HP-UX - Sprava systemu

Administrace

/usr/sbin/sam … (System Administration Manager) konfiguracni nastroj na vsechno, textovy, pokud je $DISPLAY, tak i graficky<br /> sam -r … restricted SAM - omezeny pro jine uzivatele, nez root
/var/sam/log/samlog … log soubor
/usr/sbin/smh … System Management Homepage - (SysMgmtWeb) smh -r … restricted smh - omezeny shm
shmstartconfig … ukaze nastaveni startu nastroje smh
shmstartconfig -a on -b off … Zapnuti smh autostart url: http://localhost:2301
shmstartconfig -a off -b on … Zapnuti smh start on boot url: https://localhost:2381
/etc/init.d/hpsmh … nastaveni autostartu a start on boot
sqlist -l product | grep -i wbem … ukaze doplnky pro smh
lanadmin -x card_info PPA … ukaze firmware, drivery…<br />

<a name=“hw|]]

Hardware

cstm … info o hardwaru (map - vypis hardwaru, sel 1 - vyber, info - ziskani infa, il - vypis, exit)<br /> diskinfo … info o disku<br /> diskinfo /dev/rdisk/disk3 … informace o disku /dev/rdisk/disk3<br /> dmesg | grep Physical (grep Physical /var/adm/syslog/syslog.log) … velikost pameti
/var/PSS/tools/getsn … seriove cislo serveru<br /> /usr/contrib/bin/machinfo … informace o procesoru, pameti a OS<br /> print_mainfest … Vypise informace o pocitaci - typ pocitace, seriove cislo, zarizeni …<br /> echo itick_per_tick/D | adb -k /stand/vmunix /dev/kmem | tail -1 | awk '{print $2/10000}' … rychlost CPU<br /> ioscan -fnk … seznam vseho HW (I/O zarizeni), vsechny informace, caschovane informace<br /> ioscan -fn … informace o HW (full info + name dev)<br /> ioscan -fC disk … seznam disku s uplnou informaci<br /> ioscan -N … HW casta v novem Agile View formatu X/X/X/X/X.WW Port Name.LUN Address
ioscan -m lun /dev/rdisk/disk30 … ukaze vsechny cesty k disku 30
ioscan -m dsf /dev/disk30 … ukaze starou Legacy DSF a novou Persistent DSF (Device Special File) k zarizeni disk30
ioscan -m hwpath
ioscan -e … ukazuje EFI (Extensible Firmware Interface) cestu (bios) k zarizenim
ioscan -P health … ukaze zdravi jednotlivych cest k diskum
ioscan -C cell (lan, disk, fc, ext_bus, processor, tty) … seznam HW objektu typu zakladni deska (sitova karta, disk, Fiber Channel, karta, …)
ioscan -funC disk … detailni informace o discich<br /> ioscan -fn /dev/dsk/c0t6d0s2 … info o zarizeni /dev/dsk/c0t6d0s2<br /> ioscan -fH 0/0/0/1/0 … upny vypis o zarizeni na 1.desce/1SBA/1.LBA/2.zarizeni/1.funkce
ioscan -fn | grep NO … seznam zarizeni, co nepracuji korektne<br /> model … Informace o modelu serveru
/usr/sbin/olrad … (11v3) manipulace s OL* zarizenimi
olrad -q … (11v3) ukaze realnou HW cestu k OL* (On-line Add and Replace) kartam
olrad -a 0-0-1-3 … pokyn ke vlozeni karty do zvoleneho slotu (vypne napajeni slotu)
pdweb … analyzuje zvolene sloty a zjisti, zda je bezpecne vymenit OL* zarizeni\\
rad … (11v1, 11v2) manipulace s OL* zarizenimi
rad -q … (11v1, 11v2) ukaze realnou HW cestu k OL* (On-line Add and Replace) kartam
scsimgr get_attr -a wwid /dev/disk/disk1 … (11v3) ukaze WWID disku ve Storage
scsimgr get_attr -a lunid /H 64000/0xfa00/0x4 … (11v3) ukaze LUN Id disku ve Storage
scsimgr -f disable -H 1/0/2/1/0.0x50001fe15003112c.0x4001000000000000 … zakaze cestu zadanou cestu k disku
scsimgr -f enable -H 1/0/2/1/0.0x50001fe15003112c.0x4001000000000000 … povoli cestu zadanou cestu k disku

<a name=“vykon|]]

Vykon a sledovani systemu

top … vyuziti pameti, CPU, procesu …<br /> sar … vyuziti CPU, pameti, disku …<br /> sar 1 2 … jeden test po 2 sekundach
iostat 1 2 … jeden test I/O po 2 sekundach
ipcs … Monitorovani InterProcess Comunikace<br /> /var/adm/syslog/syslog.log
dmesg … vypis udalosti jadra

<a name=“kernel|]]

Jadro a ovladace

vi /etc/rc.config.d/nddconf<br /> /var/adm/kc.log … logy vsech zmen na jadre (vsechny kc* prikazy)

<h6>HPUX =&gt; 11i v2</h6> kconfig … manipulace s vmunix jadrem. bez parametru ukaze vsechna nakonfigurovana jadra
kconfig -av OldConfig … ukaze podrovbe parametry o nakonfigurovanem jadre /stand/OldConfig/vmunix
kconfig -s OldConfig … zkopiruje soucasnou konfiguraci jadra do OldConfig
kconfig -l NewConfig … zkopiruje NewConfig do soucasne konfigurace jadra a provede vsechny zmeny (paramatry, moduly, …)
kconfig -e OldConfig /tmp/OldConfig … exportuje nastaveni OldConfig do souboru
kconfig -i OldConfig /tmp/OldConfig … importuje nastaveni ze souboru do OldConfig\\> kconfig -D … ukaze zmeny, ktere nastanou po restartu
kcpath … nalezeni soucasneho jadra
kcmodule … spousteni/stopovani a linkovani modulu k jadru. Bez parametru vypise seznam a stav vsech modulu
kcmodule -v cdfs … podrobne informace o cdfs, jestli je dbamicky, staticky atd.
kcmodule -D … ukaze jake budou zmeny po rebootu
kcmodule cdfs=auto … cfds se automaticky nacte, kdyz je potreba
kcmodule -c NewConfig cdfs=unused … cdfs se zakaze na konfiguraci NewConfig
kctune … (11i v2,3) nastaveni jednotlivych prepinacu jadra a modulu - prohlizeni/meneni parametru<br /> kctune -v nswapdev … ukaze popis parametru nswapdev, jeho pripustne a aktualni hodnoty a zda je dynamicky
kctune -c NewConfig nswapdev=64 … zmeni parametr nswapdev na konfiguraci NewConfig
kctune -C “Oracle cannot fork” maxuproc+=32 … zvetsi limit maxima procesu pro jednoho uzivatele o 32 a prida komentar do logu
kctune -D … ukaze, ktere zmeny parametru se zmeni po restartu
tuneserver -l … (swlist Tune-N-Tools) ukaze, jake parametry jsou doporucene pro Oracle atd
/opt/tuneserver/bin/tuneserver -o … provede zmeny parametru na optimalizovane, log v /var/opt/tuneserver/logs/update.log
/opt/tuneserver/bin/tuneserver -r … vrati zmeny parametru z optimalizovanych, log v /var/opt/tuneserver/logs/restore.log
kcusage … monitorovani a statistika vyuziti parametru jadra
kcusage -t -h maxfiles_lim … ukaze statistiku za hodinu k parametru maxfiles_lim a ukaze 5 procesu, ktere to vyuzivaji nejvice - demon krm
kcalarm … upozorneni na prekroceni kvot u jednotlivych parametru jadra
kclog … prohlizeni logu kc* prikazu (filtrovani /var/adm/kc.log)
kclog 5 … 5 poslednich udalosti
kclog -t tunable 6 … 6 poslednich zmen s parametry jadra
kcweb … nastaveni ovladacu jadra pomogi grafckeho weboveho rozhrani

<h6>HPUX =&lt; 11i v1</h6> /stand/vmunix … jadro
/stand/dlkm … zkompilovane moduly
/stand/system … txt soubor s konfiguraci
sam - nastavovani parametru a modulu, vytvori /stand/build/*
kmupdate /stand/build/vmunix_test … prehraje vmunix, dlkm atd. nove zkonfigurovanym v SAMu

<a name=“mem|Pamet a swap]]

Pamet a swap

swapinfo …Display swap size<br /> vmstat … statistika virtualni pameti<br />

<a name=“crash|]]

Crash systemu

/var/adm/crash … crash dump<br /> crashconf … konfigurace crashdump<br /> crashconf -v … vypocita misto pro crahdump <br /> savecrash … ukozi crash dump obraz<br /> crashutil … kopirovani crash dump a prace s crashdumpem<br />

<a name=“dsf|]]

Specialni zarizeni - [[dsf.html|DSF]]

insf … (install special Files) vytvori /dev/xxx soubory pro vsechna nova zarizeni (ktera byla vlozena od posledniho rebootu)<br /> insf -v -e -H 64000/0xfa00/0x0 … znovu vytvori (-e) DSF pro disk v parametru -H a ukaze vysleden (-v)
insf -v -e -C estape … znovu vytvori vsechny DSF pro tridu estape
insf -v -L … vytvori stara Legacy DSF (c11t0s1s2 misto disk2_p2 atd)
mksf … (make special file) vytvori /dev/ soubor se zadanymi parametry<br /> mksf -v -H 64000/0xfa00/00 -b DDS2 -w -n … vytvori DSF pro pask se specialnimi parametry (DDS2)
mknod … vytvori /dev/ soubor podle major/minor cisla
mknod /dev/vg01/group c 64 0x010000 … bytvori DSF podle major/minor cisla, vetsinou LVM objekty
rmsf … (remove special file)<br /> rmsf -v -x … vymaze DSF spojena se stale zarizenimi
rmsf -v -a /dev/disk1 … vymaze vsechna DSF spojena se zarizenim disk1
rmsf -v -L … vymaze stara Legacy DSF (/dev/rac/, /dev/dsk/, /dev/rdsk/, /dev/rac/)
lssf … (list special files) seznam /dev/souboru, a jejich ovladacu<br /> lssf -s … vylistuje vsechna DSF spojena se zarizenim ve stavu “stale”
lssf /dev/rtape/tape0_BESTn … informace o pasce 20 (characer-raw DSF) a jejich parametrech a driveru
lsdev … seznam zarizeni, major/minor cisla a ovladace jadra<br /> ls -l /dev/rchgr … seznam /dev/rchgr souboru - (raw changer) a jejich major, minor cisel
ioscan /dev/dsk/c11t0d1s1 … parametry a HW cesta disku na sbernici c.11, disk c.0, lun c. 1, partition 1<br /> echo Hello > /dev/tty0p0 … Posle Hello na prvni konzolu

<a name=“user|

Uzivatele

/etc/default/security … definice pro uzivatele
ls -l /tcl … Zjisti, zda system jede v TCL (Trusted)
listusers … seznam uzivatelu
getprpw … (display protected password database) ukazuje expiraci hesla atd.<br /> getprpw -l aaa … informace o uzivateli aaa v TCL
/usr/lbin/modprpw -k aaa … (modify protected password database) odemkne/odexpiruje heslo uzivatele aaa (-e zamkne)<br /> modprpw -m [parameter]=[value] [user] … modifikace parametru v TCL
nsquery group root … ukaze, kteri uzivatele patri do grupy root
passwd -f user … vyexpiruje uzivateli user heslo a donuti jej zmenit
password -x [days] [user] … nastavi max pro heslo
useradd -u 12345 -g 54321 -m lipeto … vytvori account lipeto s uid 12345 gid 54321 a vytvori domovsky adresar<br /> usermod … modifikace uzivatelu mimo TCL<br /> userdel … mazani uzivatelu<br />

<a name=“sw|]]

Balicky

/var/adm/sw/update-ux.log … logy prace s balicky
/var/adm/sw/swinstall.log … log z instalace balicku
/var/spool/sw … standartni depot zdroj balicku
/var/adm/sw/products … IPD (Installed product database) soubor s informacemi o nainstalovanych baliccich
securityreport.lge.fr.ibm.com<br /> swacl … Show or Change Access Control Data<br /> swconfig -x reconfigure=true SysMgmtHomepage.* … znovu nakonfiguruje balicky SysMgmtHomepage.*
swcopy … kopiruje balicky mezi jednotlivymi instalacnimi zdroji (napr. na sitovy balickovy server
swinstall -s /depot PHSS_NNNNN … instalace balicku PHSS_NNNNN<br /> swinstall -s swserver:/depot -x autoreboot=true Update-UX … update ze sitoveho serveru
swlist … (software list) sezsnam nainstalovanych programu<br /> swlist -l product | grep LVM … hledani nainstalovaneho balicku<br /> swlist -l bundle QPKBASE … ukaze verzi HP-UX
swlist -l fileset @ server2 … ukaze nainstalovane filesery na serveru server2
swlist -d @ swserver:/depot … ukaze bundly, ktere jsou na swserver-u ve zdroji /depot
swlist -l patch | grep patchname … hledani nainstalovaneho pathu<br /> swpackage … vytvari nove balicky
swremove PHSS_NNNNN … odebere balicek PHSS_NNNNN<br /> /usr/bin/swremove -x autoreboot=true BUNDLE11 … odebere bundl BUNDLE1 a rebootne
swverify … kontroluje integritu nainstalovanych balicku
update-ux -s /depot … update UX
/var/adm/sw/swagent.log,swremove.log … logy<br /> uname -r … ukaze verzi a release HP-UX

<a name=“boot|]]

Boot/stop proces

who -r … ukaze aktualni runlevel
shutdown -hy 0 (init 0) … zastaveni systemu
shutdown -y (init S) … reboot do Single-user modu (prechod do single-user modu)
shutdown -ry 600 … reboot systemu za 10 minut
init 0 … stop systemu
init 0[s,S,1,2,3,4] … zastaveni,single,single s konzolou,single+fs mounted,multiuser,metwork multiuser+graficky,HP VUE. Spusti se, ci zastavi sluzby, ktere jsou v /etc/rcX.d
sluzby: <li>/etc/rcX.d … linky do /sbin/init.d</li> <li>/sbin/init.d … jednotlive skripty ke sluzbam</li> <li>/etc/rc.config … nastaveni ke sluzbam. Nastaveni prezije restart</li> ch_rc -l -p CRON … vypis konfigurovatelnych parametru sluzby cron
ch_rc -a -p CRON=0 … zmena parametru sluzeb - zakaze spoousteni sluzby cron
/sbin/init.d/cron start[stop,start_msg,stop_msg] … start, stop, vypis zavislosti, sluzby cron
/etc/rc.log … log soubor spouzteni/zastavovani sluzeb
ctrl+\ … preruseni skriptu startovani/stopovani sluzeb

Boot PA-RISC System
Boot Integrity System
<li>jadro</li> <li>init</li> - test a namountovani FS z /etc/fstab
- provedeni /etc/inittab, ten spusti i /sbin/rc, ktery spouzti sluzby, spusti se nastaveny runlevel

<a name=“patch|]]

Patchovani

cleanup -c 1 -p … ukaze, ktere informace o starych patchich se smazou<br /> cleanup -c 1 … zmaze informace o starych patchich - log je v /var/adm/cleanup.log<br /> swinstall -i -p -s hp_admn0:/tempo/hpux/depot \* … ukaze, jake patche se aplikuji (hit TAB in SAM → Actions→Install)<br /> Posbirani informaci pred rebootem:<br /> ps -ef| sort <br /> vgdisplay -v <br /> crontab -l <br /> bdf <br /> lvlnboot -v <br /> setboot<br /> netstat -rn && netstat -in <br /> ioscan -fn<br /> strings /etc/lvmtab<br /> mount <br /> grep -i ems /var/adm/syslog/syslog.log<br /> swinstall -x patch_match_target=true -x autoreboot=true -s hp_admn0:/tempo/hpux/depot 2>&1 | tee swinstall.log … provede path<br />