Azure DevOps (VSTS, VSO), TFS

Azure Devops, drive Visual Studio Team Services, nebo Visual Studio Online je online platforma pro CI a CD TFS (Team Service Foundation) je verzovaci system jako GIT a SVN

Odkazy

dev.azure.com - Azure Devops portal
https://status.dev.azure.com/ … Stav sluzeb a reportovani vypadku
https://developercommunity.visualstudio.com/ - Uservoice for DevOps, Cisual studio etc - napady na nove funkce, hlasovani
https://azuredevopsdemogenerator.azurewebsites.net/ - generator demo projektu pro ucebni ucely
https://github.com/microsoft/azuredevopslabs - Laby na pripravu na AZ-400
https://azuredevopslabs.com/labs/vstsextend/ … priklady projektu na ruzne ue casy

Agent

TFSSecurity.exe

tfssecurity.exe /i “Team Foundation Administrators” /server:ServerURL … nastroj obsazeny ve Visual studiu na praci s bezpecnostnim nastavenim, nepodporovany

AZCLI

az extension add –name azure-devops … nainstaluje rozsireni AZCLI
az devops configure -l … ukaze kam jesem pripojeny
az devops configure - organization=https://dev.azure.com/ORG … vychozi nastaveni organizace
az devops user show –user xxx@yy.com

Prikazy

vstsom/TF.exe … Team Foundation Version Control Tool
vstsom/TF.exe git help … prace s GITem
vstsom/TF.exe vs help … prace s TF
vstsom/TF.exe config help … nastaveni

DevOps API

Konfigurace

Pipeline

Nastaveni Timeoutu
Dokumentace k Pipeline
$Env:BUILD_SOURCEBRANCH … pouziti preddefinovane hodnoty v Powershellu
http://aka.ms/YAMLpipelines … definice pipeline z YAML, Video, YAML schema
Vyrazy … porovani, vyhodnoceni, zmenseni pisma atd
$(System.AccessToken) … PAT token uzivatele [project] Build Service ([organizce]), pod kterym probihaji pipeliny (buildy, deploye)

Rozsireni

Whitesource Bold … rozsireni, ktere projde OpenSource knihovny a zkontroluje, jestli vyhovuji politice (nejnovejsi verze, nebo bez kritickych fixu, licence atd)
Blackduck … jako Whitesource Bold
Octopus … analyza kodu pro Java
SonarQube … analyza kodu pro .NET, C#
PMD … Staticky kodovy analyzer - nepouzite prommenne a objekty, prazdne catch bloky, copy/paste analyzer
SonarCloud … staticka analyza kodu
Cobertura … vypocita, kolik % java kodu je pokryto testy
Selenium … automatizace UI testu