Cognos BI

Interni odkazy

<dl> <dt>Externi odkazy</dt> </dl>

<a name=“odkazy|]]

Externi odkazy

BIRT - Business Intelligence Reporting Tool


Odkazy

Komponenty

BIRT Designer - komponenta na vytvareni a reportovych vzoru a generovani reportu
BIRT Runtime - komponenta na generovani reportu ze vzoru

Prikazy

genReport.sh

Operatory

if-else operatory, na zaklade podminky se priradi cislo sloupci:

if (row["START_TIME_"] == null) { 1 }
else if (row["END_TIME_"] == null) { 2 }
else if (row["END_TIME_"] != null) { 3 }
else {0};

row[“sloupec”].replace(/\^/g,” ”); … nahrazeni znaku regularnimi vyrazy

Import z JSON souboru