HP-UX - cluster (Serviceguard)

status

cmviewcl … ukaze stav slusteru<br /> cmviewcl -v … Vice ukecany stav clusteru
cmviewcl -f line … radkovy vypis pro scripty

start/stop

cmruncl -v … nastartje cluster (cmcld)
cmrunnode -v node … privede node znovu do clusteru
cmhaltnode … zastavi cluster
cmhaltcl -v … zastavi Cluster services
smhaltpkg -v Package … zastavi balicek sluzeb a resourcu
cmrunpkg -v -n SystemB Package … spusti balicek Package na node SystemB
cmmodpkg -e Package … Zapne povoleni presouvani balicku
cmmodpkg -e -n node Package … Umozni nodu node prijimat balicek

Konfigurace

/etc/cmcluster/cmclnodelist … seznam nodu
/etc/cmcluster/SD_CLUSTER.cfg … nastaveni clusteru<br /> cmquerycl -v [-q QS_HOST] -C cmclconfig.ascii -n node1 -n node2 … vygeneruje prazdny konfiguracni soubor s nekterymi vyplnenymi udaji
cmcheckconf -v -C /etc/cmcluster/cmclconf.ascii … otestuje syntaxi
cmapplyconf -v -C /etc/cmcluster/cmclconf.ascii … zkompiluje configuraci do binarniho formatu
grep /usr/lbin/qs /etc/inittab … zjisteni, zda je nakonfigurovany Quorum Server

Logy

/var/adm/syslog/syslog.log … informace o stavu a akcich
/var/adm/qs/qs.log … log Quorum Server demonu
/etc/cmcluster/<pkgname>/pkgname.cntl.log … logy o baliccich v clusteru
/etc/cmcluster/package_name/control_script.log … logy kontrol skriptu

Procesy

/usr/lbin/cmclconfd … ServiceGuard Configuration Daemon - Sbira informace o clusteryu (Siti, volume grupach). Spousti se v /etc/inetd.conf
/usr/lbin/cmcld … ServiceGuard Cluster Daemon - Ovlivnuje clenstvi v clusteru. Spousti se pod cmcld
/usr/lbin/cmlogd … ServiceGuard Syslog Log Daemon - pouzivany cmcld k zapisovani syslog zprav
/usr/lbin/cmlvmd … Cluster Logical Volume Manager Daemon - dohlizi na informace o Volume groupe
/usr/lbin/cmomd … Cluster Object Manager Daemon - logy /var/opt/cmom/cmomd.log - poskytuje informace klientovi o clusteru. /etc/inetd.conf
/usr/lbin/cmsnmpd … Cluster SNMP subagent - vytvaru MIB pro snmp
/usr/lbin/cmsrvassistd … ServiceGuard Service Assistant Daemon - forkuje a spusti skripty v clusteru
/usr/lbin/cmtaped … ServiceGuard Shared Tape Daemon - Dohlizi na sdilene paskove zarizeni