Procesy

krm … demon na ponitorovani parametru jadra, ktery vyuziva kusage
vhand … Vybira procesy, ktere bude swapovat (page-in, page-out)
swagentd … demon, ktery se stara o balicky. Ceka na swagent-a, nebo spousti swagenta, ktery spousti dotazy a akce
swapper … deaktivuje procesy a tim jim zabranuje swapovat (page-in, page-out)

sluzby obecne

<a name=“skuzby|]] who -r … ukaze aktualni runlevel
init 0[s,S,1,2,3,4] … zastaveni,single,single s konzolou,single+fs mounted,multiuser,metwork multiuser+graficky,HP VUE. Spusti se, ci zastavi sluzby, ktere jsou v /etc/rcX.d
sluzby: <li>/etc/rcX.d … linky do /sbin/init.d</li> <li>/sbin/init.d … jednotlive skripty ke sluzbam</li> <li>/etc/rc.config.d … nastaveni ke sluzbam. Nastaveni prezije restart</li> ch_rc -l -p CRON … vypis konfigurovatelnych parametru sluzby cron
ch_rc -a -p CRON=0 … zmena parametru sluzeb - zakaze spoousteni sluzby cron
grep -il cron /etc/rc.config.d/* hledani konfiguracniho souboru pro cron
/sbin/init.d/cron start[stop,start_msg,stop_msg] … start, stop, vypis zavislosti, sluzby cron
/sbin/init.d/template … preddefinovany vzor pro sluzbu
/etc/rc.log … log soubor spouzteni/zastavovani sluzeb
ctrl+\ … preruseni skriptu startovani/stopovani sluzeb

jednotlive sluzby

/sbin/init.d/cron - /etc/rc.config.d/cron - CRON
/sbin/init.d/nfs.client - /etc/rc.config.d/nfsconf - NFS_CLIENT
/sbin/init.d/nfs.server - /etc/rc.config.d/nfsconf - NFS_SERVER
/sbin/init.d/nis.client - /etc/rc.config.d/namesvrs
/sbin/init.d/nis.server - /etc/rc.config.d/namesvrs
/sbin/init.d/sendmail - /etc/rc.config.d/mailsvrs
/sbin/init.d/sshd - /etc/rc.config.d/sshd
/sbin/init.d/xntpd - /etc/rc.config.d/netdaemons
/sbin/init.d/dt.login … CDE graficke rozhrani

lpd

check if printer exists<br /> ls -l /etc/lp/interface/name<br /> grep IP /etc/lp/interface/*<br /> ls -l /etc/lp/interface/model.orig/* (size:1561 for dumb.mag (wincor or ier),18413 for laser.mag (laser))<br /> Create printer:<br /> hppi -aq Enter the network printer name or IP address (q - quit): IP<br /> lpadmin … konfigurace tiskaren<br /> lpadmin -xHP … odstrani tiskovou frontu HP<br /> lsched … spousteni scheduleru<br /> lpshut … zastavi scheduler<br /> disable/enable HP … deaktivuje/aktivuje tiskovou frontu HP<br /> accept/reject HP … spusti/zastavi tisk na tiskove fronte HP<br />

Cluster

<b>info:</b><br /> cmviewcl<br />

swagent

/sbin/init.d/swagentd stop<br /> /sbin/init.d/swagentd start<br />