HP-UX - Nastaveni site

balicky pro sit

swlist -l product Networking … seznam balicku pro sit
swlist -l bundle | grep HW= … seznam balicku pro podporu sitovych karet
swlist TOUR … podpora IPv6 v 11i v1 a nizsich

start site

/sbin/init.d/hostname - /etc/rc.config.d/netconf … hostname
/sbin/init.d/hpbtlan - /etc/rc.config.d/hpbtlanconf … nastaveni link layer pro sitove karty s obladacem hpbtlan
/sbin/init.d/hpgelan - /etc/rc.config.d/hpgelanconf … nastaveni link layer pro sitove karty s obladacem hpgelan
/sbin/init.d/hpietrer - /etc/rc.config.d/hpietrerconf … nastaveni link layer pro sitove karty s obladacem hpietrer
/sbin/init.d/hpigelan - /etc/rc.config.d/hpigelanconf … nastaveni link layer pro sitove karty s obladacem hpigelan
/sbin/init.d/net - /etc/rc.config.d/netconf, /etc/rc.config.d/nddconf … Nastaveni network layer - IP adresy atd.
/sbin/init.d/net-ipv6 - /etc/rc.config.d/netconf-ipv6 … Nastaveni network layer - IPv6 adresy atd.

ioscan -fC lan … seznam sitovych adapteru v serveru, vcetne HW cest, ovladacu a nazvu SDF atd.<br /> ll /dev/dlpi* … seznam SDF potrebnych do diagnostickych nastroju (linkloop, lanadmin
insf /d dlpi -e … znovuvytvoreni SDF

lanscan … seznam sitovych karet, jejich MAC, ovladace, atd.<br /> lanadmin … konfigurace parametru 2. sitove vrstvy pro sitove adaptery na HP &lt; 11i v3
lanadmn -a 0 … ukaze MAC adresu 1. sitove karty
lanadmin -A 0x080009CCCCCC 0 … nastavi MAC adresu prvni sitove karty na 08:00:09:CC:CC:CC
lanadmin -X 100FD 0 … nastavi rychlost prvni sitove karty na 100Mb/s a Full-Duplex
lanadmin -X auto_on 1 … nastavi autonegation
lanadmin -x 1 … ukaze nastavenou rychlost pro 2 sitovou kartu
lanadmin -r 0 … resetne sitovou kartu
lanadmin -c 1 … vynuluje pocitadla o link layer
lanadmin -g 1 … ukaze statistiky link layer vrstvy pro 2. sitovku
nwmgr … nahrada lanscan, lanadmin a linkloop v HP-UX 11i v3
nwmgr … nahrada lanscan v 11i v3 - seznam sitovych karet, jejich MAC, ovladace, atd.<br /> nwmgr –get –attribute all -c lan0 … ukaze veskere nastaveni spojove vrstvy 1. sitove karty
nwmgr –get –attribute speed,mac -c lan0 … ukaze nastaveni mac a rychlost 1. sitove karty
nwmgr –set attribute all –from default -c lan0 … nastavi defaultni nastaveni pro 1. sitovou karty
nwmgr –set attribute speed=100fd -c lan0 … nastavi rychlost prvni sitove karty na 100Mb/s a Full-Duplex
nwmgr –ser attribute all –sa –from current -c lan0 … ukozi aktualni nastaveni sitove karty do /etc/rc.config.d/, po restartu nastaveni nezmizi
nwmgr –reset -c lan0 … resetne sitovou kartu
nwmgr –diagnose –attribute dest=0x0060b007c179 -c lan0 … test konektivity na 2. sitove vrstve (link state) s jinym sitovym zarizenim s MAC 0x0060b007c179 (pouziva IEEE802.3 testovaci ramce)<br /> linkloop [ -i N ] 0x0060b007c179 … test konektivity na 2. sitove vrstve (link state) s jinym sitovym zarizenim s MAC 0x0060b007c179 (pouziva IEEE802.3 testovaci ramce)<br /> ndd … parametry sitoveho nastaveni<br /> ndd -h … ukaze vsechny nastavitelne parametry site
ndd -h ip_forwarding … ukaze popis parametru ip_forwarding
ndd /dev/ip6 ? … ukaze volitelne parametry ipv6
ndd –get /dev/ip ip_forwarding … ukaze nestaveni parametru ip_forwarding
ndd –set /dev/ip ip_forwarding 0 … zmeni nastaveni ip_forwarding

nastaveni a informace o 3. sitove vrstve - newtork

ifconfig lanX … informace o sitovem zarizeni<br /> ifconfig lan0 128.1.1.1 netmask 255.255.0.0 up … nastavi IP adresu pro sitovou kartu a aktivuje ji
ifconfig lan0:1 129.1.1.1 netmask 255.255.0.0 up … nastavi alias (multiplexing) pro lan0
ifconfig lan0:1 0.0.0.0 … vypne alias
ifconfig lan1 plumb … umozni pouzivat kartu lan1 v OS, pokud se nestane automaticky po pridani zarizeni
ifconfig lan1 unplumb … zakaze OS pouzivat sitovou kartu
ifconfig lan 1 down … deaktivuje lan1, zakaze provoz
ifconfig lan0 inet6 up … aktivuje IPv6 pro kartu a nastavi lokalni IPv6 adredu
ifconfig lan0:1 inet6 3ffe:1111:0000:0000:0230:6eff:fe1e:0ee0/64 up … aktivuje alias IPv6 pro kartu lan0 a nastavi IPv6 adredu s maskou site 64 bitu
ifconfig snap0:0 130.1.1.1 netmast 255.255.0.0 … konfigurace 1 sitove karty ne pro IP/Ethernet, ale pro IP/IEEE 802.3 (vlany)
netstat -in … Sezanam sitovych zarizeni a jejich adres<br /> arp -a … ukaze arp tabulkou
arp -d aaa.com … smaze ARP zaznam pro adresu aaa.com
ping 1.2.3.4 … poslani ICPM Hello na ip 1.2.3.4 na zjisteni, zda je dostupny
route add host 129.1.1.2 128.1.1.1 … nastavi cestu na server 129.1.1.2 pres router 128.1.1.1 v routovaci (smerovaci) tabulce
route del host 129.1.1.2 128.1.1.1 … smaze cestu na server 129.1.1.2 pres router 128.1.1.1 z routovaci (smerovaci) tabulky
route add net 129.1.1.0 netmask 255.255.255.0 129.1.1.1 … nastavi cestu na sit 129.1.1.0/24 pres router 129.1.1.1
route del net 129.1.1.0 netmask 255.255.255.0 129.1.1.1 … smaze cestu na sit 129.1.1.0/24 pres router 129.1.1.1
route add default 1.2.3.4 … prida defaultni routu. Kdyz jsou 2 tak se distribuuje zatez
route del default 1.2.3.4 … zrusi defaultni routu
route -f … smaze celou routovaci tabulku
route inet6 add net 2222::/64 4567::8 1 … prida IPv6 routu s hop-countem 1
netstat -rn … vypis routovaci tabulky
traceroute 1.2.3.4 … hledani routeru po ceste k ip 1.2.3.4
nettl … trace<br /> netfmt … trace<br /> tcpdump
ethereal
net-snmp

Vyssi sitove vrstvy, sluzby

hostname AAA … nastavi TCP/IP jmeno pocitace AAA
hostname … ukaze TCP/IP jmeno pocitace
uname -S AAA … nastavi UUCP jmeno pocitace
uname -n … ukaze UUCP jmeno pocitace
/etc/hosta/, /etc/resolv.conf, etc/nsswitch.conf … nastaveni prekladu adres
nslookup 1.2.3.4 www.seznam.cz … zepta se na preklad jmena www.seznam.cz DNS serveru 1.2.3.4
nsquery hosts sanfran.cz.hp.com … nastroj na hledani problemu s prekladem jmen. Podle nsswitch provede dotaz na preklad
dig @1.2.3.4 www.seznam.cz … zepta se na preklad jmena www.seznam.cz DNS serveru 1.2.3.4
dig @1.2.3.4 +short -x 128.1.1.2 … zepta se na preklad adresy 128.1.1.2 DNS serveru 1.2.3.4, kratsi vypis
landiag<br /> gdc createconf … nastaveni routovacich sluzeb<br /> grep -il SERVICE /etc/rc/config.d/* /sbin/init.d/* … hledani skriptu pro jednotlive sluzby (apache, bootp, cde, …)