HP-UX - File Systemy, LVM, zalohovani, Storage

Obsah:

Soubory
FS - souborove systemy
Swap
LVM - Logical Volume Manager
LV - Logical Volume
VG - Volume Group
PV - Physical Volume
Veritas LVM
Storage
Bootdisk
System backup
Omnibackup
Ignite backup
DRD
Priklad: rozsireni FS
<hr>

Soubory

chacl … (change access list) meni ACL k souborum
fuser -u data/data … ukaze procesy uzivajici soubor /data/data
fuser -cu /data … procesy, ktere pristupuji na FS /data
fuser -ku /dev/vg01/datavol … zabije procesy, ktere pristupuji na LV datavol
lsacl … ukaze ACL souboru

FS - souborove systemy

/etc/fstab … FS, ktere se mountuji pri startu OS
bdf … ukaze volne miso na FS
convertfs … konverze FS aby podporoval dlouhe nazvy<br /> dcopy … kopirovani FS<br /> edquota … edituje kvoty<br /> extendfs -F vxfs /dev/vg01/rdatavol … (extend file system) zvetsi odmountovany VxFS na LV rdatavol na maximalni velikost LV<br /> fsadm … (file system administrate) meni namountovany FS (musi byt nainstalovany balicek)<br /> fsadm -F vxfs -E /data … ukaze statistiku fragmentace extentu (fragmentu) souboru na FS
fsadm -F vxfs -D /data … ukaze statistiku fragmentace adresaru
fsadm -F vxfs -de -t 600 … defragmentuje soubory i adresare po dobu max. 600 sekund
fsadm -F vxfs -b 32m /dev/vg01/rdatavol … Online meni velikost FS na LV rdatavol (Musi byt licence OnlineJFS)
fsadm -F vxfs /data … ukaze, zda FS /data podporuje soubory delsi nez 2 GB
fsadm -F vxfs -o largefiles /data … zapne podporu velkych souboru
fsck -F vxfs /dev/vg01/rdatavol… (file system check) oprava poskozeneho, nekonzistentniho FS (zkontroluje podle jurnalu
fsck -F vxfs -o full,nolog /dev/vg01/rdatavol … Otestovani a oprava celeho VxFS, ne podle jurnalu
fsdb … (file system debugger) prohlizeni jurnalu FS a opravovani FS<br /> fstyp -v /dev/vg00/rlvol1 … zjisti typ FS na LV lvol1, -v parametry FS
quotacheck … otestuje qvoty<br /> mkfs … make file system<br /> mkfs -m /dev/vg01/rdatavol … ukaze parametry FS na LV datavol
mkfs -F vxfs -o ninode=unlimited,bsize=1024,version=6,inosize=265,logsize=2048,largefiles /dev/vg01/rdatavol 16384 … vytvori FS na datavol s konkretnimi parametry
mediainit -S -c 0 -t 3 /dev/disk/disk1 … premaze zarizeni 3x samyma nulama, znici FS a vsechny data
mount -F cdfs -o ro,cdcase,rr /dev/disk/disk1 /dvd … namountuje CD/DVD
mount -F lofs /data /optdata … pripoji pripojeny FS /data taky na /optdata - podobne jako ln -s /data /optdata (Loopback FS)
mount -F memfs -o size=1g -o ninode=1024 /tmp … pripoje FS /tmp typu RAM disk, max. velikost 1g, max 1024 souboru (potrebuje balicek MemFS)
newfs /dev/rdisk/hdisk3 … vytvori novy file system HFS, nebo VxFS na hdisk3, to podle definice v /etc/default/fs<br /> newfs_hfs … Vytvori HFS FS<br /> newfs_vxfs … Vytvori VxFS (JFS - Journaled FS)
newfs -F hfs -R 1024 /dev/rdisk/disk2 … vytvori HFS na zacatku hdisk2 a necha 1024 MB na konci volne pro swap
pvcreate -B /dev/dsk/c2t6d0; mkboot /dev/dsk/c2t6d0 … vytvareni bootovaciho zaznamu<br /> swlist -l product OnlineJFS* … zjisti, zda je nainstalovany online meneni velikosti FS
tunefs … nastaveni parametru FS<br /> /sbin/fs/vxfs/vxfsconvert /dev/vg01/rdatavol … prevede FS HFS na VxFS. Je potreba minimalne 15% volneho mista a po konverzi fsck
vxtunefs … nastaveni parametru VxFS FS
vxumopunt -o force /data … odmountuje hrubym zpusobem (zabije procesy) FS /data
vxupdate -n 7 /data … upgradne verzi specifikace JFS/VxFS FS /data na verzi 7

Swap

swapon /dev/rdisk/disk4 … vytvori swap na hdsik4
swapon -e /dev/rdisk/disk2 … predtim jsme nechali na konci 1GB nista. Timto tam udelame ze zbytku swap
swapon -p 4 -l 1024m /data … Vytvori swapovaci misto velike az 1024MB, priorita swapovani 4 (standartne 1) v adresari /data
swapoff /dev/rdisk/disk4 … (11i v3) zrusi pouzivani disku4 jako swap
swapinfo … informace o jednotlivych zarizenich swapu a jejich vyuziti<br />

LVM - Logical Volume Manager

lvmadm -t … ukaze, jake verze LVM podporuje OS a jake parametry LVM
lvmadm -l … (11i v3) ukaze, ktere disky jsou PV a ve kterych VG jsou
strings /etc/lbmtab … ukaze, ktere disky jsou PV a ve kterych VG jsou
swlist -l fileset -a state LVM.LVM-MIRROR-RUN … HP < 11i v3 ukaze, zda je koupena licence na mirrorovani
swlist -l fileset -a state LVM.LVM-MIRROR-RUN LVM-MirrorDisk.LVM-MIRROR … (11i v3) ukaze, zda je koupena licence na mirrorovani
swlist B9116* T277[1-7]* … ukaze, zda je koupena licence na Veritas online LVM
swlist Base-VxVM-50 Base-VXVM … zjsiti, zfda jsoun nainstalovane balocky pro Veritas LVM

LV - Logical Volume

lvdisplay /dev/vgdata/swapvol … (logical volume display) ukaze hlavicku v LV swapvol z VG vgdata<br /> lvdisplay -v /dev/vg02/lv02 … ukaze podrobne informace o LV lv02 z VG vg01
lvcreate -L 16 -n swapvol vg01 … (logical volume create) vytvori LV swapvol v VG vg01 o velikosti 16MB<br /> lvcreate vg01 … vytvori LV lvol0x (x nejmensi nepouzite cislo ve VG) ve VG vg01 o velikost 0MB
lvlnboot <br /> lvextend -L 16 /dev/vg01/datavol /dev/disk/disk1 … (logical volume extend) zvetsi LV datavol v vg01 <b>na</b> 16MB, prida misto z PV disk1<br /> lvreduce -L 8 /dev/vg01/rdatavol … (logical volume reduce) zmensi LV na 8 MB, nebo ubere mirror<br /> lvremove /dev/vg01/datavol … smaze LV datavol<br /> lvrmboot<br />

VG - Volume group

vgcfgrestore -n vg00 /dev/dsk/c2t0d0 … Obnovi nastaveni nove vymeneneho PV (musi byt neaktivni)<br /> vgchange -a y datavg … Prepne grupu do vary on (aktivni VG) VG datavg<br /> vgcreate vgoracle /dev/disk/disk2 /dev/disk/disk3 … (volume group create) vytvori VGDA na discich disk2, disk3 a priradi je do vg01. Na 11i v3 vytvori i DSF soubory<br /> mkdir /dev/vg02; mknod /dev/vg02/group c 64 0x020000; chown -R root:sys /dev/vg02; chmod -R 755 /dev/vg02; vgcreate vg02 /dev/dsk/c0t1d1 /dev/dsk/c1t1d1… na HP < v3 pripravi DSF a vytvori VG. 0xXX je poradi VG. Pokud je vice cest k disku, pridaji se vsechny
vgchange<br /> vgchange -a n vg01 … deaktivuje VG vg01<br /> vgcreate -V 2.1 -S 1t -s 4 vg01 /dev/disk/disk1 … vytvori VG verze LVM 2.1, maximalni velikos VG 1TB, velikost Physical Excent 4 MB
vgdisplay … (volume group display) ukaze vsechny VG (jen hlavicky)<br /> vgdisplay -v vg02 … ukaze vsechny informace o VG vg02, vcetne LV a PV
vgexport vg01 … exportuje (zrusi definice v OS) VG vg01, da se opet importovat<br /> vgextend vg01 /dev/disk/disk3 … Prida do VG vg01 disk disk3<br /> vgimport<br /> vgreduce vg01 /dev/dsik/disk3 … odebere disk 3 z VG vg01
vgremove vg01; rm -ir /dev/vg01 … smaze VG vg01 (je treba vymazat i DSF, v 11i v3 prepinac -X)<br /> vgscan -apv … oscanuje PV vsech VG a znovu vytvori /etc/lvmtab<br /> vgsync vg00 … synchronizuje VG vg00<br />

PV - Physical Volume

pvchange -a n /dev/dsk/c2t0d0 … nastavi PV c2t0d0 jako neaktivni<br /> pvcreate /dev/rdisk/disk5 … (physical volume create) vytvori PV (na zacatku disku LVM hlavicky) a pripravi disk na vlozeni do VG
pvcreate -f /dev/rdsk/c1d1t1 … vytvori PV, pokud na disku uz nekdy PV existoval (prepise jej)
pvdisplay /dev/disk/disk1 … (physical volume display) ukaze hlavicku PV disk1<br /> pvdisplay -v /dev/dsk/c1t1d1 … ukaze podrobne informace o PV c1t1d1 vcetne jednotlivych excentu z LV
pvmode /dev/disk/disk3 /dev/disk/disk2 … presune vsechny fyzicke excenty z disku3 na disk2

[[/veritas/fs.html|Veritas LVM]]

vxinstall … nastartuje Veritas VXVM moduly - startuje se poprve, kdyz se instaluje VXVM
/opt/VRTSob/bin/vea … graficke nastavovani VXVM
vxdisk list … seznam PV (disku v Veritas VM)
vxprint -g rootdg … informace o rootdg

Storage

scsimgr get_attr -a wwid -H 64000/0xfs00/0x4 … vypise WWID (HP-UX 11r3)
scsimgr get_attr -a lunid -H 1/0/2/1/0.0x50001fe15003112c.0x4001000000000000 … vypise LUNID (HP-UX 11r3)
spmgr
autopath

boot disk

boot proces, MP - Manangement processor
lvlboot -v … ukaze boot definice spousteciho disku
lifls /dev/rdisk/diska … u PA-RISC ukaze obsah bootovaci oblasti
lifcp /dev/rdisk/diska:AUTO - … ukaze obsah AUTO souboru ve startovaci LIF oblasti disku
idisk /dev/rdisk/diska … ukaze jednotlive EFI oddily disku a
idisk -wf /tmp/idf /dev/rdsk/c0t1d0 … prepise EFI strukturu disku (100 MB 1. EFI oddil, 400MB 3. EFI oddil)
idisk -e -l /dev/rdsk/c0t1d0 … prekopiruje HP strukturu (hpux.efi) z /usr/lib/efi do 1. systemoveho EFI oddilu
efi_ls -d /dev/rdisk/diska_p1 /efi/hpux … vylistuje soubory v 1. EFI oddilu v adresari \efi\hpux
efi_cp -d /dev/rdisk/diska_p1 -u /efi/hpux/auto /dev/tty … zobrazi obsah souboru auto
efi_cp -d /dev/rdisk/diska_p1 /tmp/ftp.efi /efi/hp/tools/network/ftp.efi … zkopiruje soubor ftp.efi s FS do 1. EFI oblasti
mkboot -a “boot vmunix -lq” /dev/rdisk/diska_p1 … zmeni obsah souboru auto ci AUTO v bootsektoru (PA-RISC i Integrity)
setboot … ukaze obsah NVRAM, z ktereho disku se bude startovat system (PA-RISC i Integrity)
setboot -a x/x.x.x … zmeni alternativni cestu k boot disku (PA-RISC i Integrity)
setboot -h x/x.x.x … zmeni HA alternativni cestu k boot disku (PA-RISC i Integrity)
setboot -p x/x.x.x … zmeni primarni cestu k boot disku (PA-RISC i Integrity)

System backup

fbackup -f - -i /var … zazalohuje /var, vystup jde na standartni vystup<br /> frecover -R -f /dev/rmt0 … obnoveni vsech souboru ze zalohy na pasce<br /> <br /> dump /usr … zazalohuje FS /usr na pasku<br /> restore … obnovi FS z pasky<br /> <br /> rdump, rrestore <br /> vgcfgdump, vgcfgrestore <br /> <br /> tar cf /dev/rmt/0m /var … mt -f /dev/rmt/0mn rew<br /> mt -f /dev/rmt/0mn fsf 1<br /> tar xvf /dev/rmt/0m soubor<br />

Omniback

mc -r DS … (media changer) vypise stav menice medii<br /> omniabort -ses 2008/08/05-28 … prerusi backup<br /> omnistat … (omnibackup status) Vypise stav backupu<br /> omnidb … pristup k databazi Omnibackupu
omnidb -ses 2008/08/05-28 -rep | more … Vypise stati<br /> omnidatalist<br /> omnidatashedule<br /> omnidbcheck -extended<br /> omnimm … ovladani medii Omnibackupu
omnimm -eject ESL9322 42 86 37 10 … (omniback media manager<br /> xomni<br />

Ignite backup - bootovatelny backup

swlist IGNITE … zjisti, zda je nainstalovany ignite
/opt/ignite/recovery/mnt_essentials … defaultni definice include - co je zahrnuto v backupu
/var/opt/ignite/recovery/archive_content … dalsi definice pro ignite paskovy backup
/var/opt/ignite/client/recovery/archive_content … dalsi definice pro ignite sitovy backup
/var/opt/ignite/recovery/latest/recovery/latest/recovery.log … log ignite
/var/opt/ignite/clients/clients/client/recovery/latest/recovery.log … log pro net ingite backup
crontab -l | grep -i sauv_ignite<br /> crontab -l | grep -i /usr/local/bin/sauv_system<br /> /opt/ignite/bin/make_tape_recovery … Vytvoreni ignite backupu na pasku<br /> make_tape_recovery -x include=/home/root -x inc_cross /data … vytvori ignite backup vcetne /home/root, a vcetne FS /data
make_tape_recovery -x inc_entire=vg00 -x exclude=/tmp … zazalohuje cely VG vg00 krome /tmp
make_tape_recovery -a /dev/rtape/tape00_BESTn -d “Nazev archivu” … zazalohuje na pasku tape00, nastavi neprevijet, popis bude “Nazev archivu”
make_net_recovery -s server.com -n3 -d “popis” … vytvori zalohu na server server.com, necha na serveru 3 posledni zalohy, popis bude “popis”
make_media_install … vytvori bootovatelne DVD z net ignite backupu
make_sys_image … klonovani systemu na jiny server

[[http://docs.hp.com/en/5992-6590/index.html|DRD]] - Dynamic Root Disk - 11i v2, 11i v3

swinstall -s /tmp/DynRootDisk*.depot DynRootDisk … nainstaluje DRD
/var/opt/drd/drd.log … logy drd
ftp://ftp.itrc.hp.com/export/DRD/drd_unsafe_patch_list … nebezpecne balicky, ktere se nedoporucuje patchovat na klonech pres DRD
drd clone -t /dev/dsk/c1d1t1 -x overwrite=true … Udela klon vg00 na c1d1t1, prepise, kdyz tam je LVM, nebo klon
drd clone -t /dev/disk/disk2 -x mirror_disk=/dev/disk/disk3 … vytvori mirrorovany klon vg00 na disk2 a disk3
drd status … ukaze informace o klonech vg00, co je aktivni, datum klonu atd
drd mount … namountuje klod VG00 do /var/opt/drd/mnts/sysimage_001
drd umount … odmountuje klon vg00
drd activate … aktivuje klon soucasne nabootovaneho vg00 - po restartu se nastartuje z klonu a ten bude vg00
drd deactivate … deaktivuje aktivovany klon - po restartu nabootuje socasne vg00
drd runcmd [swinstall|swremove|swlist|swmodify|swverify|swjob|kctune|update-ux|view] … spusti specifikovane prikazy na klonu
drd runcmd swinstall -s server:/mydepot PHSS_NNNNN … nainstaluje na klonu soubory z /mydepot (ne z klonu)
drd mode -? … ukaze volitelne prepinace

Rozsireni LV:

/usr/sbin/cmviewcl … check up cluster<br /> bdf /opt<br /> lvdisplay /dev/vg00/lvol6<br /> vgdisplay /dev/vg00<br /> swlist -l product | grep -i online … Can I do it online<br /> lvextend -l 239 /dev/vg00/lvol6<br /> fsadm -F vxfs -b 978944 /opt … if I can do it online<br /> umount /dev/vg00/lvol6; extendfs /dev/vg00/lvol6; mount /dev/vg00/lvol6 … if I'm not able to do it online<br /> <b>if cluster:</b><br /> vgexport -v -s -p -m vg01.map vg01 … on node A and copy vg01.map to node B<br /> ll /dev/vg01 … on node B ( check minor number for vg01. ex : 0x010000)<br /> vgexport vg01 … on node B<br /> mkdir /dev/vg01 … on node B<br /> mknod /dev/vg01/group c 64 0x010000 … on node B<br /> vgimport -v -s -m /tmp/vg01.map vg01 … on node B<br /> check /etc/lvmtab. make sure vg01 already change. … on node B<br />

Zrcadleni VG00 - PA-RISC

pvcreate -fB /dev/rdisk/diskb … vytvori PV s mistem pro LIF (boot sektor)
vgextend vg00 /dev/disk/diskb … rozsiri VG o PV
mkboot /dev/rdisk/diskb … vytvori LIF boot sektor
lifls /dev/rdisk/diskb … overi, ze LIF byl vytvoren
mkboot -a “hpux -lq” /dev/rdisk/diska … vypne quorum na diska
mkboot -a “hpux -lq” /dev/rdisk/diskb … vypne quorum na diskb
lifcp /dev/rdisk/diska:AUTO - … overi, zda je quorum vypnute
for lv in /dev/vg00/lvol*; do lvextend -m 1 $lv; done … zazrcadleni jednotlivych LV
lvlnboor -R /dev/vg00 … zaktualiuje se LVM Boot Disk Reserved Area (BDRA)
lvlnboot -v … zobrazi obzah BDRA
echo “1 /dev/disk/diskb” » /stand/bootconf … prida zaznam do souboru bootconf, ktery vyuziva swinstall pri update jadra
setboot -h 0/0/10/0/0.0.0xa.0x0 … nastavi diskb v NVRAM jako druhy bootovatelny disk
setboot … zobrazi NVRAM
reboot -ry 0 … reboot
echo boot_string/S | abd /stand/vmunix /dev/kmem … overi, ze se booovalo z noveho zrcadla

Zrcadleni VG00 - Integrity

idisk -wf /tmp/idf /dev/rdisk/diskb … vytvori EFI oddily na disku b
idisk /dev/rdisk/diskb … ukaze EFI oddily na disku b
insf -eC disk … vytvori se SDF device files pro nove oddily
ioscan -fun /dev/dsk/cxtxdx … Vylistuje nova zarizeni 11i v1,2
ioscan -m lun /dev/disk/diskb … Vylistuje nova zarizeni 11i v3
mkboot -e -l /dev/rdisk/diskb … nahraje HPUN soubory do \efi\hpux
efi_ls -d /dev/rdisk/diskb_p1 /efi/hpux … vylistuje hpux soubory
mkboot -a boot vmunix -lq /dev/rdisk/diska[b] … nastavi \efi\hpux\auto parametr na disku a [b]
efi_cp -d /dev/rdisk/diska_p1 -u /efi/hpux/auto /dev/tty … ukaze nastaveni \efi\hpux\auto
pvcreate -fB /dev/rdisk/diskb_p2 … vytvori PV s mistem pro LIF (boot sektor)
vgextend vg00 /dev/disk/diskb … rozsiri VG o PV
for lv in /dev/vg00/lvol*; do lvextend -m 1 $lv; done … zazrcadleni jednotlivych LV
lvlnboor -R … zaktualiuje se LVM Boot Disk Reserved Area (BDRA)
lvlnboot -v … zobrazi obzah BDRA
echo “1 /dev/disk/diskb_p2” » /stand/bootconf … prida zaznam do souboru bootconf, ktery vyuziva swinstall pri update jadra
setboot -h 0/0/10/0/0.0.0xa.0x0 … nastavi diskb v NVRAM jako druhy bootovatelny disk
setboot … zobrazi NVRAM
reboot -ry 0 … reboot
echo boot_string/S | abd /stand/vmunix /dev/kmem … overi, ze se booovalo z noveho zrcadla

zruseni zrcadleni VG00 - Integrity

for lv in /dev/vg00/lvol*; do lvextend -m 0 $lv; done … zruseni zazrcadleni jednotlivych LV
vgreduce vg00 /dev/disk/diskb_p2
pvremove /dev/rdisk/diskb_p2
rmsf /dev/*disk/diskb_p*
lvlnboot -R
mkboot -a “boot vmlinux” /dev/rdisk/diska
grep -v “diskb” /stand/bootconf > a; mv a /stand/bootconf\\>