PA-RISC

<a name=“boot|]]

PA-RISC boot

<h6>Boot proces na PA-RISC</h6> <li>POST … Power-On Self Test - Test ulozeny v BootROM</li> <li>PDC … Processor Dependent Code - Test ulozeny v BootROM</li> <li>IODC … I/O Dependent Code - Test ulozeny v BootROM</li> <li>PDC/BCD … Boot Console Header - Spoustec firmware ukozeny v BootROM, ktery nacita informace o cestach k diskum z NVRAM
<li>ISL/IPL … Initial System/Program Loader - Spoustec systemu, ulozeny v LIF (Logical Interchange Format) oblasti bootovaciho disku. Ten nacte soubor AUTO, ktery ukazuje na defaultni jadro a defaultni parametry</li> <li>/stand/vmunix … jadro</li> <li>init … init proces s nadefinovanymi init levely a odpovidajicimi procesy</li>

<h6>Struktura boot disku na PA-RISC</h6> <li>LIF Header</li> <li>PVRA … Physical Volume Reserved Area - Informace o PV</li> <li>BDRA … Boot Data Reserved Area - Ukazatele na /stand, swap a /</li> <li>LIF Area … Obsahuje obsahuje ISP/IPL, AUTO a jine nastroje potrebne na lokalizaci jadra a jeho spusteni
<li>VGRA … Volume Group Reserved Area - informace o strukture VG</li> <li>LVs … Logicke oddily</li> <li>volne misto</li> <li>BBRA … Bad Blocks Reserved Area - misto na ukadani dat misto poskozenych sektoru na disku</li> Boot disky bez LVM maji misto VGRA, LVs a volneho mista heden HSF oddil a na konci disku misto pro swap

<h6>Manualni boot proces - preruseni BCH stiskem klavesy Esc</h6> help … napoveda
in all … ukaze informace o systemu
search … vylistuje vsechny bootovaci zarizeni
search ipl … vylistuje vsechny bootovaci zarizeni obsahujici IPL
path … ukaze, ktere cesty jsou nastavene jako pri, haa, alt
path pri x/x.x.x … nastavi cestu x/x.x.x jako primarni (1.) cestu v NVRAM
path haa x/x.x.x … nastavi cestu x/x.x.x jako HA alternativni (2.) cestu v NVRAM
path alt x/x.x.x … nastavi cestu x/x.x.x jako alternativni (3.) cestu v NVRAM
boot pri … nastartuje system z disku v primarni ceste
boot haa … nastartuje system z disku v HA alternativni ceste
boot alt … nastartuje system z disku v alternativni ceste
boot x/x.x.x … nastartuje system z disku v zadane ceste
boot lan.x.x.x.x install … nastartuje system ze site z Ignite serveru na IP adrese x.x.x.x
auto … ukaze parametry autobootu
info … ukaze informace o serveru?
lan_addr … Ukaze IP
date … datum a cas
reset … restartuje server

<h6>ISL/IPL</h6> hpux … nastartuje jadro, jak je nadefinovano v HP-UX
hpux ls … vylistuje seznam souboru v adresari /stand
hpux show autofile … ukaze obsah souboru AUTO
hpux -is … nastartuje do single-user modu
hpux -lq … nastartuje bez LVM quora
hpux -lm … nastartuje do LVM udrboveho modu
hpux /stand/vmunix.prev nproc=6000 … nastartuje jadro v /stand/vmunix.prev s parametrem nproc=6000