "readWrite", db: "accounts" ]}) ... vytvori uzivatele\\

'db.dropUser(“reportsUser”)' … smaze uzivatele

Backup

db.ZDROJ.find().forEach((doc) => {db.CIL.insert(doc);}) && print("HOTOVO!"); … záloha kolekce, kopírování kolekce

Import/Export

mongoexport -d dbname -c colname | gzip > dump.txt.gz
zcat dump.txt.gz | mongoimport -d dbname -c colname
mongoimport -d db -c collection –jsonArray –file soubor.json
mongodump … export vsech databazi a tabulek
mongodump –archive=databaze.gz –gzip –db databaze … export jedne databaze
mongorestore … restore databaze z dumpu
mongorestore -d 0 ./0 –drop