Java aplikace - Maven

Apache Maven - nastroj na spravu projektu. Umoznuje vest projekt od definice projektu, kompilaci zdrojovych kodu v Jave, testovani kodu, vytvareni dokumentaci, vytvareni internetovych stranek a distribuci balicku.

Obsah

Externi odkazy

Zalozeni projektu a uvod od aplikace Maven

maven -b -p POM.xml -d ~/maven -o AKCE1 AKCE2 … spusti akce AKCE1 a AKCE2, nezobrazi logo (-b), zpracuje projekt POM.xml v adresari ~/maven, bude pracovat v offline modu (-o)
maven -b gennapp … (maven-genapp-plugin) Vytvori novy projekt - vytvori project.xml a prvotni adresarovou strukturu
project.xml … Definice obecnych vlastnosti projektu

Prace s projektem

maven -b pom:contentvalidate … (maven-pom-plugin) zkontroluje platnost POMu v projekt.xml
maven -b pom:validate … (maven-pom-plugin) zkontroluje posloupnost xml znacek, nepovinne, ale zlepsi prehlednost POMu
maven -b pom:deploy … zazalohuje POM do centralni databaze, ve jmenu bude verze
maven -b pom:deploy-snapshot … zazalohuje POM do centralni databaze, ve jmenu bude datum
maven -b pom:install … zazalohuje POM do lokalni databaze, ve jmenu bude verze
maven -b pom:install-snapshot … zazalohuje POM do lokalni databaze, ve jmenu bude datum
maven -b java:preparefilesystem … (maven-java-plugin) Pripravi adresarovou strukturu pro kompilaci - tato procedura je obsazena i v java:compile
maven -b java:compile … provede prelozeni kodu
maven -b java:jar-resources … zkopiruje zavislosti do adresare s prelozenym kodem
maven -b pmd:report … provede otestovani zdrojovych kodu programem pmd pravidly v souboru urcenym vlastnosti maven.pom.rulesetfiles
maven -b pmd:cpd-report … vyhledava stejne zdrojove kody
maven -b test:compile … (maven-test-plugin) provede preklad testovacich modulu
maven -Dtestmatch=\*kus_nazvu\* test:match … spusti jen testy s konkretnim kusem nazbu
maven -b test:prepare-filesystem … pripravi adresarovou strukturu pro testy
maven -Dtestcase=TEST1 test:single … provede pouze 1 test
maven -b test:test … provede vsechny testy
maven -b test:test-resources … provede zkopirovani zavislosti potrebnych pro testy
maven -b test:ui … spusti graficky interface pro testy
maven -b junit-report:report … provede konverzi vysledku testu do jednoho souboru junit-report.xml
maven -b jcoverage:on … spusti analyzu pokryti zdrojoveho kodu testy
maven -b jcoverage:html-report … zkonvertuje zpravu z jcoverage:on do html
maven -b jar:jar … vytvori archiv ze zkompilovanych souboru maven -b jar:snapshot … provede shapshot archiv - archiv s casovym udajem v nazvu
maven -b jar:deploy(-snapshot) … umisti archiv do cetralniho uloziste
maven -b jar:install(-snapshot) … umisti archiv do lokalniho uloziste
maven -b javadoc:generate … provede vygenerovani dokumentace
maven -b javadoc:deploy(-snapshot) … provede nahrani dokumentace do centralniho uloziste
maven -b javadoc:install(-snapshot) … provede nahrani dokumentace do lokalniho uloziste
maven -b xdoc:init … vytvori adresarovou struktoru
maven -b xdoc:validate … zkontroluje vytvorene dokumenty xdoc (z javadoc)
maven -b xdoc:generate-from-pom … nacte data z POMu
maven -b xdoc:transform … provede transformace dokumentace
maven -b site:generate … vygeneruje webove stranky projektu
maven -b site:run-reports … provede vybrane testy a zaktualizuje jejich vysledky na webobove strance
maven -b site:ftpdeploy … nahraji se stranky pres ftp
maven -b site:sshdeploy … nahraji se stranky pres ssh
maven -b site:fsdeploy … nahraji se stranky v ramci FS
maven -b site:deploy … provede site:generate + nahrani stranek
maven -b dist:build … vytvori archiv se zdrojovymi kody i s programem + s dokumentaci pomoci maven-javadoc-pluginu
maven -b dist:build-bin … vytvori archiv s progrramem a dalsi s dokumentaci
maven -b dist:build-src … vytvori archiv se zdrojovymi kody
maven -b dist:build-setup … pripravi adresarovou strukturu (danou vlastnosti maven.dist.dir)
maven -b dist:prepare-bin-filesystem … pripravi adresare pro archivy s programy
maven -b dist:prepare-src-filesystem … pripravi adresare pro archivy se zdroji
maven -b dist:deploy … provede prenos archivu na vzdaleny server
maven -b dist:deploy-bin … prenese pouze archiv s binarkou
maven -b dist:deploy-snapshot … prenese pouze archiv s aktualnim obrazem stavu projektu
maven -b dist:deploy-src … prenese pouze archiv se zdroji

Vlastni cile

Definuji se pomoci souboru maven.xml