Informatica

Stary nazev pro PowerCenter byl Power Mart. Proto zkratky pm.

Obsah

<dl> <dt>Externi odkazy</dt> <dt>Interni odkazy</dt> </dl>

<a name=“odkazy|]]

Externi odkazy

Interni odkazy

WAS

<a name=“architektura|]]

Architektura

Domena - je uzolovana administracni jednotka. Muze obsahovat mnoho nodu a sluzeb. Pro kazdou domenu je jedna Administracni konzole (Administrator tool)
Node - ekvivalent pro server
Service Manager - Gateway (Primary gateway) - Startuje a obsluhuje vsechny Informatica procesy na node, komunikuje s ostatnimi Service Managery, jeden SM je vzdy hlavni, pusobi jako takzvany dispatcher nebo primary gateway
Administracni konzola na protu 6008/6443 - tomcat catalina webova aplikace na administraci domeny a sluzeb v domene
Klienti - komunikuji na portu 6007 s master gateway - Designer (pro vyvojare), Workflow manager, PowerCenter Workflow Monitor, Repository Manager
Web Service Hub - port 7333 - sluzba na webovou integraci
PowerCenter Workflow Manager … klient na tvoreni a spravu workflow
PowerCenter Repository Manager
PowerCenter Workflow Monitor
PowerCenter Workflow Designer … klient na tvoreni mappingu atd.
Informatica Developer … client for Data Quality
Administrator Tool - Web interface - administrcni konzole
Mapping - transformace - reprezentace transformace v designeru
session - implementace mappingu jako soucast workflow managera - vyplneni detailu jako nazev souboru, cest atd.
workflow - kompletni posloupnost tasku
task - jednotlive kroky workflow (session, command, email atd.)
metadata - data about data, datamodel
Configuration database … knofigurace cele domeny
Repository … informace o objektech PC a IPQ atd
Repository database … databaze ktera uchovava informace o opjektech repozitare
Repository service … sluzba ktera ma pristup k repository databazi a poskytuje informace o repozitari sluzbam
Folder … slozka v PowerCenter
Project … slozka v IDQ
PowerExchange … solo produkt se solo klientem, data categorization, conektory k aplikacim jako MS Dynamics, SalesForce, AS400, atd.
Proactive Monitoring - monitor operations in Informatica PowerCenter operations
TDM - masking product
Studio pro Data Transformatin - B2B klient na import dat z PPDF, word atd.

Sluzby

PowerCenter Integration Service … motor PowerCentra, ktery spousti transformace
PowerCenter Repository Service … sluzba ktery
Reporting Service - Reporting
Data Inte S - IDQ - pmserver process
Analyst Service … IDQ sluzba, klient Informatica Analyst
Model Repository Service … IDQ sluzba zpristupnujici data v Repository DB IDQ sluzbam
Data Integration Service

Instal

Instalaci myslime vzdy instalaci Service Managera + volba - vytvorit domenu, nebo pridat k domene

<a name=“url|====URL====]]

http://localhost:6008/administrator … Administracni konzole

Prostredi

Procesy, adresare, konfiguracni soubory

isp/bin … infacmd a infasetup + jar knihovny
isp/logs … logy domeny
java/jre/bin java
server/bin … cmd utility
server/infa_stared … PC app soubory + app logy
tomcat/bin … startup/stop skripty
tomcat/logs … logy Tomcatu

Start/stop

$INFHOME/tomcat/bin/infaservice.sh startup
$INFHOME/tomcat/bin/infaservice.sh shutdown

Konfigurace

$INFA_HOME/domains.infa … konfigurace domeny

Logy

C:\Informatica\9.6.0\server\infa_shared\SessLogs … logy jobu (sessions)

Procesy - komponenty

Prikazy

infacmd
infasetup
pmpasswd HESLO … zakryptuje heslo HESLO. V prikazove radce lze pouzit pouze zakryptovane heslo
pmcmd
pmrep help
$INFA_HOME/server/bin/pmrep connect -d DOMAIN -r RS -n user -X PWC_PASS … pripojeni k repozitare RS v domene DOMAIN uuzivatelem USER s kryptovanym heslem ulozenem v promenne PWC_PASS
$INFA_HOME/server/bin/pmrep objectimport -i SOUBOR.xml -c CONTROL_file
pmp massupdate … hromadny update, pouziva jako vstup vystup z ExecuteQuery
pmrep backup -o outputdirectory\outputfile –f … zaloha
pmrep cleanup … odpojeni z repozitare, smaze pmrep.cnx
./tools/debugtools/infaDump/infa9dump.sh cat $INFHOME/version.txt … ukaze verzi
export INFA_DEFAULT_DOMAIN_PASSWORD=dfasdff23r23= … zakryptovane heslo pro infacmd.sh
infacmd.sh ping -dn DOMAIN … zjisti zda jede domena DOMAIN
infacmd.sh ping -dn DOMAIN -nn NODE … zjisti zda jede node NODE
infacmd.sh isp ListServices -dn DOMAIN … vylistuje sluzby v domene DOMAIN
infacmd.sh listPlugins … vylistuje pluginy
bind27 VASDB … zkouska ODBC spojeni, seznam nadefinovanych spojeni v ODBC.ini

monitoring

Struktura DB

SELECT A.SUBJ_NAME AS FOLDER_NAME FROM OPB_SUBJECT A ORDER BY 1 … seznam slozek

Best practice

Zaloha

<li>binarni - adresare s instalaci</li> <li>Infra_shared … adresar se behovymi info</li> <li>svechny data databazi</li>

Databaze

Configuration DB

Databaze

Repository DB

MX … nahledy (views) na objekty PowerCentra - workflows atd.

Otazky

Otazky
Informatica Support - information about environment - how to synchronize, reason\\-