Architektura

(Load Balancer + Proxy cache) — (HTTP server) — (Plugin) — (Aplikacni server) — (Aplikace na AS, jako treba WP, WSS, …)

Aplikace zpravidla bezi bud v Web kontejneru (programove prostredi umoznujici aplikaci vystupovat na netu), EJB konterneru (programove prostredi umoznujici aplikacim komunikovat s firemnim softwarem jako treba DB, ERP, oddelene od webu a obecnymi aplikacemi (aplikace zahrnujici v sobe ruzne programovaci kody, jako treba C/C++, … WAS Network Deployment). Jednotlive aplikace mezi sebou nejcasteji komunikuji pomoci JMS zprav. K tomu slouzi JMS infrastruktura, zajistovana napriklad WAS SIB, MQ, WESB atd. Pro komunikaci mezi jednotlivymi programy lze pouzivat SSL sifrovani pomoci SSL klicu.

load balancery, proxy cache atd.

<dl> <dd>IBM Edge Load Balancer … Load balancer od IBM</dd> <dd>Pyranha … Load balancer od RedHat</dd> <dd>Infinspas … cachovani dat, soucast JBoss projektu</dd> <dd>memcached … Distribuovany, vykonny, opensource program pro cachovani dat</dd> </dl>

HTTP servery

<dl> <dd>IHS (IBM HTTP Server + WAS plugin)</dd> <dd>IIS … Internet Information Services (apache od Microsoft)</dd> <dd>lets encrypt - Autorita vydavajici SSL/TSL klice zdarma</dd> </dl>

Aplikacni servery

<dl> <dd>JVM obecne</dd> <dd>WAS (WebSphere Application Server)</dd> <dd>WAS ESB (WAS Enterprise Service Bus) … WAS rozsireny o spravu Service Busu - messagingu</dd> <dd>WASCE - WebSphere AS Community Edition + update k wasce - WebSphere pro komunitu zalozeny na Apache Geronimo<dd> <dd>JBoss AS - JBoss Application Server (RadHat) … Aplikacni server od RedHatu. Soucas JBosse je Apache TomCat</dd> <dd>Oracle WebLogic Server, drive Bea WLC</dd> <dd>Apache Tomcat (Apache) - Webovy kontejner</dd> <dd>Apache Geronimo - Aplikacni server od Apache, obsahuje Webovy kontejner Tomcat, nebo Jetty, ActiveMQ (JMS), OpenEJB (EJB), OpenJPA, ServiceMix (ESB), Axis (SOAP), Derby (DB), WADI (Clustering, Load Balancing) atd.</dd> <dd>Apache TomEE - Jiny aplikacni server od Apache, obsahujici Tomcat (Web Kontejner), ActiveMQ (JMS), OpenEJB (EJB), OpenJPA, MyFaces (JSF), CXF (SOAP), Derby (DB) a OpenWebBeans</dd> <dd>Internet Application Server (iAS), drive Oracle Application Server (OAS) a jeste drive Oracle Web Server (OWS)</dd> </dl>

Performance testing

JMS (Java messaging service)

Aplikace zajistujici vymenu zprav ci souboru mezi aplikacemi jako sluzbu. Komplexni Aplikacni servery (WAS, …) v sobe obsahuji JMS providery, ale specializovane aplikace mohou poskytnout lepsi vykon, konfiguravatelnost a management sluzeb zprav.

<dl> <dd>Websphere MQ = MQ Series (IBM), MBroker</dd> <dd>JBoss Messaging, HornetQ (RedHat)</dd> <dd>Oracle AQ (Oracle)</dd> <dd>Tibco Enterprise Message Service (Tibco)</dd> <dd>Apache ActiveMQ … implementace JMS</dd> <dd>Apache ServiceMix … ESB</dd> <dd>Apache Camel … ESB</dd> <dd>WAS - SIB (Service Integration Bus) + enterprise balicek <!–a href=“wesb.html”–>IBM WESB - WebSphere Enterprise Service Bus<!–/a–></dd> <dd>TalenD ESB … OpenSource ESB</dd> <dd>WebSphere ESB</dd> </dl>

Aplikace

Aplikace v aplikacnich serverech vetsinou byvaji balene v baliccich: <li>WAR - balicek obsahujici webobou aplicaci - prezentacni vrstvu - zip archiv obsahujici metainformace definujici zakladni vlastnosti aplikace, Java knihovny - JAR, staticke stranky a jejich komponenty (css, obrazky, js, …) a aktivni stranku (jsp, …)</li> <li>EAR - Enterprise balicek - obsahuje balicek WAR a sadu komponent k entrerprise vrstve a metadate k ni</li> <li>JAR - balicek obsahujici javovske tridy - komponenta kazdeho WAS a EAR</li>

Aplikacni reseni postavene na Aplikacnich serverech

<dl>

<dt>Commerce - nastroje pro obchod:</dt> <dd>IBM WSC (WebSphere Commerce) … kompletni reseni pro e-commerce postavene na WebSphere AS, IBM Http Server a DB2</dd> <dd>FAS (Fredhopper Access Server)</dd>

<dt>Informacni portaly:</dt> <dd>IBM WP (WebSphere Portal)</dd> <dd>JBoss EPP … JBoss Enterprise Portal Platform, Soucasti JBoss Portal jako WebSphere Portal</dd> <dd>GateIn Portal … jako WebSphere Portal</dd>

<dt>Aplikace na rizeni procesu:</dt> <dd>IBM WPS (WebSphere Process Server) … WAS ESB Rozsireny o spravu procesu</dd> <dd>flownimd … Webovy a javovy integracni balik, ktey umoznuje graficke modelovani a definovani procesu</dd>

<dt>Aplikacni servery pro telekomunikace:</dt> <dd>Mobicents (RedHat) … Aplikacni server pro telekomunikace</dd>

<dt>Aplikace pro bankovnictvi:</dt> <dd>SAB … kombinace Cobol aplikaci a aplikace pro aplikacni server integrujici web-based interface se cobol enginem</dd>

<dt>Aplikace pro manipulaci dat - Business inteligence, warehousing, big data</dt>

<dt>Aplikace na sledovani aplikacnich serveru:</dt> <dd>ITCAMDC (IBM Tivoli Composite Application Manager) … Data Collector</dd>

</dl>

Aplikacni komponenty, API:

Vetsina javovych aplikaci pouziva obecne komponenty, ktere uznadnuji jejich beh a vyvoj.

<dl> <dd>Apache Jetspeed2 … portal od Apache pod Apache licenci</dd> <dd>Apache Axis2 … Implementace SOAP od Apache pro poskytovani WebServices. Upoznuje pridat WebServices (komunikujici treba pres SOAP) Webovym Aplikacim, nebo provozovat samotne WebService aplikace</dd> </dl>

Testovani

<dl> <dd>JMeter … Apache produkt k testovani vykonnosti Webu (http, https), SOAP, mailu atd</dd> <dd>Java HotSwap … Technologie na dynamicke nahravani javovskych trid bez restartu JVM</dd> </dl>

Vyvojove a integracni nastroje (IDE)

<dl> <dd>Eclipse</dd> <dd>Application Server Toolkit … Rozsireni Eclipse</dd> <dd>Rational Application Developer … Prostredi rozsirujici Eclipse zahrnujici funkce Application Server Toolkit a dalsi</dd> <dd>IBM WebSphere Integration Developer … Nastroj rozsirujici Rational Application Developer o business procesy. Integrace s WebSphere ESB Server, WebSphere Express Server, WebSphere Process Server, WebSphere Server, Tomcat Server</dd> <dd>JRebel … plugin do IDE na online implementace javovskych trid do JVM (pomoci HotSwap)</dd> </dl>

Inspekce a kontrola sitoveho toku

Sitovy tok
telnet a specificky protokol viz dev/http, smtp, …

Vyvoj

<dl> <dd>http</dd> <dd>html</dd> <dd>css</dd> <dd>javascript</dd> <!–dd>php</dd–> <dd>java</dd> <dd>j2ee - Webove java aplikace</dd> </dl>

Prohlizece

Firefox
Mozilla wiki
Vivaldi
Chrome
curl … CLI web klient
wget … CLI web klient