Watson Explorer

Puvodne Data Explorer od Vivisimo, pozdeji Vivisimo prevzala IBM a prejmenovala na IBM Infosphere Data Explorer, nyni IBM Watson Explorer. Data Explorer umi prochazet informacni zdroje, at jiz uvnitr podniku ci na internetu ci u obchodnich partneru, indexovat a kolektovat informace a nabizet jejich souhrn a vyhledavani. Komponenty WEX jsou Zookeeper (centralni spravce konfiguraci a synchronizaci sluzeb, podporujici clustery) a Velocity (template engine - MVC pristup) od Apache.

Interni odkazy

<dl> <dt>Externi odkazy</dt> </dl>

<a name=“odkazy|]]

Externi odkazy

Procesy, adresare, konfiguracni soubory

org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerMain … Zookeeper
/opt/IBM/IDE/AppBuilder/wlp/bin/tools/ws-server.jar AppBuilder … AppBuilder
org.eclipse.help.base.infocenterApplication … InfoCenter
/opt/IBM/IDE/ResultsModule/wlp/lib/ws-launch.jar ResultsModule … results module
/opt/ibm/IDE/Engine/bin/indexer-service
/opt/ibm/IDE/Engine/bin/collection-service
/opt/ibm/IDE/Enginebin/collection-service-dispatch
/opt/ibm/IDE/Engine/bin/query-service
/opt/ibm/IDE/Engine/webserver/httpd … Apache Http Server
====Start/stop/status/info==== <b>Start</b>
nohup /opt/ibm/IDE/InfoCenter/IC_start.sh &amp; … spusti Data Explorer InfoCenter
/opt/IBM/IDE/Engine/bin/velocity-startup –yes –start-query-service … spusti Data Explorer Engine vcentne WebServeru
nohup /opt/IBM/IDE/ResultsModule/wlp/bin/server start ResultsModule & … spusti Data Explorer Results Module
/opt/IBM/IDE/ZooKeeper/zookeeper/bin/zkServer.sh start … nastartuje ZooKeeper
nohup /opt/IBM/IDE/AppBuilder/wlp/bin/server start AppBuilder & … nastartuje AppBuilder
<b>Stop</b>
/opt/IBM/IDE/Engine/bin/velocity-shutdown –yes … zastavi Data Explorer Engine vcetne Web Serveru
/opt/IBM/IDE/ResultsModule/wlp/bin/server stop ResultsModule … zastavi Data Explorer Results Module
/opt/IBM/IDE/AppBuilder/wlp/bin/server stop AppBuilder … zastavi AppBuilder
/opt/IBM/IDE/ZooKeeper/zookeeper/bin/zkServer.sh stop … zastavi ZooKeepra
/opt/ibm/IDE/InfoCenter/IC_end.sh … zastavi Data Explorer InfoCenter
/mnt/DataExplorer/IDE/Engine/bin/velocity-webserver stop … stop jen Web Serveru
<b>Status</b>
/mnt/DataExplorer/IDE/Engine/bin/velocity-webserver info … status Web Serveru
velocity-cmd ping … zkusi ping Explorera
Engine/bin/velocity-status … Status Data Explorera, vypis procesu
====Sluzby==== http://localhost:9080/vivisimo/cgi-bin/admin
http://localhost:9081/ResultsModule
http://localhost:9082/AppBuilder