Helm

Bloky/Akce

define/include

definice funkce

{{- define "TL.vypisObraz" -}}
velikost: .Values.obraz.velikost
{{- end -}}
obraz: {{ include "TL.vypisObraz" $ }}

if

{{ if eq .Values.hodnota "ahoj"}}
  # Něco
{{ else if eq .Values.hodnota "cau" }}
  # Něco
{{ else }}
  # Jinak
{{ end }}

with

změní rozsah operátoru .; tzn. blok

{{ with .Values.doma }}
  vKuchyni: {{.vkuchyni}}
{{end}}

tedy v bloku .vkuchyni je jako bez bloku .Values.doma.vkuchyni

range

for-each blok

barvy: |-
    {{- range .Values.barvy }}
    - {{ . | title | quote }}
    {{- end }}

Operatory

velikost: {{ required "Je potřeba zadat velikost" .Values.velikost }} … validace, zda proměnná je nadefinovaná

{{- if not (has .Values.lidi "Tom") }}
{{- fail "proměnná lidi musí obsahovat Toma" }}
{{- end }}

… vyskočení z běhu se zprávou, určená např. k validaci proměnných

unární

splitList “/” $.Values.image.name … rozseká řetězec na seznam, oddělovač “/“
last … vrátí poslední prvek pole/seznamu
first … vrátí první prvek pole/seznamu
quote … uzavře řetězec do závorek
list $ .
nindent 4 … vloží 4 mezery před řetězec

logické:

hasPrefix “Brn” .Value.mesto … true, když řetězec obsahuje prefix Brn
and () () … logický a operátor
or () () … logické nebo
not () … negace